• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 17
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OPTIMAL LEVELS OF PISTON DIAMETER, FEED RATE, DIRECTION AND AXIS PARAMETERS IN A HYDRAULIC POSITIONING SYSTEM
Ahmet Murat PINAR 1 , Abdulkadir GULLU 2

CNC, Sayısal denetim, Taguchi metodu, Hidrolik pozisyonlama, ANOVA,
CNC, Numerical control, Taguchi method, Hydraulic positioning, ANOVA,

YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIM MALZEMELİ DİKDÖRTGEN PLAĞIN BURKULMA YÜKÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE AGING HEAT TREATMENT ON BUCKLING LOAD OF 7075 ALUMINIUM ALLOY RECTANGULAR PLATE
Özkan ÖZ. 1

Yaşlandırma Isıl İşlemi, 7075 Al-alaşımı, Dikdörtgen Plağın Burkulması, SEM, XRD,
Aging heat treatment, 7075 Al-alloy, Buckling of Rectangular Plate, SEM, XRD,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİNİN YAPI TASARIM VE ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ
INFLUENCE OF THE EVOLUTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON CONSTRUCTION DESIGN AND PRODUCTION PROCESSES
Yasemin ERBİL 1

Değişim, Dijital Teknoloji, Enformasyon Teknolojisi, Yapım, Dönüşüm,
Changes, Digital Technology, Information Technology, Construction, Transformation,

KATIHAL NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNDE ALFA İZLERİNİN MATLAB ORTAMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ALPHA TRACKS IN THE SOLID STATE NUCLEAR TRACK DETECTORS USING MATLAB ENVIRONMENT
Mehmet BAYBURT 1 , Coşkun HARMANŞAH2

İz Dedektörleri, Radyasyon Dedeksiyonu, Görüntü İşleme, Matlab, Katıhal Nükleer,
Track Detectors, Radiation Detection, Image Processing, Solid State Nuclear, Matlab,

EKSENEL YÜKLÜ KOLONLARDA DONATI ORANINA BAĞLI OLARAK ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ELASTICITY MODULUS OF AXIALLY LOADED COLUMNS DEPENDING ON REINFORCEMENT RATIO
Barış ÖZKUL1

Betonarme Kolonlar, Elastisite Modülü, Gerilme-Şekil Değiştirme Grafiği, Donatı Oranı, Yer değiştirme,
Reinforced Concrete Columns, Elasticity Modulus, Stress-Strain Graph, Reinforcement Ratio, Displacement,

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE SERAMİK TAKVİYELİ ALÜMİNYUM KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN INCELENMESI
PRODUCTION OF CERAMIC REINFORCED ALUMINUM COMPOSITE MATERIALS BY USING POWDER METALLURGY METHOD AND DETERMINATION OF ITS PROPERTIES
Hülya DURMUŞ 1

Al-SiC kompozit, Al-FeBx Kompozit, Toz Metalurjisi, Mekanik Özellikler, Metalurji,
Al-SiC Composite, Al-FeBx Composite, Powder Metallurgy, Mechanical Properties, Metallurgy,

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
AN INVESTIGATION INTO THE MACHINABILITY OF AISI 01 COLD WORK TOOL STEEL BASED ON CUTTING FORCES AND SURFACE ROUGHNESS
Metin ZEYVELI 1 , Halil DEMIR 2

AISI 01(Arne 1.2510), İşlenebilirlik, Soğuk İş Takım Çeliği, Kesme Kuvveti,, Yüzey Pürüzlülüğü,
AISI 01 (Arne 1.2510), Machinability, Cold Work Tool Steel, Cutting Force, Surface Roughness,

18F SERİSİ PIC PROGRAMLANABİLİR MİKROİŞLEMCİ KULLANARAK USB PORTU ÜZERİNDEN VERİ TRANSFERİ
USING THE 18F PROGRAMMABLE MICROCHIP SERIES TO TRANSFER DATA VIA USB PORT
Yavuz EGE 1

Mikroişlemci, Dijital Veri, Veri Transferi, USB PORT, 2D TARAYICI SİSTEM,
Microchip, Digital Data, Data Transfer, USB PORT, 2D SCANNER SYSTEM,

YIĞMA DUVARLARIN KAYMA KAPASİTELERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER: DESTEKSİZ DUVAR UZUNLUĞU
PARAMETER EFFECTS ON SHEAR CAPACITY OF MASONRY WALLS; UNSUPPORTED LENGTH ASPECT
Ali Ural 1

