• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2008
  • Volume : 3
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2008

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
ÇOK KATLI UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF THE MULTI SPACE FRAMES
Yüksel ESEN 1 , Mehmet ULKER 2

Uzay ÇerçevE,Lineer olmayan analiz,OptimizasyoN,ANSYS,DEPREM,
Space Frame, Non-linear analysis, Optimization, ANSYS, Earthquake,

SOĞUK PRESLEME YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ Ni-Ti-Cu KOMPOZİTLERİN TLP DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIĞIN BİRLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF TEMPERATURES ON THE TLP DIFFUSION BONDING OF Ni-Ti-Cu COMPOSITES MANUFACTURED BY COLD PRESSING METHOD
Uğur ÇALIGÜLÜ 1 , Mustafa TAŞKIN 2 , Haluk KEJANLI 3

Ni-Ti-Cu,,Toz Metalurjisi,,Soğuk Presleme,,TLP Difüzyon Kaynağı,,Mekanik Özellikler.,
Ni-Ti-Cu,, Powder Metallurgy,, Cold Pressing,, TLP Diffusion Bonding,, Mechanical Properties.,

NUMERICAL COMPUTATION OF MAIN WATER DEPTHS IN OGEE-CRESTED SPILLWAYS
OGEE PROFİLLİ DOLUSAVAKDA TEMEL SU DERİNLİKLERİNİN SAYISAL HESAPLANMASI
Ahmet BAYLAR 1

Spillway, Water depth, Newton-Raphson technique, C,
Dolusavak, Su derinliği, Newton-Raphson tekniği, C,

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE GÜÇLENDİRİLEN HASAR GÖRMÜŞ BETONARME KİRİŞLERDE PERFORMANSLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PERFORMANCES OF DESTROYED CONCRETE BEAMS WHICH WERE STRENGTHENED VIA DIFFERENT METHODS
Ömer Can 1 , Hanifi Tokgöz 2

Betonarme kirişler,Hasar,Onarım,Güçlendirme,Mantolama,
Reinforced concrete beams, Damage, Repairing, Stre,

TÜRKİYENİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZALT TAŞLARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF BASALT STONES IN THE SOUTHEAST ANATOLIAN REGION OF TURKEY
Servet YILDIZ 1 , Nursen IŞIK 2 , Oğuzhan KELEŞTEMUR 3

Bazalt Taşı,Fiziksel Özellikler,Don Kaybı,Yoğunluk Deneyi,Su Emme,
Basalt Stone, Physical Properties,, Physical Properties, Freeze Loss, Density Test, Water Absorption,