• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 27
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ VE FIDIC KIRMIZI KİTAP İNŞAAT İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNDEKİ RİSK VE SORUMLULUK DAĞILIMLARININ KANTİTATİF KARŞILAŞTIRILMASI
CANTITATIVE COMPARISON OF RESPONSIBILITIES’ AND RISKS’ DISTRIBUTION BETWEEN TURKISH GENERAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION AND FIDIC RED BOOK GENERAL CONDITIONS
Latif Onur UĞUR 1

Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YYGŞ),FIDIC Kırmızı Kitap İnşaat İşleri Genel Şartnamesi,Türkiye Müteahhitler Birliği,Sorumluluk,İnşaat Riskleri,
Turkish General Conditions of Construction (GCC), FIDIC Red Book General Conditions of Contract, Turkish Contractors Association, Liability, Construction Risks,

EĞİTİMDE AKILLI ÖĞRETİM SİSTEMLERİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL PROPOSAL ON APPLICATIONS OF INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS IN THE EDUCATION
Ferhat BAHÇECİ 1 , Mehmet GÜROL 2

Akıllı Öğretim Sistemi,Yapay Zekâ,Öğrenci Durum Tespiti,Bulanık Mantık,Ders,
Intelligent Tutoring System, Artificial Intelligence, Student Assessment, Fuzzy Logic, Lesson,

TERSİNİR YÜKLEMEYE MARUZ WINKLER ZEMİNİNE OTURAN TEMEL KİRİŞLERİNİN DIRAC DAĞILIM TEORİSİ KULLANILARAK DİNAMİK ANALİZİ
DYNAMIC RESPONSES OF FOUNDATION BEAMS SUBJECTED TO TRANSVERSE LOADING ON A WINKLER SOIL BY DIRAC DISTRIBUTION THEORY
Aydın SAATCI 1 , Serap KAHRAMAN 2

Serbest kiriş,Winkler zeminine oturan temel,Dirac dağılım teorisi,Dinamik tepki,Tekil yükler,
Free beam, Foundation on Winkler soil, Dirac distribution theory, Dynamic response, Concentrated loads,

GERÇEK ZAMANLI BİR SALDIRI TESPİT SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REAL TIME INTRUSION DETECTION SYSTEM
Elmas YILDIZ 1 , Nursal ARICI 2

Saldırı Tespit Sistemleri,Dos Saldırıları,Brute Force Atakları,Veri Madenciliği,Yapay Sinir Ağları,
Intrusion Detection Systems, DOS attacks, Brute Force attacks, Data Mining, Artificial Neural Networks,

KOBİ’LERE YÖNELİK ÜRÜN KODLAMA SİSTEMİ VE YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF A PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM AND SOFTWARE FOR SME‘S
Omer Faruk Bay 1 , Murat DENER 2 , Murat DÖRTERLER 3

Sınıflandırma,Kodlama,Ürün Kodlama,KOBY Yazılımı,Otomasyon,
Classification, Codification, Product Identification,, SME Software, Automation,

DÜZLEMSEL BETONARME ÇERÇEVELERİN SONLU ELEMANLAR METODU KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ
NONLINEAR ANALYSIS OF PLANAR REINFORCED CONCRETE FRAMES USING FINITE ELEMENT METHOD
Mustafa SÖNMEZ 1 , Muhammet ÇELİK 2

Lineer Olmayan Analiz,Sonlu Elemanlar,Düzlemsel Betonarme Çerçeveler,Kiriş-Kolon Elemanı,Kiriş-Kolon Elemanı,
Nonlinear Analysis , Finite Elements, Beam-Column Model, Planar Reinforced Concrete Frames, Generalized Displacement Method ,

SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
EXPERIMENTAL INVESTIGATION EFFICIENCY IN SPIRAL TUBE SOLAR COLLECTOR
Aydin DIKICI 1

Güneş kollektörü,İçbükey Kollektör,Spiral Borulu Kollektör,Elazığ,Güneş,
Solar Collector, Convex Collector, Spiral Tube Collector, Elazig, Sun,

GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASINDA FAZ SIRASININ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI TESPİTİ VE OTOMATİK OLARAK DÜZELTİLMESİ
PROVIDING RIGHT PHASE ORDER BASED ON MICROCONTROLLER AND AUTOCORRECTION OF WRONG PHASE ORDER
Ilhan GARIP 1

Faz sırası doğrulğu,Paralel bağlama,Faz açısı eşitliği,Mikrodenetleyici,Sıfır geçiş anahtar devresi,
Equality of phase orders, parallel connection, equality of phase angle, Microcontroller, zero pass switching circuit,

SOĞUTUCU ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMIŞ DOKU DONDURMA AMAÇLI BİR PATOLOJİ CİHAZI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
DESING AND REALIZATION OF AN IMPROVED PATALOGY EQUIPMENT BY GIVING A FROZEN ABILITY
Hakan ISIK 1 , Mustafa Cihat Avunduk 2 , Yavuz ÜNAL 3

