• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Vocational Education

Dergi Kapağı
Vocational Education

Seri No : 2C
ISSN No : 1308 7355
Yayın Aralığı : Yılda 4 Sayı 

Bu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Büro İşletmeciliği Eğitimi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, İşleme ve Nakış Eğitimi, Dokuma Eğitimi, Örme Eğitimi, Endüstriyel Tasarım Sanatları, Süsleme ve Çiçek Eğitimi, Giyim ve Giyim Endüstrisi Eğitimi ve Muhasebe İşletmecilik Eğitimi konu alanlarındaki makaleleri kabul eder.

 

Amaç ve Kapsam

Mesleki Eğitim, uluslararası hakemli bir e-dergidir. NWSA Academic Journals'ın alt serilerinden biridir ve ISSN 1308-7355'e sahiptir. NWSA Academic Journals, PILA'nın (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA'nın 2013'ten beri bir ticari marka tescil sertifikası vardır. Mesleki Eğitim, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Büro İşletmeciliği Eğitimi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi, Dokuma Eğitimi, Örme Eğitimi, Endüstriyel Tasarım Sanatları, Süsleme ve Çiçek Eğitimi, Giyim ve Giyim Endüstrisi Eğitimi ve Muhasebe İşletmecilik Eğitimi, İşleme ve Nakış Eğitimi gibi bilim dallarında koleksiyonlardan ve çevirilerden oluşan özgün bilimsel araştırmalarla birlikte ilgi çekici uygulama, araştırma ve anket çalışmalarına yer vermektedir. Mesleki Eğitim evrensel bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşe açıktır. Dergi üç ayda bir yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7231

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1448.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2691

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Vocational Education

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Banu Hatice GÜRCÜM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Emine KOCA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Saliha AĞAÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Aslı  UCAR Ankara Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Hamil  NAZIK Gazi Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Mehmet  TAŞPINAR Gazi Üniversitesi
4 Prof.Dr. Nurten  CEKAL Pamukkale Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
5 Prof.Dr. Sezer  KORKMAZ Gazi Üniversitesi
6 Prof.Dr. Yasemin  ÖZKAN Ankara Üniversitesi
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Aybala  DEMİRCİ AKSOY Kastamonu Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Fatma  ARPACI Gazi Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Fatma Nur BAŞARAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
4 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Nevin  SANLIER Gazi Üniversitesi
6 Prof.Dr. Nuray  OZDIPCINER Pamukkale Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 4 1.10.2007 1 Listele
2 2008 3 2 1.04.2008 2 Listele
3 2008 3 4 1.10.2008 1 Listele
4 2009 4 1 1.01.2009 4 Listele
5 2009 4 2 1.04.2009 3 Listele
6 2009 4 3 1.07.2009 4 Listele
7 2009 4 4 1.10.2009 3 Listele
8 2010 5 1 1.01.2010 2 Listele
9 2010 5 2 1.04.2010 6 Listele
10 2010 5 3 1.07.2010 4 Listele
11 2011 6 1 1.01.2011 4 Listele
12 2011 6 2 1.04.2011 2 Listele
13 2011 6 3 1.07.2011 3 Listele
14 2011 6 4 1.10.2011 1 Listele
15 2012 7 2 1.04.2012 3 Listele
16 2012 7 4 1.10.2012 3 Listele
17 2013 8 3 1.07.2013 1 Listele
18 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
19 2014 9 2 1.04.2014 1 Listele
20 2014 9 3 1.07.2014 4 Listele
21 2014 9 4 1.10.2014 3 Listele
22 2016 11 4 1.10.2016 1 Listele
23 2017 12 2 1.04.2017 1 Listele
24 2017 12 4 1.10.2017 1 Listele
25 2018 13 1 1.01.2018 1 Listele
26 2018 13 2 1.04.2018 1 Listele
27 2018 13 3 1.07.2018 1 Listele
28 2019 14 3 1.07.2019 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!