• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2022
  • Volume : 17
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 15
  • Published Date : 1.10.2022

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME SEKTÖRÜNDE KAN AKITMA/İÇ ORGAN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİNİN DUYUSAL KALİTE AÇISINDAN ÖNEMİ: TÜRK SOMONU, ÇİPURA, LEVREK
THE IMPORTANCE OF BLEEDING/ORGAN REMOVAL PROCESS IN TERMS OF SENSORY QUALITY IN FISH PROCESSING INDUSTRY: TURKISH SALMON, SEA BREAM, SEA BASS
Özlem EMİR ÇOBAN1 , Hüseyin Tanış2

Balık İşleme Endüstrisi , Duyusal Kalite , Balık Fileto Rengi, Kan Akıtma İşlemi , Balık İç Organ Uzaklaştırma,
Fish Processing Industry, Sensory Quality, Fish Fillet Color, Bleeding Process, Fish Evisceration,

BENEKLİ SAZAN (Cyprinion macrostomus, Heckel, 1843)’IN BAĞIRSAK VE KARACİĞERİNİN HİSTOLOJİK YAPISI VE HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL INTESTINES AND LIVER OF THE SPOTTED CARP (Cyprinion macrostomum Heckel, 1843)
Mehmet Reşit Taysı1 , SİBEL KÖPRÜCÜ2

Cyprinion macrostomus, Bağırsak, Karaciğer, Histoloji, Histokimya,
Cyprinion macrostomus, Intestine, Liver, Histology, Histochemistry,

THE STUDY OF FRESHWATER LEECH SPECIES IN SOME WETLANDS OF TÜRKİYE
Naim SAGLAM1 , MUSTAFA DÖRÜCÜ2 , Mustafa Sarıeyyüpoğlu3 , Gonca Keser4 , Sibel DOĞAN BARATA5 , Shabnam FARZALİ6

Erpobdellidae, Glossiphonidae, Hirudinidae , Haemopidae, Türkiye,

NEW RECORD OF LEECH Limnatis paluda (Hirudinida: Praobdellidae) FROM FERGANA VALLEY: ECOLOGICAL FEATURES AND COMPARISON WITH OTHER REGIONS
Khayrulla Solijonov1 , Naim SAGLAM2

Leech, Limnatis paluda, Morphology, Ecological Features, Geographic Distribution ,

EFFECTS OF PRESERVATION CONDITIONS ON DNA QUALITY TO BE USED IN PARASITIC STUDIES IN FISHERIES
Sibel DOĞAN BARATA1 , Şükrü ÖNALAN2

Fish, Fish Parasites, Diplostomum sp., DNA Isolation, Storage Conditions,

DETERMINATION OF THE PRESENCE OF NUCLEOBINDIN-2/NESFATIN IN Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) AND Cyprinion macrostomus (Heckel,1843)
Fatma Caf1 , Sermin Algül2 , SİBEL KÖPRÜCÜ3

NUCB2/Nesfatin, Cyprinus carpio, Cyprinion macrostomus , Blood Serum, ELISA,

KUZEYDOĞU AKDENİZ’DE YAŞAYAN Chelidonichthys lucerna (Linnaeus,1758) TÜRÜNÜN OTOLOLİT BİYOMETRİSİ
OTOLITH DIMENSIONS-FISH LENGTH RELATIONSHIPS OF TUB GURNARD Chelidonichthys lucerna (Linnaeus,1758) OBTAINED FROM NORTHEASTERN MEDITERRANEAN
Asiye BAŞUSTA 1 , Nurcan Dağ BIYIKLI2

Otolit Biyometrisi, Chelidonichthys lucerna, Kırlangıç Balığı, Iskenderun Körfezi, Kuzeydoğu Akdeniz,
Otolith biometry, Chelidonichthys lucerna, Tub Gurnard, Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean,

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’ NDA ARI POLENİNİN ANTİOKSİDAN ETKİSİ
ANTIOXIDANT EFFECT OF BEE POLLEN ON RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)
Yassir Yöntürk1 , M.ENİS YONAR2

Antioksidanlar, Arı Poleni, Balık, Doku, Oksidatif Stres,
Antioxidants, Bee Pollen, Fish, Oxidative Stress, Tissue,

ZOOPLANKTON OF BEHRAMAZ STREAM (ELAZIĞ-TÜRKİYE)
Serap SALER 1 , BURCU ÇELIK2 , SONGÜL YÜCE3

Zooplankton , Behramaz Stream, Species Diversity, species Richness Index, Distrubution,

