• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2008
  • Volume : 3
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2008

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
ÇOK KATLI UZAY ÇERÇEVELERİN OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF THE MULTI SPACE FRAMES
Yüksel ESEN 1 , Mehmet ULKER 2

Uzay ÇerçevE, Lineer olmayan analiz, OptimizasyoN, ANSYS, DEPREM,
Space Frame, Non-linear analysis, Optimization, ANSYS, Earthquake,

SOĞUK PRESLEME YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ Ni-Ti-Cu KOMPOZİTLERİN TLP DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIĞIN BİRLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF TEMPERATURES ON THE TLP DIFFUSION BONDING OF Ni-Ti-Cu COMPOSITES MANUFACTURED BY COLD PRESSING METHOD
Uğur ÇALIGÜLÜ 1 , Mustafa TAŞKIN 2 , Haluk KEJANLI 3

Ni-Ti-Cu,, Toz Metalurjisi,, Soğuk Presleme,, TLP Difüzyon Kaynağı,, Mekanik Özellikler.,
Ni-Ti-Cu,, Powder Metallurgy,, Cold Pressing,, TLP Diffusion Bonding,, Mechanical Properties.,

NUMERICAL COMPUTATION OF MAIN WATER DEPTHS IN OGEE-CRESTED SPILLWAYS
OGEE PROFİLLİ DOLUSAVAKDA TEMEL SU DERİNLİKLERİNİN SAYISAL HESAPLANMASI
Ahmet BAYLAR 1

Spillway, Water depth, Newton-Raphson technique, C,
Dolusavak, Su derinliği, Newton-Raphson tekniği, C,

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE GÜÇLENDİRİLEN HASAR GÖRMÜŞ BETONARME KİRİŞLERDE PERFORMANSLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PERFORMANCES OF DESTROYED CONCRETE BEAMS WHICH WERE STRENGTHENED VIA DIFFERENT METHODS
Ömer Can 1 , Hanifi Tokgöz 2

Betonarme kirişler, Hasar, Onarım, Güçlendirme, Mantolama,
Reinforced concrete beams, Damage, Repairing, Stre,

TÜRKİYENİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZALT TAŞLARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF BASALT STONES IN THE SOUTHEAST ANATOLIAN REGION OF TURKEY
Servet YILDIZ 1 , Nursen IŞIK 2 , Oğuzhan KELEŞTEMUR 3

Bazalt Taşı, Fiziksel Özellikler, Don Kaybı, Yoğunluk Deneyi, Su Emme,
Basalt Stone, Physical Properties,, Physical Properties, Freeze Loss, Density Test, Water Absorption,