• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 17
  • Published Date : 1.04.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
KENT BÖLGE VE ALTBÖLGE HİZMET SERİMLERİNDE ENKKA ve ENBKA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TOPLAM DEĞER ENİYİLEME
THE TOTAL VALUE OPTIMIZATION IN THE SERVICE NETWORKS OF CITY REGIONS AND SUB-REGIONS USING METHODS OF MINIMAL AND MAXIMAL SPANNING TREE
Osman AYTEKİN 1 , Osman Murat KAYA 2 , İlker ÖZDEMİR 3 , Hakan KUŞAN 4

Enküçük Kapsarağaç Algoritması, Enbüyük Kapsarağaç Algoritması, Kentsel Hizmet Serimleri, Eniyileme, Yönsüz Serim Çözümlemeleri,
Minimal Spanning Tree Algorithm, Maximal Spanning Tree Algorithm, Urban Service Networks, Optimization, Undirected Network Analysis,

ÜSTYAPI PROJELERİNİN MALİYET TAHMİN ÇALIŞMALARINDA BELİRSİZLİKLERİN YAPAY ZEKA TEKNİKLERİYLE ANALİZİ
ANALYSIS OF UNCERTAINTIES FOR THE COST ESTIMATION OF BUILDING PROJECTS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES
Ömer BİSEN 1

Yapay Zeka Metotları, Proje Karakteristik Özellikleri, İnşaat Proje Yönetimi, Maliyet Tahmini, Proje Belirsizlikleri,
Artificial Intelligence Methods, Project Specific Properties, Construction Project Management, Cost Estimation, Project Uncertainties,

KONUT FİNANSMANI SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ
HOUSING FINANCING SYSTEMS AND DEVELOPMENT OF PRACTICE IN TURKEY
Yavuz BAHADIR 1 , Feyzi HAZNEDAROĞLU 2

Gayrimenkul Finansmanı, İpotekli Konut Kredileri, Mortgage, Konut Açığı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla,
Real Estate Financing, Mortgage Loans, Mortgage, Housing Deficit, Gross Domestic Product,

AMASYA KENTİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İÇ VE DIŞ ÇEVRE GÜRÜLTÜ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENTAL NOISE CONDITIONS OF ELEMENTARY SCHOOLS IN AMASYA
Lale GÜREMEN1

Amasya Kenti, İlköğretim Okulları, İç ve Dış Çevre, Eşdeğer Gürültü Düzeyi, Olumsuz Etki,
Amasya, Elementary Schools, Internal and External Environment, Level of Equivalent Noise, Negative Effect,

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE GÜNDELİK HAYATTA İŞ/EV BAĞLAMINDA MEKANIN YENİDEN KURGUSU ÜZERİNE BİR DENEME
EXPERIMENTATION ON REARRANGING SPACES AT WORK/HOME IN EVERYDAY LIFE IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION
Emel BİRER 1

Mekan, Gündelik Hayat, İşevi, Barınma, Mimarlık Eğitimi,
Space, Everyday Life, Workhome, Housing, Architectural Education,

WHITEBOARD TEKNOLOJİSİ İLE ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME ORTAMI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENT WITH WHITEBOARD TECHNOLOGY
Serdar ŞİMŞEK 1 , Pınar ONAY DURDU 2

Etkileşimli Öğrenme, Beyaz Tahta (whiteboard) Teknolojisi, Kızıl Ötesi ve Optik Teknolojisi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Wii-remote,
İnteractive Learning, Whiteboard Technology, İnfrared and Optic Technology, Human Computer İnteraction, Wii-remote,

İŞ YÖNETİM VE DENETİMİ İÇİN WEB TABANLI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
A WEB-BASED SAMPLE SYSTEM FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT AND CONTROL
Mikail YURT 1 , Şenay ATABAY 2

İş Yönetimi, İnşaat Yönetimi, İş Denetimi, Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi,
Business Management, Construction Management, Job Control, Information Systems, Information Management,

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TABANLI BİR YAPI YÖNETİMİ ÖNERİSİ
A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) BASED CONSTRUCTION MANAGEMENT PROPOSAL
Adem Emre CENGİZ 1 , Yücel GÜNEY 2

CBS, Yapı, Yapı Yönetimi, 3B Görselleştirme, Veritabanı,
GIS, Building, Construction Management, 3D Visualization, Database,

