• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Physical Sciences

Dergi Kapağı
Physical Sciences

Seri No : 3A
ISSN No : 1308-7304
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Fen Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7304'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. Fen Bilimleri dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar;  Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanında ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. Fen Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1308-7304

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Directory of Research Journals Indexing: http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=2371

Eurasion Scientific Journal Index: http://esjindex.org/indexedjournal.php

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx 

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz,  Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Physical Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

 Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Hakan  ARSLAN Mersin Üniversitesi
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Fahrettin  YAKUPHANOGLU Fırat Üniversitesi
2 Prof.Dr. Kamil ALAKUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Mehmet GÜNGÖR İnönü Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
4 Prof.Dr. Mehmet GÜRCAN Fırat Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Mehmet TEKTAŞ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ResearchGate |
6 Doç.Dr. Bahadır YÜZBAŞI İnönü Üniversitesi ResearchGate |
7 Doç.Dr. Necla TEKTAŞ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ResearchGate |
8 Doç.Dr. Nurettin  DOGAN Gazi Üniversitesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Nurhan  HALISDEMIR Fırat Üniversitesi
10 Dr. Öğr. Üyesi Yunus  BULUT İnönü Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Huseyin  DEMIR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2 Prof.Dr. Mahmut DOĞRU Fırat Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Manaf  MANAFOV Adıyaman Üniversitesi
4 Prof.Dr. Memet  SEKERCI Fırat Üniversitesi
5 Prof.Dr. Vedat  ASIL Fırat Üniversitesi
6 Doç.Dr. Zaur GAMİSHİDZE Batumi Shota Rustaveli State University OrcID | ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ali YEŞİL Fırat Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Aytaç  KURTULUŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Hüseyin Ali  YALIM Afyon Kocatepe Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Ibrahim  YÜCEDAĞ Düzce Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Mikail ET Fırat Üniversitesi
6 Prof.Dr. Müslim Murat SAÇ Ege Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Sinan  ÇALIK Fırat Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Zeki  YILDIZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Bekir  ORUNCAK Afyon Kocatepe Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2006 1 2 1.04.2006 1 Listele
2 2006 1 4 1.10.2006 1 Listele
3 2007 2 2 1.04.2007 2 Listele
4 2007 2 3 1.07.2007 1 Listele
5 2007 2 4 1.10.2007 2 Listele
6 2008 3 1 1.01.2008 2 Listele
7 2008 3 2 1.04.2008 2 Listele
8 2008 3 3 1.07.2008 1 Listele
9 2008 3 4 1.10.2008 5 Listele
10 2009 4 1 1.01.2009 2 Listele
11 2009 4 2 1.04.2009 5 Listele
12 2009 4 3 1.07.2009 5 Listele
13 2009 4 4 1.10.2009 6 Listele
14 2010 5 1 1.01.2010 2 Listele
15 2010 5 2 1.04.2010 2 Listele
16 2010 5 3 1.07.2010 1 Listele
17 2010 5 4 1.10.2010 4 Listele
18 2011 6 1 1.01.2011 3 Listele
19 2011 6 2 1.04.2011 4 Listele
20 2011 6 3 1.07.2011 5 Listele
21 2011 6 4 1.10.2011 2 Listele
22 2012 7 1 1.01.2012 7 Listele
23 2012 7 2 1.04.2012 3 Listele
24 2012 7 3 1.07.2012 4 Listele
25 2012 7 4 1.10.2012 3 Listele
26 2013 8 1 1.01.2013 4 Listele
27 2013 8 2 1.04.2013 1 Listele
28 2013 8 4 1.10.2013 1 Listele
29 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
30 2014 9 2 1.04.2014 1 Listele
31 2014 9 4 1.10.2014 1 Listele
32 2015 10 1 1.01.2015 1 Listele
33 2015 10 2 1.04.2015 4 Listele
34 2015 10 3 1.07.2015 2 Listele
35 2015 10 4 1.10.2015 1 Listele
36 2016 11 1 1.01.2016 1 Listele
37 2016 11 2 1.03.2016 2 Listele
38 2017 12 1 1.01.2017 1 Listele
39 2017 12 2 1.04.2017 1 Listele
40 2017 12 4 1.10.2017 2 Listele
41 2018 13 1 1.01.2018 1 Listele
42 2018 13 2 1.04.2018 3 Listele
43 2018 13 4 1.10.2018 3 Listele
44 2019 14 2 1.04.2019 2 Listele
45 2019 14 3 1.07.2019 1 Listele
46 2020 15 1 1.01.2020 3 Listele
47 2020 15 2 1.04.2020 3 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!