• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
BURULMA DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARDA ZEMİN SINIFININ KOLONLARIN DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF EFFECT OF LOCAL SITE CLASSES TO COLUMNS BEHAVIOR ON STRUCTURES WITH TORSIONAL IRREGULARITY
Burak YÖN 1 , Erkut SAYIN 2

Burulma Düzensizliği,Zemin Sınıfı,Eğilme Momenti,Kolon Kesme Kuvveti,Kolon Kesme Kuvveti,
Torsional Irregularity,, Local site Class, Bending Moment, Column Shearing Force, Column Shearing Force,

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU KULLANILARAK TEZ ARAMA MOTORU
DEVELOPMENT OF A THESIS SEARCH ENGINE BY SEARCH ENGINE OPTIMIZER
Murat DENER 1 , Abdullah ORMAN 2 , Çetin Elmas 3

SEO,Tez,Arama Motoru,SERP,Meta Tagı,
SEO, Thesis, Searching Engine, SERP, Meta Tag,

OSMANLICA ELYAZISI HARFLERİ ÇEVRİMİÇİ TANIMA
ONLINE HANDWRITTEN OTTOMAN CHARACTER RECOGNITION
Muammer NALBANT 1 , Mustafa BURUNKAYA 2 , YILMAZ EROGLU 3

Çevrimiçi karakter tanıma,Osmanlıca elyazısı,Yön temelli öznitelikler,Yön kodlama,El yazısı tanıma,
Online character recognition, Ottoman handwriting characters, Direction based features, Direction coding, Handwriting recognition,

BASAMAKLI DOLUSAVAKLARIN AKIMIN ENERJİSİNİ SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİNİN SAYISAL ANALİZİ
THE NUMERICAL ANALYSIS OF ENERGY DISSIPATION OF STEPPED SPİLLWAYS
Ö.Faruk DURSUN 1 , Mualla ÖZTÜRK 2

Basamaklı dolusavak,enerji sönümleme,HAD,Fluent,-,
Stepped spillway, energy dissipation, CFD, Fluent, -,

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ BOZUKLUKLARININ EŞZAMANLI TESPİT EDİLMESİ
REAL TIME DETECTION OF POWER QUALITY DISTURBANCES IN POWER SYSTEMS
Sertaç Bayhan 1 , Sevki DEMIRBAS 2

Güç sistemleri,Enerji kalitesi,LabVIEW,Harmonik,Dalgacık dönüşümü,
Power systems, Power quality, LabVIEW, Harmonic, Wavelet transform,

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN POMZA VE PERLİT AGREGALI HAFİF HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF COMPACTING LIGHTWEIGHT MORTAR WITH PUMICE AND EXPANDED PERLITE AGGREGATE
Tahir GONEN 1

Kendiliğinden yerleşen hafif harç,pomza,genleştirilmiş perlit,dayanım,görünür porozite,
Self compacting lightweight mortar, pumice, expanded perlite, strength, apparent porosity,

RADYOAKTIF 137CS IZLEYICI MODEL KULLANILARAK TOPRAK EROZYONUNUN BELIRLENMESI:BURSA BÖLGESINDEKI TARIM ALANI ÖRNEGI
DETERMINATION OF SOIL EROSION USING RADIOACTIVE CS-137 TRACER MODEL: AGRICULTUREL SITE SAMPLE in THE BURSA REGION
Müslim Murat SAÇ1

CS-137,ORANTILI MODEL,EROZYON,DEPOZISYON,TOPRAK,
CS-137, PROPOTIONAL MODEL, EROSION, DEPOSITION, SOIL,

MAYIN BELİRLEME TEKNOLOJİLERİ VE MANYETİK ANOMALİYLE MAYIN DEDEKSİYONU
MINE IDENTIFICATION TECHNOLOGIES AND DETECTION OF MINE BY MAGNETIC ANOMALY
Yavuz EGE 1

Kara Mayını,Manyetik Anomali,Data Füzyon,Algoritma,Spektroskopi,
Land Mine, Magnetic Anomaly, Data Fusion, Algoritms, Spectroscopy,

GTA YÖNTEMİ KULLANILARAK ÜRETİLEN SiC(p) ESASLI KAPLAMALARIN AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOURS OF SiC(p) BASED COATINGS PRODUCED BY GTA WELDING PROCESS
Serkan ISLAK1

GTA yöntemi,enerji girdisi,yüzey alaşımlama,abrasiv aşınma,SiC tozu,
GTA process, energy input, surface alloying, abrasive wear, SiC powder,

EMC Test Yöntemleri ve Işınım Yollu Yayınım Test Örneği
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TEST PROCEDURES AND RADIATED EMISSION TEST SAMPLE
erkan dursun 1 , Caner AKUTER 2

elektromanyetik uyum,avrupa birliği,EMC test yöntemleri,ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM,TSE,
EMC, EMI, European Union, ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, TSE,