• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 36
  • Published Date : 1.01.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
HİYERARŞİK BİR İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF AN HIERARCHIC CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
Mustafa ULAŞ 1 , Aytuğ BOYACI 2

Kurumsal İçerik Yönetimi, e-Üniversite, E-Devlet, Veri tabany Sistemleri, Web Programcılığı,
Institutional Content Management, e-University, e-State, Web Programming, Data Base Systems,

AKIM KAYNAKLI İNVERTER BESLEMELİ SENKRON MOTORUN STATOR AKISI ALAN YÖNLENDİRME KONTROLÜ
STATOR FLUX FIELD ORIENTED CONTROL OF CURRENT SOURCE INVERTER FED SYNCHRONOUS MOTOR
ABUZER CALISKAN 1 , Ahmet ORHAN 2

Senkron Motor, Alan Yönlendirme Kontrolü, Akım Kaynaklı İnverter, Modelleme, Güç Faktörü Kontrolü,
Synchronous Motor, Field Oriented Control, Current Source Inverter, Modelling, Power Factor Controlp,

İNTERNET TABANLI ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ BAŞARIM ANALİZ MOTORU
STUDENT SUCCESS ANLYSIS MOTOR IN WEB BASED LEARNING SYSTEMS
Aytuğ BOYACI 1 , Erhan AKBAL 2

İnternet Tabanlı Öğrenme, Web Programcılığı, Yabancı Dil Eğitimi, Performans Analizi, e-öğrenme,
Web Based Education, Web Programming, Foreign Language Education, Performance Analysis, e-learning,

WEB TABANLI YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENME SİSTEMİ TASARIM
WEB BASED FOREIGN VOCABULARY LEARNING SYSTEM
Erhan AKBAL 1 , Mustafa ULAŞ 2

Kelime Öğrenme, Web Tabanlı Sistemler, Yabancı Dil, E-Öğrenme, Etkileşimli Öğrenme,
Learning Vocabulary, Web Based Applications, Foreign Language, E-Learning, Interactive Learning,

MATRİS KONVERTERDEN BESLENEN SENKRON MOTORUN SELF KONTROLÜ
SELF CONTROL OF SYNCHRONOUS MOTOR FED BY MATRIX CONVERTER
ABUZER CALISKAN 1 , Ahmet ORHAN 2

Senkron Motor, Self Kontrol, Matris Konverter, Modelleme, Verturını Kontrol Algorıtması,
Synchronous, Self Control, Matrix Converter, Modelling, Venturını Control Algorıtma,

BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN GİRİŞİMİ (ÖSGF) YOL PROJELERİNDE TECRÜBEYE DAYALI ÖĞRENME
EXPERIENTIAL LEARNING FROM PRIVATE FINANCE INITIATIVE (PFI) ROAD PROJECTS IN THE UK
Rıfat AKBIYIKLI 1

Para değeri, ÖSFG, Rekabet avantajı, Risk Yönetimi, Tecrübeye dayalı öğrenme,
Competitive advantage, Experiential learning, PFI, Risk Management, Valu for money,

OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN YAKLAŞIK MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİ
COST ESTIMATION TECHNIQUES USED IN THE OTTOMAN ERA
Ibrahim YILMAZ 1 , S. Ümit DİKMEN 2

Yapı, İnşaat, Renovasyon, Maliyet Tahmini, Osmanlı Dönemi,
Structure, Construction, Renovation, Cost Estimation, Ottoman Era,

YÜKSEK YAPI ÇALIŞMALARINDA BİR VERİMLİLİK FAKTÖRÜ: RÜZGAR
A PRODUCTIVITY FACTOR IN HIGH RISE CONSTRUCTION: WIND
S. Ümit DİKMEN 1 , Sadık YİĞİT 2 , Murat AKSEL 3 , Murat SÖNMEZ 4 , Bahar ŞENER 5

Rüzgar, Verimlilik, Kaba Yapı İşleri, Yüksek Katlı Yapılar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,
Wind, Productivity, Structural Works, High Rise Buildings, Computational Fluid Dynamics,

ETKİLİ VE VERİMLİ EĞİTİM İÇİN DERSLİKLERİN FİZİKİ ORTAM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PHYSICAL SPACE PROPERTIES OF CLASSROOMS FOR EFFECTIVE AND EFFICIENT EDUCATION
Yayın Sekreterliği1 , Sevil AY 2

Biyoharmoloji, Eğitim Ortamı, Derslik, Biyoharmolojik Uygunluk Değeri, Huzur Kriterleri,
Bioharmology, Education Environment, Classroom, Bioharmological Conformity Values, Comfort Criteria,