Döner mikrotom,Cryostat,Termoelektrik modül,Termoelektrik cihaz,Isı Kontrol,
Rotary microtome, Cryostat, Thermoelectric module, Thermoelectric device, TEMPERATURE CONTROL,

OTOKORELASYONLU GÖZLEMLER İÇİN KONTROL KARTLARI: LİTERATÜR TARAMA
CONTROL CHARTS FOR AUTOCORRELATED PROCESSES: A REVIEW
Aslan Deniz KARAOGLAN 1

Kontrol Kartları ,Otokorelasyon,Literatür Taraması,Artık Terimler İçin Kontrol Kartları,Yapay Sinir Ağı Tabanlı Kontrol Kartları ,
Control Charts , Autocorrelation , Literature Review , Residual Control Charts, Neural Network Based Control Charts,

AVRUPA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE
THE ROLE OF EUROPA NOSTRA AWARDS FOR ENSURING THE CONSERVATION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND TURKEY
Z. Sevgen PERKER 1

Kültürel Miras,Koruma,Ödül,Europa Nostra,Türkiye,
Cultural Heritage, Conservation, Award, Europa Nostra, Turkey,

FARKLI KONUT ÜRETİM BİÇİMLERİNDE KULLANICI MEMNUNİYETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
THE COMPARISON OF USER SATISFACTION IN DIFFERENT HOUSING PRODUCTIONS WAYS : THE CASE OF ELAZI?
Ufuk Teoman AKSOY 1 , Yusuf Tuğrul Siranlı 2 , KAZIM SANAÇ 3

Kullanıcı Memnuniyeti,Konut,Konut Kalitesi,Konut Üretimi,Kalite,
User satisfaction, House, Housing quality, Housing production, QUALTY,

MODEL 6711 BRAKİTERAPİ KAYNAĞININ MONTE CARLO SİMÜLASYONU KARAKTERİSTİKLERİ: ENERJİ SPEKTRUMU VE FANTOM BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİLERİ
MONTE CARLO SYMULATION CHARACTERISTICS OF MODEL 6711 BRACHYTHERAPY SEED: EFFECTS OF ENERGY SPECTRUM AND PHANTOM DIMENSIONS
Berkay CAMGOZ 1 , Mehmet N. KUMRU 2

Brakiterapi,Monte Carlo,Model 6711,EGSnrc,I-125,
Brachytherapy, Monte Carlo, Model 6711, EGSnrc, I-125,

ALFA PARÇACIK ÖLÇÜMLERİ İÇİN İYON İMPLANTLI SİLİKON BİR DEDEKTÖRÜN KARAKTERİZASYONU VE KALİBRASYONU
CHARACTERIZATION AND CALIBRATION OF ION-IMPLANTED-SILICON DETECTOR FOR ALPHA PARTICLES MEASUREMENT
Coşkun HARMANŞAH1 , Müslim Murat SAÇ2 , Mehmet BAYBURT 3

Silikon Dedektör,Yüke Duyarlı Yükselteç,Radon,Alfa Parçacığı,Am-241,
Silicon Detector, Charge Sensitive Amplifier, Radon, Alpha Particle, Am-241,

TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ ALTINDAKİ BETONARME BİR YAPININ REHABİLİTASYON SÜRECİNİN İNCELENMESİ
REHABILITATION OF A REINFORCED CONCRETE BUILDING IN TURKEY UNDER THE RISK OF EARTHQUAKE
Nilay ÇOŞKUN 1

Betonarme Yapı,Rehabilitasyon,Büyük Tarabya Oteli,Deprem Riski,Sismik İzolasyon,
Reinforced Concrete Building, Rehabilitation, Grand Tarabya Hotel, Earthquake Risk, Seismic Intervention,

KONUT ÜRETİMİ VE KONUT PAZARLAMASI: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
HOUSING PRODUCTION AND HOUSING MARKETING: A CASE STUDY FOR KIRSEHIR PROVINCE
Latif Onur UĞUR 1 , Halil Özcan ÖZDEMİR2

Konut,Konut pazarlaması,Yerel pazarlama,Yap-sat uygulamaları,Konut Pazarlama Karması,
Housing, Housing marketing, Local marketing, Produce-sell applications, Housing Marketing Composition,

AISI 1030 YÜZEYİNDEKİ KAYNAK DİKİŞİNDE AZOT KORUYUCU GAZININ ETKİSİ
THE EFFECT OF NYTROGEN SHYELDED GASES AT WELDED METAL SURFACE AISI 1030
Tülay YILDIZ 1

P.T.A.,Koruyucu Gazlar,Azot,Argon,Ar-N2,
P.T.A, Shielded Gases, Nitrogen, Argon, Ar-N2,

TOZALTI ARK KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN FARKLI KALINLIKTAKİ GRADE A GEMİ SACLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF DIFFERENT THICKNESS OF THE GRADE A SHIP PLATES JOINED BY SUBMERGED ARC WELDING
Behçet GULENC 1 , Nizamettin KAHRAMAN 2 , Yakup KAYA3 , Ahmet DURGUTLU 4

