• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
WİSTAR ALBİNO SIÇANLARIN KAS VE TESTİS DOKULARINDA 7,12-DMBA HASARINA KARŞI KATESİN VE VİTAMİN E’NİN YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CATESINE AND VITAMIN E ON FATTY ACID COMPOUNDS IN MUSCLE AND TESTIS TISSUES OF WISTAR ALBINO RATS AGAINST 7,12-DMBA DAMAGE
Muammer BAHŞİ 1 , Ökkeş YILMAZ 2 , Mehmet TUZCU 3

Wistar Albino Sıçanlar, Yaş Asidi Bileşimi, GC , Kas Dokusu, Testis Dokusu,
Wistar Albino Rats, Fatty Acid Composition, GC , Muscle Tissue, Testis Tissue,

DETERMINATION OF ANTIRADICAL CAPACITY OF EXTRACTS SCUTELLARIA ORIENTALIS L. SUBSP. BICOLOR (HOCHST.) EDMONDSON
SCUTELLARİA ORİENTALİS L. SUBSP. BİCOLOR (HOCHST.) EDMONDSON EKSTRAKTLARININ ANTİRADİKAL KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Semra TÜRKOĞLU 1

Scutellaria orientalis, Antiradikal, Ekstrakt, Su , Etanol,
Scutellaria orientalis , Antiradical , Extract, Water, Ethanol,

TÜRKİYE DENİZ FLORASI İÇİN YENİ BİR TÜR OLAN PENİCİLLUS CAPİTATUS LAMARCK, 1813 (CHLOROPHYTA, BRYOPSIDALES, UDOTEACEAE) TÜRÜNÜN DAĞILIM ALANLARI
THE DISTRIBUTIONS of Penicillus capitatus LAMARCK, 1813 (CHLOROPHYTA, BRYOPSIDALES, UDOTEACEAE) WHICH IS A NEW RECORD FOR TURKEY MARINE FLORA
Emine Şükran OKUDAN 1 , Yaşar ÖZVAROL 2 , Mehmet GÖKOĞLU 3

Penicillus capitatus, Chlorophyta, Anlatya, Muğla, Türkiye,
Penicillus capitatus, Chlorophyta, Aatalya, Muğla, Turkey,

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ
THE DETERMINING OF FISH FAUNA AND ESTIMATING THE POPULATION SIZE OF THE KARAAGAC POND (USAK) BY LESLIE METHOD
İsmail ATALAY 1 , Fahrettin YÜKSEL 2

Karaağaç Göleti, Leslie Metodu, Balıkçılık Yönetimi, Populasyon Büyüklüğü, Balık Faunası,
Karaagac Pond, Leslie Method, Fisheries Management, Population Size, Fish Fauna,

KARAKAYA BARAJ GÖLÜ BATTALGAZİ BÖLGESİ (MALATYA) ROTİFER TÜRLERİ
ROTIFERS OF KARAKAYA DAM LAKE BATTALGAZİ REGION (MALATYA)
Serap SALER 1 , Mücahit EROĞLU 2

Rotifera, Mevsimsel Değişim , Karakaya Baraj Gölü, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris ,
Rotifera, Seasonal Variation, Karakaya Dam Lake, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris ,

MARMARA DENİZİ’NDEKİ KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758)’İN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ATLANTIC HORSE MACKEREL (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758)IN MARMARA SEA
Efsun Görkem ATASOY 1

Karagöz İstavrit, Kondisyon, Büyüme, Fulton Katsayısı, Marmara Denizi,
Atlantic Horse Mackerel, Condition, Growth, Fulton Quotient, Marmara Sea,

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI, Oncorhynchus mykiss, (Walbaum, 1792)’nın BAZI KAN PARAMETRELERİNE PROPOLİSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE EFFECT OF PROPOLIS ON SOME BLOOD PARAMETERS OF RAINBOW TROUT, Oncorhynchus mykiss, (Walbaum, 1792)
M. Enis YONAR 1 , Sibel SİLİCİ 2

Propolis, Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss, Hematolojik Parametreler, İmmunostimulan,
Propolis, Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Haematological Parameters, Immunostimulants.,

LİKOPENİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)'nda OKSİDATİF STRES VE BAZI ANTİOKSİDAN PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE EFFECT OF LYCOPENE ON OXIDATIVE STRESS AND SOME ANTIOXIDANT PARAMETERS IN RAİNBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)
serpil Mise Yonar 1 , Fatih SAKIN 2

Likopen, Oksidatif stres, Katalaz, Redükte glutatyon, Antioksidan sistem,
Lycopene, Oxidative stress, Catalase, Reduced glutathione, Antioxidant system,

AKTİF ÇAMUR PROSESTE KİMYASAL YÖNTEMLERLE AŞIRI ÇAMUR ÜRETİMİNİN MİNİMİZE EDİLMESİ
MYNYMYZATYON OF EXCESS SLUDGE PRODUCTYON WYTH CHEMYCAL METHODS YN ACTYVATED SLUDGE SYSTEM
Engin GÜRTEKİN 1

Aşırı Çamur, Çamur Azalması, Fenton, Fenton Benzeri, Potasyum Permanganat,
Excess sludge, Sludge reduction, Fenton, Fenton like, Potassium permanganate,

ELAZIĞ’DA TÜKETİME SUNULAN DONDURULMUŞ KARİDES VE KALAMARDA HİSTAMİN DÜZEYİ İLE BAZI KİMYASAL KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
HISTAMINE LEVEL AND SOME CHEMICAL QUALITY PARAMETERS IN FROZEN SHRIMP AND SQUID CONSUMED IN ELAZIG CITY
Özlem EMİR ÇOBAN1

Karides, Kalamar, Histamin, TVB-N, TBA ,
Shrimp, Squid, Histamine, TVB-N, TBA ,

KOMBUCHA MANTARININ FUNGUS MİSEL GELİŞİMİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF KOMBUCHA MUSHROOM ON MYCELIUM DEVELOPMENT OF FUNGUS
Perihan GÜLER1 , Emine YALÇIN 2 , fatih kutluer 3

Kombucha Mantarı, Kombu Mantarı , Polyporus versicolor, Morchella esculenta, Misel gelişimi,
Kombucha mushroom, Kombu mushroom, Polyporus versicolor, Morchella esculenta, Mycelium development,

POLİKLORLU BİFENİLLERİN SU VE SUCUL ORGANİZMALARDA BİRİKİMİ
ACCUMULATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN AQUATIC ORGANISMS AND ENVIRONMENT
Gül ÇAKIROĞULLARI 1

Poliklorlu bifeniller, Balık, Kabuklu su ürünleri, Birikim, Sucul organizma,
Polychlorinated biphenyls, Fish, Crustaceans, Acumulation, Aquatic organism,