İNŞAAT ATIKLARI KAVRAMININ YASAL DÜZENLEMESİ VE HAZIR BETON TESİSİNDE ÖRNEK UYGULAMA
LEGISLATION OF CONSTRUCTION WASTE CONCEPT AND A CASE STUDY AT A READY MIXED CONCRETE PLANT
Savaş BAYRAM 1 , Mehmet Emin ÖCAL 2 , Emel Laptalı ORAL 3

Atık, İnşaat Atıkları, Mevzuat, Avrupa Birliği, Türkiye,
Waste, Construction Waste, Legislation, European Union, Turkey,

YAPI DENETİM KANUNU UYGULAMALARINDA SİVAS ÖRNEĞİ
THE BUILDING INSPECTION LAW APPLICATIONS: EXAMPLE OF SIVAS
İsmail İsa ATABEY 1 , Kanat Burak BOZDOĞAN 2

Anket, Yapı Denetimi, Sivas, Yapı Denetim Kanunu, Uygulama Yönetmeliği,
Survey, Building inspection, Sivas, The law of building inspection, regulation of application,

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN ALT YAPI İHALELERİNDE, AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞERİN DÜŞÜK OLMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING THE LOW LIMIT VALUES IN INFRASTRUCTURE TENDERS (ACCORDING TO THE PUBLIC PROCUREMENT LAW)
Hüseyin GENCER 1 , Muhammed Ali CANKATAR 2

Kamu İhale Kanunu, Yaklaşık Maliyet, Aşırı Düşük Sınır Değer, Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklif, Teklif Fiyat,
Public Procurement Law, Estimated Cost, Extremely Low Limit Value, The most Economically Advantageous Offer, Bids,

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHTİYAÇ PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNE VERİLEN ÖNEM VE BUNUN YANSIMALARI
THE IMPORTANCE GIVEN TO THE PROCESS OF PREPARING BUILDING PROGRAMME IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR AND ITS REFLECTIONS
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP1

İhtiyaç Programı, Proje Yönetimi, İl Özel İdare Binaları, MimariTasarım, Mekansal İşlevsellik,
Building Program, Project Management, Special Provincial Administrative Buildings, Architectural Design, Spatial Functionality,

MOTİVASYON ARAÇLARININ İNŞAAT YÖNETİMİNDEKİ ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF MOTIVATIONAL TOOLS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
Mehmet Emin ÖCAL 1 , Hüseyin Çağlar ÇÖĞÜR 2

Motivasyon, Verimlilik, Türk İnşaat Sektörü, İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi,
Motivation, Productivity, Turkish Construction Sector, Construction Management, Project Management,

TRAFİK AKIŞININ ENİYİLEMESİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMANIN UYGULANMASI
APPLICATION OF THE QUADRATIC PROGRAMMING ON THE TRAFFIC FLOW OPTIMIZATION
Aslı GÜVEN 1 , Kamil Emre CAN 2

Trafik, Ulaşım Ağı, Tıkanıklık, Optimizasyon, Kuadratik,
Traffic, Road Network, Congestion, Optimization, Quadratic Programming,

TÜRKİYE`DE TEŞVİKLİ SÖZLEŞMELERİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A SURVEY ON THE USE OF INCENTIVE CONTRACTS IN TURKEY
Zeynep SÜTEMEN 1 , S. Ümit DİKMEN 2

Sözleşmeler, Teşvikli Sözleşmeler, İnşaat Sektörü, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye,
Contracts, İncentive Contracts, Construction Sector, Developing Countries, Turkey,

ÜRÜN OLARAK KONUT KAVRAMI VE TÜRKİYE`DEKİ KONUT SATIŞLARININ ÜRÜN HAYAT EĞRİSİ YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
RESIDENCE CONCEPT AS A PRODUCT AND THE ASSESSMENT OF RESIDENCE SALES IN TURKEY USING LIFE-CYCLE APPROACH
Murat ANBARCI 1 , Ömer GİRAN 2 , Yusuf Sait TÜRKAN 3 , Ekrem MANISALI 4

Konut, Ürün, Ürün Hayat Eğrisi, Konut Satışı, Konut Pazarlaması,
Housing, Product, Product Life-Cycle, Residence Sales, Residence Marketing,

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GRUP DAVRANIŞI VE GRUP YÖNETİMİ
GROUP BEHAVIOR AND GROUP MANAGEMENT IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP1 , Mehmet Emin ÖCAL 2