OSMANLI`DA PROJE YÖNETİMİ VAR MIYDI?
PROJECT MANAGEMENT PERFORMED IN OTTOMAN EMPIRE?
Dostcan SEVİM 1 , Murat KURUOĞLU 2

Proje Yönetimi, Osmanlı Askeri Tarihi, Sefer Organizasyonu, Sefere Lojistiği, Menzil Teşkilatı,
Project Management, Military History of Ottomans, Campaign Organization, Campaign Logistics, Route Organization,

NAVİGASYON SİSTEMİ İÇİN ARAÇ GÜZERGAHI BELİRLENMESİNDE GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİSİ KULLANIMI
USING REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION IN THE NAVIGATION SYSTEM FOR DETERMINING VEHICLE ROUTE
Şahin BAYZAN 1 , Melih İNAL 2

GPS, GIS, Navigasyon, Trafik, CBS,
GPS, GIS, Navigation, Traffic Control Center, TMMC,

AÇIK KAYNAK PLATFORMU ÜZERİNDE BULANIK MANTIK TABANLI EL DEĞİŞTİRME UYGULAMASI
A FUZZY LOGIC BASED HANDOFF APPLICATION ON OPEN-SOURCE PLATFORM
Ali ÇALHAN 1

El Değiştirme, Android İşletim Sistemi, Bulanık Mantık, WLAN,
Handoff, Android Operating System, Fuzzy Logic, WLAN,

FRAMENET`İN LATTICE TABANLI ONTOLOJİSİ VE DİLLERARASI KULLANIMI
THE ONTOLOGY OF LATTICE-BASED OF FRAMENET AND THE USAGE OF INTERLINGUAL
Yelda ÖZKAN 1

FrameNet, Makine Öğrenmesi, Makine Çevirisi, Sözcük Anlam Belirginleştirme, Dillerarası Ontoloji Hizalaması,
FrameNet, Machine Learning, Machine Translation, Word Sense Disambiguation, Bilingual Ontology Mapping,

DÜNYADA İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE`DE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
APPLICATION EXAMPLES OF SAFER USE OF THE İNTERNET IN THE WORLD AND INVESTIGATION OF AWARENESS ACTIVITIES IN TURKEY AND SUGGESTIONS FOR TURKEY
Şahin BAYZAN 1 , Alper ÖZBİLEN 2

Güvenli İnternet, Güvenli Web, İnternet Güvenliği, Sosyal Ağlar, 5651 Sayılı Kanun,
Safer İnternet, Safer Web, İInternet Security, Social Networks, Laws 5651,

İKİ ÖNEMLİ HASTANE YANGININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MAJOR HOSPITAL FIRES
Zuhal ŞİMŞEK 1 , Nilüfer AKINCITÜRK 2

Yangın Güvenliği, Hastane, Duman Kontrolü, Yatay Tahliye, Tahliye Stratejisi,
Fire Safety, Hospital, Smoke Control, Horizontal Evacuation, Evacuation Strategy,

VERİMLİLİKLERİN MEVSİME GÖRE DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF PRODUCTIVITY VALUES DUE TO SEASONS
Dostcan SEVİM 1 , Murat KURUOĞLU 2

İnşaat Proje Yönetimi, Süresel Planlama, Verimlilik, Mevsime Göre Değişim, Regresyon Analizi,
Construction Management, Time Planning, Productivity, Variability Due to Seasons, Regression Analysis,

SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BİR GİRDİ VE SİSTEM OLARAK
TRADITIONAL ANATOLIAN HOUSE AS AN INPUT AND A SYSTEM WITHIN THE CONTEXT OF SYSTEM APPROACH
Z. Sevgen PERKER 1

Geleneksel Konut, Anadolu, Geleneksel Anadolu Konutu, Sistem, Sistem Yaklaşımı,
Traditional House, Anatolia, Traditional Anatolian House, System, System Approach,

HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARININ IATA (ULUSLAR ARASI HAVA TAŞIMACILIĞI) STANDARTLARINA GÖRE MİMARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARCHITECTURALLY ASSESSMENT OF AIRPORT TERMINAL BUILDINGS
Gülcan DEMİR 1 , Serdal TERZİ 2

Terminal Tasarımı, Çağdaş Havalimanı, Yolcu Memnuniyeti, Fonksiyonellik, Terminal Konseptleri,
Airport Terminal Design, Modern Airport Terminal,, Passenger Satisfaction, Functionality, Terminal Concepts,