• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Book Details

Book Detail
Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Meslek Etiği
Cevdet Emin Ekinci

Bu kitap, lisansüstü eğitimi alan özellikle fen, mimarlık ve mühendislik alanındaki öğrencilerin meslek etiği hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Kitabın içeriği ve ele alınan konular, yüksek lisans ve/veya doktora düzeyi öğrencilerin daha nitelikli araştırma ve çalışma yapmalarına katkı sağlar nicelik ve nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Bu kitap, özellikle fen ve mühendislik bilimleri lisansüstü öğrenci ve öğretim elemanlarının meslek etiği hakkında yaşanan kaynak eksikliğinin giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kitap sağlık ve sosyal bilimler alanlarına da ışık tutabilecek niteliktedir. Geniş bir literatür desteği ile hazırlanan kitapta etik kavramı, teori ve sistemler, etiksel yozlaşma, mesleki etik ve etik kodlar, etik ve toplum ilişkisi, etik ve ahlak ilişkisi, etik ve meslek değerler ilişkisi, iş hayatı ve yönetim etiği, fen ve mühendislik etiği, bilimsel yayın etiği, etikte evrensel yaklaşımlar, etik dışı davranışların önlenmesi ve meslek etiğinde örnek olaylar bir bütün dahilinde anlatılmıştır. Kitapta fen ve mühendislik bilimleri alanında mesleki etik ile ilgili bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme bakış açısı ile ele alınmıştır. Ayrıca kitap mevcut içeriği ile bu alanda derlenmiş en kapsamlı ilk çalışmalardan biridir. Kitabın ders kitabı olarak okutulması durumunda, ders işleniş planı giriş bölümünde verilmiştir.

ISBN Number : 978-625-7552-12-7

Publisher : Data Yayınları

Publisher Web Address : https://www.datayayinlari.com/

Publisher Contact Address : https://www.datayayinlari.com/

Publishing Date : 5.04.2022

Read Count : 129

Number of Downloads : 56