Grup Davranışı, Proje Yönetimi, Tasarım Grubu, Yapı Denetimi, Taşeron,
Group Behavior, Project Management, Design Group, Building Audit, Sub-Contractor,

SİGORTA MESELELERİ VE TASARIM VE YAPI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
INSURANCE ISSUES AND DESIGN AND BUILD CONSTRUCTION CONTRACTS
Rıfat AKBIYIKLI 1

Mücbir sebep, Risk, Sigorta, Sözleşme, Yapım,
Construction, Contract, Force majeure, Insurance, Risk,

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE KAYNAK TABANLI STRATEJİK YÖNETİM
RESOURCE-BASED STRATEGIC MANAGEMENT IN CONSTRUCTION COMPANIES
Gül POLAT 1 , Gülen ALP 2 , Befrin Neval BİNGÖL 3

Stratejik Yönetim, Kaynak Tabanlı Bakış Açısı, Rekabet Avantajı, İnşaat İşletmeleri,
Strategic Management, Resource-Based View, Competitive Advantage, Construction Companies,

İNŞAAT PROJE YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
ASSESSMENT OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS USING OF ANALYTIC HIERARCHY METHOD
Osman AYTEKİN 1 , İlker ÖZDEMİR 2 , Hakan KUŞAN 3 , Ömür TEZCAN 4

Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, İnşaat Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Karar Verme Süreci, Karar Destek Sistemi,
Analytic Hierarchy Process, Multi-Criteria Decision Making, Assessment of Construction Investment Projects, Decision Making Process, Decision Support System,

DOĞAL POTANSİYEL (SP) YÖNTEMİYLE BETON İÇERİSİNDEKİ DONATI KOROZYONUNUN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF CONCRETE EQUIPMENT FOR CORROSION WITH SELF POTENTIAL METHOD
Ayşe ELYİĞİT 1 , Ziya ÖNCÜ 2

Korozyon, Beton, SP yöntemi, Donatı, Korozyon Tespiti,
Corrosion, Concrete, SP Method, Reinforcement, Detection of Corrosion,

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SİSTEMİNİN İRDELENMESİ
EXAMINING OF MARKET SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM
İbrahim Halil GEREK 1 , Ercan ERDİŞ 2 , Emre YAKUT 3

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Yapı Malzemeleri, CE ve G İşareti, İnşaat Sektörü, Kontrol,
Market surveillance and Control, Construction Materials, CE and S Marks, Construction Sector, İnspection,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ KAVRAMININ İRDELENMESİ
THE EXAMINATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT CONCEPT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Volkan EZCAN 1 , Uğur MUNGEN 2 , Murat KURUOĞLU 3 , Ümit IŞIKDAĞ 4

İnşaat sektörü, Performans, İnşaat Yönetimi, Literatür taraması, Meta-analiz,
Construction Industry, Performance, Construction Management, Literature Review, Meta-analysis,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF PRILIMINARY-COST ESTIMATION METHODS USED IN CONSTRUCTION SECTOR
Esra TOPKAYA 1 , Erkan YÖNEZ 2 , Murat KURUOĞLU 3 , Levent Yaşar Çelik 4

Maliyet Tahmini, Maliyet Kontrol, Maliyet Tahmin Yöntemleri, Proje Maliyeti Tahmini, Yatırım Maliyeti Tahmini,
Cost Estimation, Cost Control, Cost Estimation Methods, Project Cost Estimation, Investment Cost Estimation,

İNŞAAT YÖNETİMİ ALANINDA YAPI MALİYETİ HESAPLARI İÇİN SUNUCU TABANLI UYGULAMALAR
APPLICATIONS OF SERVER BASED SOFTWARE FOR FIRST COST ESTIMATING IN CONSTRUCTION MANANGEMENT
Osman AYTEKİN 1 , Osman Murat KAYA 2 , Hakan KUŞAN 3 , İlker ÖZDEMİR 4

Hakediş, Yaklaşık Yapı Maliyeti, Metraj, MySQL, Veritabanı,
Monthly Payment Amount, First-Cost Estimating, Bill of Quantity, MySQL, Database,

ARAZİ GELİŞTİRME ÇABALARI İÇİN YATIRIM ETÜDÜNDE PRATİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
A PRACTICAL SOLUTION PROPOSAL FOR INVESMENT STUDIES FOR LAND DEVELOPMENT
Esra TOPKAYA 1 , Erkan YÖNEZ 2 , Murat KURUOĞLU 3

Fizibilite Etüdü, Fizibilite Analizi, Yatırım Analizi, Arazi Geliştirme, Arazi Yatırımı,
Feasibility Study, Feasibility Analysis, Investment Analysis, Land Development, Land Investment,

