• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Veterinary Sciences

Dergi Kapağı
Veterinary Sciences

Seri No : 3B
ISSN No : 1308-7339
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi, Veterinerlik Bilimleri, Klinik Bilimler, Hayvan Bilimi ve Hayvan Besleme gibi bilim dallarında hazırlanmış makaleleri kabul eder.

 

Amaç ve Kapsam

Veteriner Bilimleri, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi 2009 yılında kurulmuş ve ISSN 1308-7339'a sahiptir. Dergi, NWSA Academic Journals alt serilerinden biridir. Veteriner Bilimleri, Veterinerlik Bilimleri, Klinik Bilimler, Hayvan Bilimi ve Hayvan Besleme gibi bilim dallarında veterinerlik bilimleri ana başlığı altında koleksiyon ve çevirilerden oluşan özgün bilimsel araştırmalarla birlikte ilginç uygulama, araştırma ve anket çalışmalarına yer vermektedir. Veteriner Bilimleri evrensel bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşe açıktır. Dergi üç ayda bir yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7231

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1448.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2691

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz,  Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Veterinary Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Zafer GÖNÜLALAN ERCIYES ÜNIVERSITESI ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Dr. Öğr. Üyesi Ozge  OZMEN AnkaraÜniversitesi
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Jasmina  HARVANEK Zagreb University
2 Prof.Dr. Kazım  SAHIN Fırat Üniversitesi
3 Prof.Dr. Metin  BAYRAKTAR Fırat Üniversitesi
4 Prof.Dr. Osman İrfan İLHAK Balıkesir Üniversitesi ResearchGate |
5 Doç.Dr. Narayan Ramappa BIRASAL Kle Society`s G H College
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ResearchGate |
2 Doç.Dr. Selim  KUL Fırat Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2008 3 1 1.01.2008 1 Listele
2 2009 4 1 1.01.2009 2 Listele
3 2009 4 2 1.04.2009 2 Listele
4 2009 4 3 1.07.2009 2 Listele
5 2009 4 4 1.10.2009 1 Listele
6 2010 5 1 1.01.2010 5 Listele
7 2010 5 2 1.04.2010 3 Listele
8 2010 5 3 1.07.2010 1 Listele
9 2010 5 4 1.10.2010 2 Listele
10 2011 6 1 1.01.2011 1 Listele
11 2011 6 2 1.04.2011 1 Listele
12 2012 7 1 1.01.2012 1 Listele
13 2012 7 3 1.07.2012 1 Listele
14 2012 7 4 1.10.2012 1 Listele
15 2013 8 3 1.07.2013 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!