• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Ecological Life Sciences

Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Seri No : 5A
ISSN No : 1308-7258
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir. 

 

Amaç ve Kapsam

Ekolojik Yaşam Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7258'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. Bu dergi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği gibi bilimsel dallarda derleme, olgu sunumu ve özgün bilimsel araştırmalarla birlikte, Ekolojik Yaşam Bilimlerinde ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. Ekolojik Yaşam Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1308-7258

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1455.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Eurasion Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=1079

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

ICI: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=33125

NWSA: www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2695

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Ecological Life Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon:0(531) 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Nuri BAŞUSTA Fırat University
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Asiye  BAŞUSTA Fırat Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Azize  TOPER KAYGIN Bartın Üniversitesi
3 Prof.Dr. Emine Figen Dilek İLKE Ankara Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Erdoğan  ÇİÇEK Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Erdoğan  GÜNEŞ Ankara Üniversitesi
6 Prof.Dr. Fatin  CEDDEN Ankara Üniversitesi
7 Prof.Dr. Fehiman  ÇİNER Ömer Halisdemir Üniversitesi
8 Prof.Dr. Hakan  ULUKAN Ankara Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
9 Prof.Dr. Halil  FİDAN Ankara Üniversitesi
10 Prof.Dr. Mahmut Ali  GÖKÇE Çukurova Üniversitesi OrcID |
11 Prof.Dr. Mustafa AVCI Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ResearchGate |
12 Prof.Dr. Perihan GÜLER Kırıkkale Üniversitesi
13 Prof.Dr. Selami  SELVİ Balıkesir Üniversitesi
14 Doç.Dr. Aminul  ISLAM Natreon Inc., Salt Lake City ResearchGate |
15 Doç.Dr. Ebru  YÜCE BABACAN Munzur Üniversitesi ResearchGate |
16 Doç.Dr. Sertaç  GÜNGER Selçuk Üniversitesi ResearchGate |
17 Doç.Dr. Tuğçe Fafal  ERDOĞAN Ege Üniversitesi ResearchGate |
18 Doç.Dr. Uğur  ÇAKILCIOĞLU Munzur Üniversitesi OrcID |
19 Dr. Öğr. Üyesi Muammer  BAHŞİ Fırat Üniversitesi
20 Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan  POLAT Bingöl Üniversitesi ResearchGate |
21 Dr. Öğr. Üyesi Selima  KHATUN Burdwan University
22 Dr. Öğr. Üyesi Sunil Kumar  KHAN Sreegopal Banerjee College India
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. A.Harun  EVREN Fırat Üniversitesi
2 Prof.Dr. Ahmet  ASAN Trakya Üniversitesi
3 Prof.Dr. Bülent  KAYGIN Bartın Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Bülent  ŞEN Fırat Üniversitesi
5 Prof.Dr. Ercüment  GENÇ Ankara Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. Jasmina  HARVANEK Zagreb University
7 Prof.Dr. Kamal  BOUARAB University of Sherbrooke
8 Prof.Dr. Levent BAT Sinop Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
9 Prof.Dr. Mircea Nicuşor NICOARA University of Iasi
10 Prof.Dr. Ömer  KARA Karadeniz Teknik Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
11 Prof.Dr. Süleyman  KORKUT Düzce Üniversitesi ResearchGate |
12 Prof.Dr. Temel  GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi ResearchGate |
13 Doç.Dr. Eteri JAKELİ Batumi Shota Rustaveli State University OrcID | ResearchGate |
14 Doç.Dr. Ilkan Ali OLGUNOĞLU Adıyaman Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
15 Doç.Dr. Narayan Ramappa BIRASAL Kle Society`s G H College
16 Doç.Dr. Tuncay ATEŞŞAHİN Fırat University OrcID | ResearchGate |
17 Dr. Öğr. Üyesi Elizabeth GRACE TUNKA BENGİL Girne American University OrcID | ResearchGate |
18 Dr. Öğr. Üyesi Hülya HOŞGÖREN Dicle Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. İsmail  TÜRKOĞLU Fırat Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Mustafa  DÖRÜCÜ Fırat Üniversitesi
3 Prof.Dr. Mustafa  KAHYAOĞLU Siirt Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Mustafa  OSKAY Celal Bayar Üniversitesi
5 Prof.Dr. Özgür  CANPOLAT Fırat Üniversitesi ResearchGate |
6 Doç.Dr. Dilek  TÜRKER ÇAKIR Balıkesir Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 Listele
2 2008 3 2 1.04.2008 2 Listele
3 2008 3 3 1.07.2008 2 Listele
4 2009 4 1 1.01.2009 4 Listele
5 2009 4 2 1.04.2009 9 Listele
6 2009 4 3 1.07.2009 4 Listele
7 2009 4 4 1.10.2009 1 Listele
8 2010 5 1 1.01.2010 5 Listele
9 2010 5 2 1.04.2010 14 Listele
10 2010 5 3 1.07.2010 12 Listele
11 2010 5 4 1.10.2010 10 Listele
12 2011 6 1 1.01.2011 2 Listele
13 2011 6 2 1.04.2011 4 Listele
14 2011 6 3 1.07.2011 1 Listele
15 2011 6 4 1.10.2011 3 Listele
16 2012 7 1 1.01.2012 2 Listele
17 2012 7 2 1.04.2012 2 Listele
18 2012 7 3 1.07.2012 1 Listele
19 2013 8 2 1.04.2013 1 Listele
20 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
21 2014 9 4 1.10.2014 1 Listele
22 2015 10 2 1.04.2015 1 Listele
23 2016 11 2 1.03.2016 1 Listele
24 2016 11 3 1.07.2016 1 Listele
25 2016 11 4 1.10.2016 2 Listele
26 2017 12 1 1.01.2017 2 Listele
27 2017 12 2 1.04.2017 2 Listele
28 2017 12 3 1.07.2017 2 Listele
29 2017 12 4 1.10.2017 2 Listele
30 2018 13 1 1.01.2018 7 Listele
31 2018 13 2 1.04.2018 4 Listele
32 2018 13 3 1.07.2018 5 Listele
33 2018 13 4 1.10.2018 6 Listele
34 2019 14 1 1.01.2019 2 Listele
35 2019 14 2 1.04.2019 2 Listele
36 2019 14 3 1.07.2019 1 Listele
37 2019 14 4 1.10.2019 11 Listele
38 2020 15 1 1.01.2020 5 Listele
39 2020 15 2 1.04.2020 3 Listele
40 2020 15 3 1.07.2020 3 Listele
41 2020 15 4 1.10.2020 6 Listele
42 2021 16 1 1.01.2021 4 Listele
43 2021 16 2 1.04.2021 5 Listele
44 2021 16 3 1.07.2021 2 Listele
45 2021 16 4 1.10.2021 6 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!