YAPI DENETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS IN CONSTRUCTION INSPECTION PROCESS
Ercan ERDİŞ 1

Sistem, Yapı Denetimi, Yazılım, Otomasyon, Standardizasyon,
System, Construction İnspection, Software, Automation, Standardization,

KATI ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA İNŞAAT SEKTÖRÜ PAYDAŞLARININ ALGILAMALARI:HATAY İLİ ÖRNEĞİ
PERCEPTIONS OF CONSTRUCTION SECTOR STAKEHOLDERS ABOUT SOLID WASTE MANAGEMENT: CASE STUDY OF HATAY PROVINCE
Hilmi COŞKUN 1 , Mustafa ÖZTÜRK 2

Yapı Denetim, Yıkıntı Atığı, Yüklenici, Belediye, Depolama,
Building Inspection, Demolition Waste, Contractor, Municipality, Depositing,

FİNANSAL PERFORMANSA DAYALI ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: ÇİMENTO SEKTÖRÜ UYGULAMASI
FINANCIAL PERFORMANCE BASED EFFICIENCY MEASUREMENT: APPLICATION OF CEMENT INDUSTRY
İbrahim Halil GEREK 1 , Ercan ERDİŞ 2 , Emre YAKUT 3

İnşaat Sektörü, Çimento Sektörü, Etkinlik Ölçümü, Finansal Performans, Veri Zarflama Analizi,
Construction Sector, Cement Sector, Efficiency Measurement, Financial Performance, Data Envelopment Analysis,

BİNA PROJELERİNDE TASARIM VE TASARIM YÖNETİMİ: BİR İNCELEME
DESIGN AND DESIGN MANAGEMENT IN BUILDING PROJECTS: A REVIEW
Rıfat AKBIYIKLI 1

Satınalma Yöntemleri, Takım Çalışması, Tasarım, Tasarım Entegrasyonu, Tasarım Yönetimi,
Design, Design Management, Design Integration, Procurement Routes, Teamwork,

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE 2004/18/EC AB KAMU İHALE DİREKTİFİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON WITH EU PUBLIC PROCUREMENT DIRECTIVE 2004/18/EC AND PUBLIC PROCUREMENT LAW NO.4734 IN DETERMINATION OF ECONOMICALLY MOST ADVANTAGEOUS BID
Barış SAYIN 1 , Ahmet Sertaç KARAKAŞ 2

2004/18/EC, 4734, En Avantajlı Teklif, Sözleşme, İhale,
2004/18/EC, 4734, Most Advantageous Bid, Contract, tender,

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ
ETHICS IN CIVIL ENGINEERING: IMPLEMENTATION IN UNITED STATES OF AMERICA
Mümtaz USMEN 1 , Selim BARADAN 2 , Özge AKBOĞA 3

Etik, Etik Kurallar, Yurt Dışı Uygulamaları, Etik İnceleme Kurulu, Etik Vakaları,
Ethics,, Code of Ethics, Abroad Implementations, Board of Ethical Review, Ethic Cases,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MALZEME TEDARİK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
SIGNIFICANCE OF PROCUREMENT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Özge AKBOĞA 1 , Selim BARADAN 2

Tedarik, Tedarik Yönetimi, İnşaat Tedarik Zinciri, Lojistik, Tersine Lojistik,
Procurement, Procurement Management, Construction supply chain, Logistics, Reverse Logistics,

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK TÜKENMİŞLİKLERİ
ACADEMIC BURNOUT OF ARCHITECTURAL STUDENTS
Gözde TANTEKİN ÇELİK 1 , Rıdvan BAĞRIAÇIK 2 , Emel Laptalı ORAL 3

Mimarlık Bölümü Öğrencileri, Mimarlık Eğitimi, Akademik Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Envanteri - Öğrenci Anketi, Korelasyon,
Architectural students, Architectural Education, Academic Burnout, Maslach Burnout Inventory - Student Survey, Correlation,

ULUSLARARASI YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ İLE TÜRKİYE`DEKİ BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMASI
INTERNATIONAL GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEMS AND BUILDING ENERGY EFFICIENCY IMPLEMENTATION IN TURKIYE
Murat ANBARCI 1 , Ömer GİRAN 2 , İsmail Hakkı DEMİR 3

Yeşil Bina, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Performansı, Bina Enerji Verimliliği,
Green Building, Green Building Certification Systems, Energy Identity Certificate, Building Energy Performance, Building Energy Efficiency,