• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Nature Sciences

Serial No. : 4A
ISSN No : 1308-7282
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2007 2 4 1.10.2007 1 List
3 2008 3 1 1.01.2008 1 List
4 2008 3 2 1.04.2008 2 List
5 2008 3 3 1.07.2008 3 List
6 2008 3 4 1.10.2008 2 List
7 2009 4 1 1.01.2009 2 List
8 2009 4 2 1.04.2009 1 List
9 2009 4 3 1.07.2009 7 List
10 2009 4 4 1.10.2009 6 List
11 2010 5 1 1.01.2010 3 List
12 2010 5 2 1.04.2010 5 List
13 2010 5 3 1.07.2010 8 List
14 2010 5 4 1.10.2010 1 List
15 2011 6 1 1.01.2011 5 List
16 2011 6 2 1.04.2011 2 List
17 2011 6 3 1.07.2011 2 List
18 2011 6 4 1.10.2011 3 List
19 2012 7 1 1.01.2012 1 List
20 2012 7 2 1.04.2012 1 List
21 2012 7 3 1.07.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 1 List
23 2014 9 4 1.10.2014 1 List
24 2016 11 2 1.03.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 1 List
26 2017 12 4 1.10.2017 1 List
27 2018 13 1 1.01.2018 2 List
28 2018 13 2 1.04.2018 2 List
29 2018 13 3 1.07.2018 2 List
30 2018 13 4 1.10.2018 1 List
31 2019 14 1 1.01.2019 1 List
DİYARBAKIR’DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTEURS AFFECTANT LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT DES CENTRES COMMERCIAUX DE DİYARBAKIR
Taner KILIC 1 , Harun TUNÇEL2

Alışveriş merkezleri, Kentsel mekan, Kuruluş yer seçimi, Rekreasyon, Diyarbakır,
Les centres commerciaux , L’espace urbain, Le choix de localisation, Récréation, Diyarbakır ,

TÜRKİYE’DE (1998-2007) GÖRÜLEN ORMAN YANGINLARININ YÜZEY VE RAKAMSAL SORGULAMA ANALİZİ
SURFACE AND GEOSTATISTICAL ANALYSIS OF FOREST FIRES OCCURRING IN TURKEY DURING 1998-2007
Muhammet BAHADIR 1

Orman Yangını, Surface analizi, Geoistatistik, CBS, Afet,
Forest Fire, Surface analysis, Geostatistic, CBS, Disaster,

ISPARTA’DA ARIMA MODELİNE GÖRE SENTETİK İKLİM VERİLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF SYNTHETIC CLIMATE DATA IN ACCORDANCE WITH THE ARIMA MODEL IN ISPARTA
Muhammet BAHADIR 1 , Sinan SARAÇLI 2

ARIMA modeli, Sentetik seri, Box-Jenkins tekniği, Isparta, Eğilim,
ARIMA model, Synthetic series, Box-Jenkins technique, Isparta, Trend,

MENTEŞE DOLOMİTLERİNİN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ (ISPARTA)
PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MENTEŞE DOLOMITES (ISPARTA)
SALİH DİNÇ 1 , Ali Müjdat ÖZKAN 2

Dolomit, Erken, Diyajenez, Gömülme, Peritidal,
Dolomite, Eearly, Diagenesis, Burial, Peritidal,

TOPRAKKALE (MUŞ) BARİT CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ
GEOLOGICAL AND PETROGRAPHICAL FEATURES OF TOPRAKKALE (MUŞ) BARITE MINERALIZATION
Hacı Alim BARAN 1

Muş, Jeoloji, Petrografi , Barit, Mineral Parajenezi, Toprakkale,
Muş, Petrography , Barite , Mineral Assemblages , Toprakkale,

TÜRKİYE’DE GELENEKSEL KIR KONUT YAPISININ 20. YÜZYILDAKİ DEĞİŞİMİNE YEŞİLOVA (BURDUR) ÖRNEĞİ
YEŞILOVA (BURDUR) - AN EXAMPLE OF CHANGE IN THE TRADITIONAL RURAL HOUSE STRUCTURE IN TURKEY DURING THE 20TH CENTURY
Bayram ÇETİN 1

Geleneksel Kır Konutları , Kır Yerleşmeleri, Konut Yapı Değişimi, Kültür, Yeşilova (Burdur),
Traditional rural house, Rural settlements, Change in house structure, Culture, Yeşilova (Burdur),

HEMŞEHRİLİK VE İZMİR’DEKİ HEMŞEHRİ DERNEKLERİ
COUNTRYMAN AND FELLOW COUNTRYMAN ORGANIZATIONS IN YZMYR
Nevzat GÜMÜŞ1 , nalan Kadiroğlu Altay 2

Hemşehrilik, Dayanışma, Hemşehri dernekleri, Göç, İzmir,
Countriman, Solidarity, Fellow countriman organizations, Immigration, İzmir,

ŞEHİR NÜFUSUNUN DAĞILIMINDA SOSYAL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ, ELAZIĞ ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF SOCIAL END ECONOMIC FACTORS IN THE DISTRIBUTION OF CITY POPULATION, EXAMPLE OF ELAZIG
Erdal KARAKAŞ1

Coğrafya, Şehir Coğrafyası, Elazığ Mahalle, Şehir Nüfus Dağılışı, Mahalle Nüfus Dağılışı,
Geography, Urban Geography, Elazig Districts, Urban Population Distribution, Districts Population Distribution,