• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
GÜÇ SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN GERİLİM ÇÖKMELERİNİN MATEMATİKSEL YAKLAŞIMLAR İLE MODELLENMESİ
MODELLING OF VOLTAGE SAGS IN POWER SYSTEMS BY USING MATHEMATICAL APPROACHES
Murat UYAR 1 , Resul ÇÖTELİ 2 , Ferhat UÇAR 3

Güç Kalitesi Kroblemleri, Gerilim Çökmesi, Matematiksel Modelleme, Asenkron Motor, Transformatör Enerjilenmesi,
Power Quality Problems, Voltage Sag, Mathematical Modelling, Induction Motor, Transformer Energization,

MODÜLER YAPIM TEKNİĞİ İLE BİNA ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT APPROACHES OF THE BUILDING EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY WITH MODULAR CONSTRUCTION METHODS
Banu ERTURAN 1 , Özlem EREN2

Endüstriyel Yapım Yöntemleri, Modüler Kutu Sistem, Modüler Yapım, İleri Teknolojili Yapım, Prefabrikasyon,
Industrial Building Method, Modular Box System, Modular Construction, High-tech Construction, Prefabrication,

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AFYON İLİNDEKİ YAĞIŞ VE SICAKLIKLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE TRENDLERİNİN BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CLIMITE VARIATION ON THE PRECITIPITATION AND TEMPERATURE OF THE CITY OF AFYONKARAHISAR AND DETERMINATION OF TRENDS OF THOSE FACTORS
Kemal SAPLIOĞLU 1 , Murat KLİT 2

Yağış, Sıcaklık, Mann – Kendall, Afyon, Trend Değişimi,
Precitipitation, Temperature, Mann-Kendall, Afyon, Trend Variation,

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ VE ÇAĞDAŞ MİMARLIK SORUNSALI ÜZERİNE
ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION AND THE PROBLEMATIC OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Murat SÖNMEZ 1

Konvansiyonel Mimarlık, Konvansiyonel olmayan Mimarlık, Çağdaş Mimarlığın Kavramları, Mimari İletişim, Güncel Tasarım Kavramları,
Conventional Architecture, Non-Conventional Architecture, Concepts of Contemporary Architecture, Architectural Communication, The current Design Concepts,

PARALEL MATRİS ÇARPMA ALGORTİMASININ ÇOK ÇEKİRDEKLİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDE JAVA İŞ PARÇAÇIKLARI İLE BAŞARIM ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS OF PARALLEL MATRIX MULTIPLICATION ON A MULTI-CORE COMPUTER USING JAVA THREADS
Devrim AKGÜN 1 , Ibrahim ŞAHİN 2 , Ibrahim YÜCEDAĞ 3 , Hacer BAYIRLIOĞLU 4

Paralel Hesaplama, Çok Çekirdekli İşlemci, Java, İş Parçacığı, Matris Çarpım,
Parallel Computation, Multi-core Processor, Java, Thread, Matrix Multiplication,