• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 16
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
SÜREKLİ TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN DAVRANIŞINA BOYUTSAL PARAMETRELERİN ETKİSİ
THE EFFECT OF DIMENSIONAL PARAMETERS ON THE BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE SLABS WITH CONTINUOUS DROP PANEL
Sibel SAĞLIYAN 1 , Ali Sayıl ERDOĞAN 2 , Muhammet KARATON3

Bant kiriş, Sürekli tabla, Sonlu Elemanlar, Doğrusal olmayan analiz, İstatistiksel analiz,
Band beam, Continuous drop panel, Finite Elements, Non-linear analysis, Statistically analysis,

HAVLU KUMAŞLARDA HİDROFİLİTE, YUMUŞAKLIK VE MUKAVEMETİN OPTİMİZASYONU
THE OPTIMIZATION OF HYDROPHILITY, SOFTNESS AND STRENGTH OF TOWEL FABRICS
Belkıs Zervent Ünal 1

Optimizasyon, Havlu Kumaşlar, Performans Özellikleri, Fiziksel Özellikler, LINGO,
Optimization, Towel fabrics, Performance properties, Physical Properties, LINGO,

DALGACIK VE DALGACIK PAKET AYRIŞTIRMASI İLE İMGELERDEN GÜRÜLTÜ TEMİZLEMESİ ANALİZİ
ANALYSIS OF DENOISING WITH WAVELET AND WAVELET PACKAGE DECOMPOSITION METHODS
Burhan ERGEN 1 , Muhammet BAYKARA 2

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ, DALGACIK PAKET AYRIŞTIRMASI, GÜRÜLTÜ TEMİZLEME, GÖRÜNTÜ İŞLEME, PSNR,
WAVELET TRANSFORM, WAVELET PACKAGE DECOMPOSITION, DENOISING, IMAGE PROCESSING, PSNR,

YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YÖNTEMİ İLE GLOBAL RADYASYON TAHMİNİ
ESTIMATION OF GLOBAL RADIATION WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN) METHOD
Iskender AKKURT 1 , kadir günoglu 2 , Betül MAVİ 3

YAPAY SİNİR AĞLARI, GÜNEŞ RADYASYONU, GLOBAL RADYASYON, ISPARTA, SICAKLIK,
Artificial Neural Networks, Solar radiation, Global radiation, Isparta, Temperature,

BİR DC MOTORUN BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE KONTROLÜ
THE CONTROL OF A DC MOTOR BY FUZZY LOGIC CONTROLLER
İsmail SARITAŞ 1 , Ilker Ali OZKAN 2 , Saadetdin HERDEM 3

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ, DENETLEYİCİLER, BULANIK KONTROL, DC MOTOR, PID KONTROL,
FUZZY LOGIC CONTROL, CONTROLLERS, FUZZY CONTROLER, DC MOTOR, PID CONTROLER,

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KÖPRÜ KENAR AYAĞI ETRAFINDAKİ HIZ DAĞILIMININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF VELOCITY DISTRIBUTION AROUND BRIDGE ABUTMENT WITH COMPUTATIONAL FLUID DYANAMICS
Başak Varli 1 , Mustafa DEMİRCİ 2 , selahattin kocaman 3

Köprü kenar ayağı, FLOW-3D, Hız Dağılımı, Nümerik Model, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,
Bridge abutment, FLOW-3D, Velocity Distribution, Numerical Model, Computational Fluid Dynamics,

WEB TABANLI ADRES BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI: ISPARTA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ
APPLICATION OF WEB-BASED ADDRESS INFORMATION SYSTEM: EXAMPLE OF THE CITY CENTER OF ISPARTA
Nihat MOROVA 1

Coğrafi Bilgi Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Yönetimi, Kent Bilgi Sistemi,
GEOGRAPHYCH INFORMATION SYSTEMS, URBAN INFORMATION SYSTEM, ADDRESS INFORMATION SYSTEM, CITY AND REGIONAL PLANNING, URBAN MANAGEMENT,

24 BİT ADC İÇİN VERİ GÖNDERME PROSEDÜRLERİ VE MANYETİK ANOMALİ ÖLÇÜMLERİ İÇİN BİR UYGULAMA
DATA TRANSFER PROCEDURES FOR A 24-BIT ADC AND AN APPLICATION FOR MAGNETIC ANOMALY MEASUREMENTS
Yavuz EGE 1

Sensör, Çözünürlük, Analog Digital Dönü?türücü, Paralel port, BYT,
Sensor, Resolution, Analog digital converter, Parallel port, BIT,

