• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Nature Sciences

Serial No. : 4A
ISSN No : 1308-7282
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2007 2 4 1.10.2007 1 List
3 2008 3 1 1.01.2008 1 List
4 2008 3 2 1.04.2008 2 List
5 2008 3 3 1.07.2008 3 List
6 2008 3 4 1.10.2008 2 List
7 2009 4 1 1.01.2009 2 List
8 2009 4 2 1.04.2009 1 List
9 2009 4 3 1.07.2009 7 List
10 2009 4 4 1.10.2009 6 List
11 2010 5 1 1.01.2010 3 List
12 2010 5 2 1.04.2010 5 List
13 2010 5 3 1.07.2010 8 List
14 2010 5 4 1.10.2010 1 List
15 2011 6 1 1.01.2011 5 List
16 2011 6 2 1.04.2011 2 List
17 2011 6 3 1.07.2011 2 List
18 2011 6 4 1.10.2011 3 List
19 2012 7 1 1.01.2012 1 List
20 2012 7 2 1.04.2012 1 List
21 2012 7 3 1.07.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 1 List
23 2014 9 4 1.10.2014 1 List
24 2016 11 2 1.03.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 1 List
26 2017 12 4 1.10.2017 1 List
27 2018 13 1 1.01.2018 2 List
28 2018 13 2 1.04.2018 2 List
29 2018 13 3 1.07.2018 2 List
30 2018 13 4 1.10.2018 1 List
31 2019 14 1 1.01.2019 1 List
TÜRKİYE’DE İLLER ARASI NET GÖÇ İLE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTER PROVINCIAL NET MIGRAION AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT INDEX IN TURKEY
Mustafa YAKAR 1 , Sinan Saracli 2

Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, Gelişmişlik Endeksleri, Türkiye Gelişmişlik Endeksleri, Sosyo-Ekonomoik Gelişmişlik Endeksi, İller Arası Net Göç,
Regional Development Disparities, Turkey, Development Indexes, Socio-Economical Development Index , Interprovincial Net Migration,

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN MEKÂNSAL DAĞILIMININ EŞİTSİZLİK ENDEKSLERİYLE ANALİZİ
THE ANALYSIS OF POPULATION DISTRIBUTION BY INEQUALITY INDEXES IN TURKEY
Mustafa YAKAR 1

Nüfus Dağılışı , Eşitsizlik Endeksleri, Lorenz Eğrisi, İstatistikî Bölgeler, Türkiye,
Population Distribution, Inequality Indexes, Lorenz Curve, Statistical Regions, Turkey,

GEOGRAPHICAL FACTORS EFFECT TO ESTABLISH OF THE SETTLEMENTS IN THE COUNTY OF DEVREK
Hulusi KARAGEL 1 , Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL 2

County of Devrek, human and economic factors, founding place, rural settlements, primary living source,

YEDİGÖLLER PLATOSU VE EMLİ VADİSİNDE (ALADAĞLAR) DÖKÜNTÜ ÖRTÜLÜ BUZULLAR
DEBRIS-COVERED GLACIERS IN YEDIGOLLER PLATEU AND EMLI VALLEY (ALADAĞLAR/TURKEY)
Gürcan GÜRGEN 1 , serdar yeşilyurt 2 , Onur Çaliskan 3 , Erkan Yılmaz 4

Glasyal Morfoloji, Döküntü Örtülü Buzullar, Aladağlar, Yedigöller Platosu, Emli Vadisi,
Glacial Morphology, Debris-Covered Glaciers, Alada?laR, Yedigöller Plateau, Emli Valley,

ULUOVA (ELAZIĞ) AKİFERİNİN KİRLENEBİLİRLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİTEMİ (CBS) İLE ANALİZİ
ANALYSIS OF VULNERABILITY OF ULUOVA AQUIFER BY MEANS OF GEOGRAPY INFORMATION SYSTEM
Murat ÇELİKER 1 , Ö.Faruk DURSUN 2 , Engür Esen AKARSU 3

Kirlenebilirlik, GOD Yöntemi, CBS, Hidrojeoloji, Uluova,
Vulnerability, GOD Method, GIS, Hydrogeology, Uluova,