• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
GÜÇ SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN GERİLİM ÇÖKMELERİNİN MATEMATİKSEL YAKLAŞIMLAR İLE MODELLENMESİ
MODELLING OF VOLTAGE SAGS IN POWER SYSTEMS BY USING MATHEMATICAL APPROACHES
Murat UYAR 1 , Resul ÇÖTELİ 2 , Ferhat UÇAR 3

Güç Kalitesi Kroblemleri,Gerilim Çökmesi,Matematiksel Modelleme,Asenkron Motor,Transformatör Enerjilenmesi,
Power Quality Problems, Voltage Sag, Mathematical Modelling, Induction Motor, Transformer Energization,

MODÜLER YAPIM TEKNİĞİ İLE BİNA ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT APPROACHES OF THE BUILDING EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY WITH MODULAR CONSTRUCTION METHODS
Banu ERTURAN 1 , Özlem EREN2

Endüstriyel Yapım Yöntemleri,Modüler Kutu Sistem,Modüler Yapım,İleri Teknolojili Yapım,Prefabrikasyon,
Industrial Building Method, Modular Box System, Modular Construction, High-tech Construction, Prefabrication,

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AFYON İLİNDEKİ YAĞIŞ VE SICAKLIKLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CLIMITE VARIATION ON THE PRECITIPITATION AND TEMPERATURE OF THE CITY OF AFYONKARAHISAR AND DETERMINATION OF TRENDS OF THOSE FACTORS
Kemal SAPLIOĞLU 1 , Murat KİLİT2

Yağış,Sıcaklık,Mann – Kendall,Afyon,Trend Değişimi,
Precitipitation, Temperature, Mann-Kendall, Afyon, Trend Variation,

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ VE ÇAĞDAŞ MİMARLIK SORUNSALI ÜZERİNE
ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION AND THE PROBLEMATIC OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Murat SÖNMEZ 1

Konvansiyonel Mimarlık,Konvansiyonel olmayan Mimarlık,Çağdaş Mimarlığın Kavramları,Mimari İletişim,Güncel Tasarım Kavramları,
Conventional Architecture, Non-Conventional Architecture, Concepts of Contemporary Architecture, Architectural Communication, The current Design Concepts,

PARALEL MATRİS ÇARPMA ALGORTİMASININ ÇOK ÇEKİRDEKLİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDE JAVA İŞ PARÇAÇIKLARI İLE BAŞARIM ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS OF PARALLEL MATRIX MULTIPLICATION ON A MULTI-CORE COMPUTER USING JAVA THREADS
Devrim AKGÜN 1 , Ibrahim ŞAHİN 2 , Ibrahim YÜCEDAĞ 3 , Hacer BAYIRLIOĞLU 4

Paralel Hesaplama,Çok Çekirdekli İşlemci,Java,İş Parçacığı,Matris Çarpım,
Parallel Computation, Multi-core Processor, Java, Thread, Matrix Multiplication,