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN NESNEL TABANLI BİR PROGRAMLAMA DİLİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ VE TRANSFORMATÖRÜN MANYETİK BÜYÜKLÜKLERİNİN HESABLANMASI
SOLVING OF FINITE ELEMENT METHOD WITH OBJECTIVE-BASED PROGRAMMING LANGUAGE AND CALCULATION OF MAGNETIC QUANTITIES OF TRANSFORMER
Mehmet POLAT 1 , Hasan KÜRÜM 2

Sonlu Elemanlar Yöntemi, Transformatör, Manyetik Hesaplamalar, Eş Potansiyel Eğrileri, Borland C++,
Finite Element Method, Transformer, Magnetic Calculations, Equivalent Potential Curves, Borland C++,

YÜKSEK ISIYA MARUZ BETONARME DÖŞEMELERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN BULANIK SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
PREDICTION OF THE MOMENT CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE SLABS IN FIRE USING NEURO-FUZZY METHOD
Mihriban KARAMANOĞLU 1 , Mahmut BİLGEHAN 2 , Osman Sivrikaya 3

Betonarme, Döşeme, Yangyn, Taşıma Gücü Momenti, ANFIS,
Reinforced Concrete, Slab, Fire, Ultimate Moment Capacity, ANFIS,

SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSA VE S1-S2 KALP SESLERİNİN SEÇİCİLİĞİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION SPECTRAL ANALYSIS METHODS ACCORDING TO THE PERFORMANCE AND SELECTIVITY FOR THE S1-S2 HEART SOUNDS
Ugur FİDAN 1 , Naim KARASEKRETER 2

Kalp Sesleri, PCG, Ayrık Fourier Dönüşümü, Periodogram Güç Spektrum Yoğunluğu, Shannon Enerji,
Heart Sounds, PCG, DFT, Periodogram PSD, Shannon Energy,

İÇERİK TABANLI MEDİKAL İMGE ERİŞİMİNDE GABOR DOKUSAL ÖZNİTELİKLERİNİN VERİMLİLİĞİ
EFFIENCY OF GABOR WAVELET TEXTURE FEATURES IN CONTENT BASED MEDICAL IMAGE RETRIEVAL
Muhammet BAYKARA 1 , Burhan ERGEN 2

YTGE, GABOR DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ, İÇERİK TABANLI İMGE ERİŞİMİ, ÖZELLİK ÇIKARIMI, DOKU ANALİZİ,
CBIR, GABOR WAVELET TRANSFORM, CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL, FEATURE EXTRACTION, TEXTURE ANALYSIS,

AÇIK DENİZ YAPILARI İÇİN BULANIK TABANLI BİR GÜVENİLİRLİK ANALİZİ UYGULAMASI
A FUZZY BASED SAFETY ANALYSIS APPLICATION FOR OFFSHORE STRUCTURES
Ayhan MENTES 1 , İsmail Hakkı Helvacıoğlu 2

Çok Noktalı Başlama Sistemi, Hata Ağacı, Güvenilirlik Tayini, Bulanık Ağırlık Göstergesi, Bulanık Küme Teorisi,
Spread Mooring System, Fault Tree Analysis, Reliability Assessment, Fuzzy Weighted Index, Fuzzy Set Theory,

ÇELİK ÇERÇEVELERİN ARMONİ ARAMA YÖNTEMİYLE OPTİMUM TASARIMI
OPTIMUM DESIGN OF STEEL SPACE FRAMES VIA HARMONY SEARCH METHOD
Sadık Özgür DEGERTEKIN 1

Uzay Çelik Çerçeveler, Optimum Tasarym, Armoni Arama, TS 648, TS 498,
Steel Space Frames, Optimum Design, Harmony Search, TS 648, TS 498,

SBS TÜRÜ POLİMERLERİN SICAK ASFALT KARIŞIMINDA KATKI OLARAK KULLANILMASI
USING OF SBS TYPE POLYMERS AS ADDITIVE IN HOT MIX ASPHALT
Remzi NAMLI 1

BİTÜM, SBS, KATKI, ASFALT, KARIŞIM,
BITUMEN, SBS, ADDITIVE, ASPHALT, MIXTURE,

MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ YENİ BİR ALGILAYICI TASARIMI
DESIGNING OF A NEW DETECTOR CONTROLLED BY MICROPROCESSOR
HARUN SÜMBÜL 1

Dedektör, Kontrol Sistemi, PI Sistemler, Gıda, Piston,
Detector, Control System, PI Systems, Food, Piston,