• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 13
  • Published Date : 1.01.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA BASINÇ DAYANIMI İLE ÇEKME DAYANIMI VE E-MODÜLÜ İLİŞKİLERİ
RELATİONSHİPS OF COMPRESSİVE STRENGTH WİTH TENSİLE STRENGTH AND E-MODULUS İN SELF COMPACTİNG CONCRETE
Mehmet KARATAS 1

Kendiliğinden yerleşen beton, yarmada çekme dayanımı, basınç dayanımı, elastisite modülü, SİLİS DUMANI,
Self-compacting concrete, tensile strength, compressive strength, E-modulus, SILICA FUME,

DUAL-FAZ ISIL İŞLEMİ UYGULANMIŞ BETONARME ÇELİĞİNİN ÇEKME EĞRİSİNE TEMPERLEME ISIL İŞLEMİNİN ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERING HEAT TREATMENT ON THE TENSILE CURVE OF REINFORCED STEEL SUBJECTED TO DUAL-PHASE HEAT TREATMENT
Oğuzhan KELEŞTEMUR 1 , Servet YILDIZ 2

İnşaat Çeliği, Dual-Faz Çeliği, Temperleme, Kuvvet-Uzama Eğrileri, ÇEKME DAYANIMI,
Reinforcing Steel, Dual-Phase Steel, Tempering, Load-Elongation Curves, TENSILE STRENGTH,

SİLİS DUMANLI KERPİÇ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PRODUCTION OF SILICA FUME ADOBE
Kursat Yildiz 1 , Murat Çavus 2

Kerpiç, Silis Dumanı, Dayanım, Dayanıklılık, Saman,
Adobe, Silica Fume, Straw, Strength, Durability,

FIRAT HAVZASI’NDAKİ EKSİK AKIM VERİLERİNİN KORELÂSYON VE YAPAY SİNİR AĞLARI METOTLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ
THE ESTIMATION OF MISSING FLOW RECORDS BY CORRELATION AND NEURAL NETWORKS IN FIRAT BASIN
Ö.Faruk DURSUN 1 , Murat KARABATAK 2

Fırat Havzası, Göynük Çayı, Eksik Akım Verileri, Yapay Sinir Ağları, -,
Fırat Basin, Göynük Stream, Missing Flow Records, Neural Networks, -,

Eşikli ve Basamak Tipli Dolusavaklarda Akım Tipleri ve Havalanma Karakteristiklaerinin İncelenmesi
An Investigation of Flow Types and Air Entrainment For Stepped Spillways With End Sill
Cihat Tuna 1

Basamaklı dolusavaklaR, Sıçramalı akım, Nap akımı, Geçiş akımı, EŞİK,
Stepped spillways, Skimming flow, Nappe flow, Transition flow,, Sill,

MİNERAL KATKILI BETONLARDA ULTRASES GEÇİŞ HIZI İLE SU İŞLEME DERİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE INVESTIGATION OF ULTRASONIC AND DEPTH OF PENETRATION OF WATER ON ADDITION CONCRETES
Gokhan DURMUS 1 , Cemal YILMAZ 2

Geçirgenlik, Portland çimentosu, Silis Dumanı,, Uçucu Kül, Ultrases,
Permeability, Portland cement, Silica fume, Fly Ash, Ultrasonic,

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİMAR PROFİLİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM&DÖNÜŞÜM VE MİMARLIK EĞİTİMİNE YANSIMALARI
CHANGES&TRANSFORMATIONS IN ARCHITECTS PROFILES FROM PAST TO PRESENT AND THEIR REFLECTIONS IN ARCHITECTURE EDUCATION
Yasemin ERBİL 1

değişim, dönüşüm, mimarlık mesleği, mimarlık eğitimi, mimar profili,
changes, transformation, architecture profession, architectural education, architect profile,

YAPI CEPHESİNDEKİ AHŞAP ELEMANLARDA OLUŞAN BOZULMALAR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
SPOILING OF WOODEN MATERIALS ON EXTERNAL FACADES OF BUILDINGS: A COMPARATIVE ANALYSIS
Z. Sevgen PERKER 1

Geleneksel Konut, Ahşap, Bozulma, ,,
Traditional House, Wood, Spoilage, ,,

SU/ÇİMENTO (S/Ç) ORANININ AĞIR BETONLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF WATER-TO-CEMENT (W/C) RATIO ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HEAVYWEIGHT CONCRETES
Iskender AKKURT 1

Ağır Beton, S/Ç, Fiziksel Özellikler, Mekanik Özellikler, Beton,
Heavy concrete, W/C, Physical Properties, Mechanical Properties, Concrete ,

AKILLI ETİKETLER VE KONFEKSİYON SANAYİNDE AKILLI ETİKETLERİN KULLANIMI
SMART TAGS AND USING SMART TAGS IN APPAREL INDUSTRY
Esra DİRGAR 1 , Okşan KANSOY ORAL2

Akıllı etiketler, RFID, Konfeksiyon Sanayi, Radyo frekansı tanımlama, Hazır Giyim,
Smart tags, RFID, Apparel Industry, Radio frequency identification, Ready Wear,

ÜÇ SEVİYELİ KASKAT EVİRİCİ KULLANAN D-STATCOM ile GERİLİM REGÜLASYONU
VOLTAGE REGULATION WITH THREE LEVEL CASCADE INVERTER BASED D-STATCOM
Erkan DENIZ 1 , Resul ÇÖTELİ 2

GÜÇ KALİTESİ, GERİLİM REGÜLASYONU, 3-SEVİYELİ KASKAT EVİRİCİ, D-STATCOM, DGM,
POWER QUALITY, VOLTAGE REGULATION, 3-LEVEL CASCADE INVERTER, D-STATCOM, PWM,

SICAK PRESLEME İLE ÜRETİLEN Cu-Al/B4C KOMPOZİTİN MİKROYAPI VE SERTLİK İNCELEMESİ
THE INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF Cu-Al/B4C COMPOSITES PRODUCED BY USING HOT PRESS
Serkan ÖZEL 1 , Ertugrul Çelik 2 , Hüseyin TURHAN 3

Cu matrisli kompozit,, B4C,, Toz metalurjisi,, Sıcak pres, .,
Cu matrix composite,, B4C,, Powder metallurgy,, Hot press, .,

YARIM SİLİNDİRİK, SİLİNDİRİK VE PAKET TİPİ KATI YAKITLI KALORİFER KAZANLARIN ISIL VERİM DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE SEMI-CYLINDIRICAL, CYLINDIRICAL AND PACKED BOILERS BY THERMAL EFFICIENCY
Asim BALBAY 1 , Yahya Hışman ÇELİK 2

Merkezi ısıtma, kazan, ısıl verim, sıcaklık, kömür,
Central heating, boiler, thermal efficiency, temperature, coal,