• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Book Details

Book Detail
Yapı
Cevdet Emin Ekinci

Bu kitap, Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde okutulan “Yapı Bilgisi”, “Bina Bilgisi”, “Yapı Teknolojileri”, “Yapı Elemanları”, “Yapı Tasarımı” ve “Yapı Tasarımı ve Esasları” gibi temel mesleki derslerin içerikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup yapı ve tasarımcıların özel ve resmi çalışma hayatlarındaki karşı karşıya kaldıkları konu başlıkları ve mesleki bilgi ihtiyaçları ön planda tutulmuştur.

Bu kitap, mimarların ve inşaat mühendislerinin mesleki uygulamalarında esas olan ve rehber niteliğindeki yapı ve uygulama bilgilerinin konu edinmiştir. Konular 13 ana başlık altında toplanmıştır. bu durum müfredat programlarına uygundur. Sahip olduğu içerik bakımından bu alanda yazılmış en kapsamlı kitap niteliğindedir. Bu açıdan da sektör çalışanlarının değişen ve sürekli gelişen mesleki teorik ve uygulama alanındaki eksikliklerini tamamlama konusunda onlara ışık tutabilecek niteliktedir. Bu bağlamda; Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde okutulan “Yapı Bilgisi”, “Bina Bilgisi”, “Yapı Teknolojileri”, “Yapı Elemanları”, “Yapı Tasarımı” ve “Yapı Tasarımı ve Esasları” gibi temel mesleki derslerin içerikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ISBN Number : 978-605-9456-12-8

Publisher : Data Yayınları

Publisher Web Address : https://www.datayayinlari.com/

Publisher Contact Address : https://www.datayayinlari.com/

Publishing Date : 5.04.2022

Read Count : 132

Number of Downloads : 58