Gemi sacı,Tozaltı ark kaynağı,Mekanik özellikler,Mikroyapı,Sertlik,
Ship plate, submerged arc welding, mechanical properties, microstructure, hardness,

RÜZGÂR SANTRALİNDE GERİLİM, REAKTİF GÜÇ VE AKTİF GÜÇ DEĞİŞİMLERİNİN TCSC VE SSSC İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE VOLTAGE, REACTYVE POWER AND ACTYVE POWER IN THE WIND FARM CHANGE BY TCSC AND SSSC
kenan döşoğlu 1 , Ali OZTURK 2

Rüzgâr Santrali,SSSC,TCSC,Aktif Güç Kontrolü,Reaktif Güç Kontrolü ve Gerilim Kontrolü,
WYND FARM, SSSC, TCSC, ACTYVE AND REACTYVE POWER CONTROLLER, VOLTAGE CONTROLLER,

YAPIŞTIRICI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ Z TİPİ BAĞLANTILARDA AÇININ ETKİSİ
THE EFFECT OF ANGLE ADHESIVE WITH BONDED IN Z TYPE MATERIALS
Hamit ADİN 1 , Bahattin İŞCAN 2 , Aydın TURGUT 3

Yapıştırycı,Yapıştırma,Gerilme analizi,Arayüz,Sonlu Elemanlar Metodu (SEM),
Adhesive, joint, stress analysis, interface, Finite Element Method (FEM),

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKAN KULLANILARAK TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYON
THERMO-ECONOMYC OPTYMYZATYON OF A VAPOUR COMPRESSED REFRYGERATYON SYSTEM USYNG ALTERNATYVE REFRYGERANTS
Mehmet ÖZKAYMAK 1 , bahadır acar 2 , Musa Galip ÖZKAYA 3

Termo-Ekonomi ,Optimizasyon ,Soğutma , Aşırı Kızdırma ,Soğutucular (R410A ve R407C) ,
THERMOECONOMY, OPTIMIZATION, ALTERNATIVE REFRIGERANTS, REFRIGERATION, SUPERHEATING,

OPTİMUM MALİYETLİ BİNA EBATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
DETERMINING OPTIMUM COST BUILDING CHARACTERISTICS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)
Recep KANIT 1 , Latif Onur UĞUR 2

Yapy Maliyeti,Toplu Konutlar,Yapay Sinir Ağları (YSA),Yapı Ön Tasarımı,Yapy Karakteristik Özellikleri,
Structure Cost, Collective Residential Buildings, Artificial Neural Networks (ANN), Structure Preplanning, Structural Characteristics,

YÜKSEK GERİLİM HATLARINDA KULLANILAN DEMET İLETKEN İÇİNDEKİ İLETKENLER ARASI MESAFENİN TAVLAMA BENZETİMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF THE DISTANCE BETWEEN THE CONDUCTORS IN BUNDLED CONDUCTOR USED IN HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES BY USING SIMULATED ANNEALING
Salih TOSUN1 , Ali OZTURK 2 , Serhat DUMAN 3 , M.Ali Yalçın 4 , kenan döşoğlu 5

Güç Sistemleri,Demet İletken,Optimizasyon,Tavlama Benzetimi,Gauss Seidel,
Power Systems, Bundled Conductor, Optimization, Simulated Annealing, Gauss Seidel,

KESİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞANLARININ İŞ SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI ERGONOMİK PROBLEMLER
CUTTING WORKERS’ ERGONOMIC PROBLEMS IN WORKING PROCESS
Sule ÇİVİTCİ1 , Başak BOĞDAY SAYĞILI 2

Hazır Giyim,Kesim,Kesimci,Ergonomi,Performans,
Ready-To-Wear, Cutting, Cutter, Ergonomics, Performance,

PUZOLAN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ÇİMENTO HARÇLARININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF POZZOLAN SURFACE PROPERTIES ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MORTARS
YILMAZ KOÇAK 1 , Atila DORUM 2 , Bülent YILMAZ 3 , Ali UCAR 4

Çimento,Puzolan,Yüzey özellikleri,Mineroloji,Zeta potansiyel,
Cement, Pozzolan, Surface properties, Mineralogy,, Zeta potential,

GÜNEŞ ENERJİLİ VE NEM KONTROLLÜ KURUTUCUNUN DENEYSEL ANALİZİ
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOLAR DRYER HUMIDITY CONTROLLED
Ali Etem GÜREL 1 , Sezayi YILMAZ 2 , İlhan CEYLAN 3

Güneş Enerjisi ,Kurutma ,Enerji Analizi,Nem Kontrolü,Isı Borusu,
Solar Energy , Drying,, Energy Analysis, Humidity Control, Heat Pipe,

YENİ BİR OTOMOBİL KAPI KOLU TASARIM VE İMALATI
DESIGN AND MANUFACTURING OF A NEW TYPE DOOR HANDLE
Şeref AYKUT 1

Araç kapy kolu,CAD,CAM,Uygulama,CIM,
Handle for cars, CAD, CAM, implementation, CIM,