MERSİN KÖRFEZİ’NDE YAKALANAN LEOPAR VATOZUN (Himantura leoparda, Manjaji-Matsumoto & Last, 2008) YAŞ VE BESLENMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA
A PRELIMINARY STUDY ON THE AGE AND FEEDING OF THE LEOPARD WHIPRAY (Himantura leoparda, Manjaji-Matsumoto & Last, 2008) CAUGHT IN MERSIN BAY
Nuri BAŞUSTA 1 , Asiye BAŞUSTA 2

Himantura leoparda, Leopar Vatoz, Yaş, Beslenme, Mersin Körfezi,
Himantura leoparda, Leopard Whipray, Age, Feeding, Mersin Bay,

MUNZUR ÇAYI'NDAN (TUNCELİ) YAKALANAN FARKLI YAŞ VE BÜYÜKLÜKTEKİ SALMO TRUTTA'NIN ÜREME ÖNCESİ, ÜREME DÖNEMİ VE SONRASINDA KONDİSYON, GONADOSOMATİK İNDEKS VE BAZI BESİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF CONDITION, GONADOSOMATIC INDEX AND SOME NUTRITIONAL VALUES OF DIFFERENT AGE AND SIZED SALMO TRUTTA CAUGHT FROM MUNZUR STREAM (TUNCELİ) BEFORE, DURING AND AFTER BREEDING PERIOD
Esin Özçiçek1 , Kenan KÖPRÜCÜ2

Salmo trutta, Protein, Yağ, Kül, Azotsuz Öz Madde,
Salmo trutta, Protein, Fat, Ash, Nitrogen Free Extract,

YENİLEBİLİR FİLM/KAPLAMA ÜRETİMİNDE GLİSEROL KONSANTRASYONUNUN ÖNEMİ: CHİA MÜSİLAJ (Salvia hispanica) KAPLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPORTANCE OF GLYCEROL CONCENTRATION IN EDIBLE FILM/COATING PRODUCTION: A STUDY ON CHIA MUCILAGE(Salvia hispanica) COATING
Özlem EMİR ÇOBAN1 , Nuran ERGÜR2

Çiya Müsilaj, Yenilebilir Kaplama/film, Plastikleştirici, Formülasyon, Film Kalınlığı,
Chia Mucilage, Edible Coating/Film, Plasticizer, Formulation, Thickness,

MERSIN KÖRFEZI’NDE YAŞAYAN Argyrosomus regius (Asso,1801) TÜRÜNÜN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF Argyrosomus regius (Asso 1801) INHABITING MERSIN BAY
Nuri BAŞUSTA 1 , Mustafa CANDAŞ2 , Asiye BAŞUSTA 3 , Hülya Girgin 4

Boy-ağırlık İlişkisi, Argyrosomus regius, Muskar, Mersin Körfezi, Doğu Akdeniz,
Lenght-weight Relationship, Argyrosomus regius, Meagre, Mersin Bay, Eastern Mediterranean,

KUZEYDOĞU AKDENİZ’DE YAŞAYAN YALANCI ISPAROZ (Pomadasys stridens (Forsskal, 1775) TÜRÜNÜN OTOLİT BİYOMETRİSİ
THE OTOLITH BIOMETRY OF STRIPED PIGGY (Pomadasys stridens (Forsskal, 1775) INHABITING NORTHEASTERN MEDITERRANEAN
Hülya Girgin 1 , Asiye BAŞUSTA 2

Otolit Biyometrisi, Pomadasys stridens, Yalancı Isparoz, Iskenderun Körfezi, Doğu Akdeniz,
Otolith Biometry, Pomadasys stridens, Striped Piggy, Gulf of Iskenderun, Eastern Mediterranean,

DİKENLİ TATLISU YILAN BALIĞI (Mastacembalus mastacembalus, Bank ve Solander, 1794)’IN SOLUNGAÇLARININ HİSTOLOJİK YAPISI VE BAZI HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
INVESTIGATION OF HISTOLOGY STRUCTURE AND SOME HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GILLS IN THE SPINY EEL, (Mastacembalus mastacembalus, Bank and Bolander, 1794)
Hatice Eda DABAK1 , SİBEL KÖPRÜCÜ2

Mastacembalus mastacembalus, Solungaç, Histoloji, Yapı, Histokimya,
Mastacembalus mastacembalus, Gill, Histology, Structure, Histochemistry,