Yığma Duvar Uzunlukları, Doğrusal Olmayan Analiz, Mikro Modelleme, Sarılmış Yığma Duvarlar, Kayma Davranışı,
Length of Masonry Walls, Nonlinear Analysis, Micro Modeling Approach, Confined Masonry, Shear Behavior,

DEPREM VERİLERİNİN YAPILARIN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANIMI
IDENTIFICATION OF DYNAMIC PARAMETERS OF STRUCTURES USING EARTHQUAKE DATA
Serap KAHRAMAN 1

Girdi-Çıktı Sistem Tanı(m)lama Yöntemleri, Yapı Dinamiği, Yapıların Enstrümentasyonu, Çelik Yapılar, Kuvvetli Yer Hareketi,
Input-output System Identification Methods, Structural Dynamics, Instrumentation of Structures, Steel Moment Resisting Frames, Strong Ground Motion,

ORTAM SICAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİMİN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF CHANGE AT THE AMBIENT TEMPERATURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE
Oğuzhan KELEŞTEMUR 1

Beton, Ortam Sıcaklığı, Mekanik Özellikler, Basınç Dayanımı, Çekme Dayanımı,
Concrete, Ambient Temperature, Mechanical Properties, Compressive Strength, Tensile Strength,

DC/DC GÜÇ ELEKTRONİĞİ KONVERTERLERİ İÇİN GUI-SIMULINK TABANLI BİR EĞİTİM SETİ
A GUI-SIMULINK BASED EDUCATION TOOLBOX FOR POWER ELECTRONIC DC/DC CONVERTERS
Ahmet ALTINTAS 1

DC/DC konverter, Güç elektroniði, Arayüz, TOOLBOX, SIMULINK,
DC/DC Converter, Power Electronics, GUI, TOOLBOX, SIMULINK,

MİNİMUM AĞIRLIKLI DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ
DESIGN OF MINIMUM WEIGHTED SPUR GEAR AND STRESS ANALYSIS
Mete Onur KAMAN 1

Düz Dişli, Gövde Tasarımı, Gerilme Analizi, CAD, Tasarım,
Spur Gear, Designing of Body, Stress Analysis, CAD, Design,

TÜRK YAPIM FİRMALARININ ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDE GERÇEKLEŞEN RİSK DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI
A QUESTIONARRIE APPLICATION ABOUT TURKISH CONSTRUCTION FIRMS’ MATERIALIZED RISKS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS
Latif Onur UĞUR 1

İnşaat Sektörü, Risk Yönetimi, İnşaat Riskleri, Ulusal İnşaat Projeleri, Uluslararası İnşaat Projeleri,
Construction Industry, Risk Management, Construction Risks,, National Construction Projects, International Construction Project,

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KISA KONSOLLARIN DONATI TAYİNİ
THE DETERMINATION OF THE REINFORCEMENT STEEL OF THE SHORT CANTILEVERS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Ömer KELEŞOĞLU1

Yapay Sinir Ağı, Geri Yayılım Ağı, Kısa Konsol, Matlap, Yapısal Analiz,
Artificial Neural Network, Backpropagation Neural Network, Short Cantilever, Matlap, Structural Analysis,

DEĞER KODLAMASI KULLANARAK UZAY KAFES SİSTEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE MİNİMUM AĞIRLIKLI BOYUTLANDIRILMASI
LEAST WEIGHT DESIGN OF SPACE TRUSSES BY USING VALUE ENCODING IN GA WITH DISCRETE DESIGN VARIABLES
Tayfun DEDE 1 , Serkan Bekiroglu 2 , Yusuf AYVAZ 3

Genetik Algoritma, Optimizasyon, Uzay Kafes Yapılar, Ayrık Tasarım Değişkenleri, Değer Kodlaması,
Genetic Algorithm, Optimization, Space Truss Structure, Discrete Design Variable, Value Encoding,

DEPREM TEHDİDİ ALTINDAKİ MÜHENDİSLİK YAPILARININ HAKİM TİTREŞİM PERİYOTLARININ BELİRLENMESİNDE YENİ BİR SEÇENEK: MİKROTREMOR YÖNTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMASI
NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY
Savaş KARABULUT 1

Zemin-Yapı Etkileşimi, Mikrotremor, Nakamura Tekniği, Titreşim Frekansı, İstanbul Üniversitesi,
Soil-Structure Interaction, Nakamura’s Technique, Frequency of Vibration, İstanbul University, Microtremor,