• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Fine Arts

Dergi Kapağı
Fine Arts

Seri No : D
ISSN No : 1308-7290
Yayın Aralığı : Yılda 4 Sayı

Yayın Aralığı: Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Heykel, Müzik, Gösteri ve Görsel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

Amaç ve Kapsam

Güzel Sanatlar dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7290'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. Güzel Sanatlar dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Heykel, Müzik, Gösteri ve Görsel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. Güzel Sanatlar dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7312

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1464.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Directory of Research Journals Indexing:http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=2380

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2696

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme:Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme:Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Fine Arts

WEB:www.firatakademi.com

Telefon:0(531) 867 66 86

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Adres-1: (Önerilen)P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2:Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Emin EKINCI Fırat University OrcID | ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ebru  TEMİZ Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
2 Prof.Dr. Nilgün  SAZAK Sakarya Üniversitesi ResearchGate |
3 Doç.Dr. Hazan KURTASLAN YILDIRIM Akdeniz Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ahmet Serkan ECE Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2 Prof.Dr. Ahmet Şinasi  İŞLER Uludağ Üniversitesi
3 Prof.Dr. Ayfer  KOCABAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
4 Prof.Dr. İsmail  AYTAÇ Fırat Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
5 Prof.Dr. K. Özlem ALP Ankara Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. M. Kayhan  KURTULDU Karadeniz Teknik Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
8 Prof.Dr. Ömer ÖZDEN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ResearchGate |
9 Prof.Dr. Robert ADAMCZAK Adam Mickiewicz University ResearchGate |
10 Doç.Dr. Elif TARLAKAZAN Kastamonu Üniversitesi ResearchGate |
11 Doç.Dr. Meltem  EROL DÜZBASTILAR Karadeniz Teknik Üniversitesi ResearchGate |
12 Doç.Dr. Murat SOYDAN Erciyes Üniversitesi ResearchGate |
13 Doç.Dr. Nihat Ozan KÖROĞLU Manisa Celal Bayar Üniversitesi ResearchGate |
14 Dr. Öğr. Üyesi Hüda SAYIN YÜCEL Kırıkkale University OrcID | ResearchGate | Publons
15 Dr. Krzysztof NIEGOWSKI Adam Mickiewicz University OrcID | ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ayhan  HELVACI Uludağ Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
2 Prof.Dr. Fatma Nur BAŞARAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
3 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Hürrem Sinem ŞANLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 Listele
2 2009 4 1 1.01.2009 1 Listele
3 2009 4 2 1.04.2009 1 Listele
4 2009 4 3 1.07.2009 2 Listele
5 2009 4 4 1.10.2009 1 Listele
6 2010 5 1 1.01.2010 5 Listele
7 2010 5 2 1.04.2010 6 Listele
8 2010 5 3 1.07.2010 8 Listele
9 2010 5 4 1.10.2010 15 Listele
10 2011 6 1 1.01.2011 10 Listele
11 2011 6 2 1.04.2011 12 Listele
12 2011 6 3 1.07.2011 6 Listele
13 2011 6 4 1.10.2011 12 Listele
14 2012 7 1 1.01.2012 5 Listele
15 2012 7 2 1.04.2012 12 Listele
16 2012 7 3 1.07.2012 7 Listele
17 2012 7 4 1.10.2012 8 Listele
18 2013 8 1 1.01.2013 15 Listele
19 2013 8 2 1.04.2013 11 Listele
20 2013 8 3 1.07.2013 2 Listele
21 2013 8 4 1.10.2013 5 Listele
22 2014 9 1 1.01.2014 3 Listele
23 2014 9 2 1.04.2014 5 Listele
24 2014 9 3 1.07.2014 5 Listele
25 2014 9 4 1.10.2014 3 Listele
26 2015 10 1 1.01.2015 5 Listele
27 2015 10 2 1.04.2015 3 Listele
28 2015 10 4 1.10.2015 1 Listele
29 2016 11 1 1.01.2016 4 Listele
30 2016 11 2 1.03.2016 4 Listele
31 2016 11 3 1.07.2016 2 Listele
32 2016 11 4 1.10.2016 6 Listele
33 2017 12 1 1.01.2017 4 Listele
34 2017 12 2 1.04.2017 8 Listele
35 2017 12 3 1.07.2017 5 Listele
36 2017 12 4 1.10.2017 8 Listele
37 2018 13 1 1.01.2018 2 Listele
38 2018 13 3 1.07.2018 2 Listele
39 2018 13 4 1.10.2018 8 Listele
40 2019 14 1 1.01.2019 5 Listele
41 2019 14 2 1.04.2019 9 Listele
42 2019 14 3 1.07.2019 6 Listele
43 2019 14 4 1.10.2019 5 Listele
44 2020 15 1 1.01.2020 7 Listele
45 2020 15 2 1.04.2020 3 Listele
46 2020 15 3 1.07.2020 4 Listele
47 2020 15 4 1.10.2020 6 Listele
48 2021 16 1 1.01.2021 5 Listele
49 2021 16 2 1.04.2021 9 Listele
50 2021 16 3 1.07.2021 2 Listele
51 2021 16 4 1.10.2021 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!