• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Nature Sciences

Serial No. : 4A
ISSN No : 1308-7282
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2007 2 4 1.10.2007 1 List
3 2008 3 1 1.01.2008 1 List
4 2008 3 2 1.04.2008 2 List
5 2008 3 3 1.07.2008 3 List
6 2008 3 4 1.10.2008 2 List
7 2009 4 1 1.01.2009 2 List
8 2009 4 2 1.04.2009 1 List
9 2009 4 3 1.07.2009 7 List
10 2009 4 4 1.10.2009 6 List
11 2010 5 1 1.01.2010 3 List
12 2010 5 2 1.04.2010 5 List
13 2010 5 3 1.07.2010 8 List
14 2010 5 4 1.10.2010 1 List
15 2011 6 1 1.01.2011 5 List
16 2011 6 2 1.04.2011 2 List
17 2011 6 3 1.07.2011 2 List
18 2011 6 4 1.10.2011 3 List
19 2012 7 1 1.01.2012 1 List
20 2012 7 2 1.04.2012 1 List
21 2012 7 3 1.07.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 1 List
23 2014 9 4 1.10.2014 1 List
24 2016 11 2 1.03.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 1 List
26 2017 12 4 1.10.2017 1 List
27 2018 13 1 1.01.2018 2 List
28 2018 13 2 1.04.2018 2 List
29 2018 13 3 1.07.2018 2 List
30 2018 13 4 1.10.2018 1 List
31 2019 14 1 1.01.2019 1 List
KARATAŞ (Bahçeözü) GÖLÜ (BURDUR-KARAMANLI) SULAK ALANININ KULLANIMI VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARA COĞRAFİ BİR BAKIŞ
THE USE OF WETLAND OF KARATAŞ (Bahçeözü) LAKE (BURDUR-KARAMANLI) AND A GEOGRAPHICAL LOOK AT THE EMERGING PROBLEMS
Bayram ÇETİN 1

Sulak alan, sulak alan kullanımı, kuruma, avcılık, sulama,
wetland,, use of wetland,, drying,, fishing,, irrigation,

ANZER-KEMER-ORSOR DAĞLARI KUZEYİNİN (RİZE) GLASYAL MORFOLOJİSİ
GLACIAL MORPHOLOGY OF THE NORTHERN PART OF ANZER–KEMER–ORSOR MOUNTAINS
Gürcan GÜRGEN 1

Glasyal Morfoloji, Anzer Dağı, Kemer Dağı, Orsor Dağı, Rize,
Glacial Morphology, Anzer Mountain,, Kemer Mountain, Orsor Mountains, Rize-Turkey,

HENDEK’TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI
THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRY IN HENDEK IN TURKEY
cengiz ufuk 1

Sakarya, Hendek, Ulaşım, Sanayinin Dağılışı, Sanayinin Yapısı,
Sakarya, Hendek, Transportation, Distribution of industry, The Industry's Structure,

ANKARA’NIN KENTSEL GELİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ
MEASURING OF URBAN GROWTH OF ANKARA CITY USING BY REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Ertugrul Murat OZGUR 1

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Arazi Kullanımı, Kentsel Büyüme, Ankara,
Remote Sensing, Geographic Information System, Urban Land Use, Urban Growth, Ankara,

GGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 31 EKİM-1 KASIM 2006 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN TAŞKINLARIN ANALİZİ
ANALYSIS OF FLOODS OCCURED ON OCTOBER 31-NOVEMBER 1, 2006 IN SOUTHEAST ANATOLIA REGİON
Necla TÜRKOĞLU 1

Taşkın , Taşkın Zararı , Güneydoğu Anadolu Bölgesi , Log-Pearson Tip III Dağılımı, Tekrarlama Sıklığı,
Flood, Damage of flood, Southeast Anatolia Region, Log-Pearson Type III Distribution, Occurrence Frequency of Precipitation,

ERGANİ-ÇERMİK (DİYARBAKIR) ARASINDAKİ KENAR KIVRIMLARI KUŞAĞI VE ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
THE GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THAT FOLDED BELT OF AND SURROUNDINGS BEETWEN ERGANI-ÇERMIK(DIYARBAKIR)
Sabri KARADOGAN 1

Ergani Ovası, Çermik Antiklinali, Sallar Depresyonu, Maden Çayı, Güneydoğu Kenar Kıvrımları,
Ergani Plain, Çermik Anticlinal, Folded Belt of the Southhern Part of Anatolia, Maden Creek, Sallar Depression,