• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2021
  • Volume : 16
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2021

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
BİNGÖL, MURAT NEHRİ, SOLHAN DERESİ'NDE YAŞAYAN [CAPOETA UMBLA ((HECKEL, 1843)] SİRAZ BALIĞI POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON ASPECTS OF GROWTH OF THE TIGRIS SCRAPER [CAPOETA UMBLA (HECKEL, 1843)] POPULATION LIVING IN SOLHAN CREEK OF MURAT RIVER (BİNGÖL), TURKEY
Zeliha Erdoğan 1 , Hatice Torcu Koç2 , Fatih Özdemir3

Capoeta umbla, Boy-Ağırlık İlişkisi, Solhan Deresi, Yaş, von Bertalanffy Büyüme Parametreleri,
Capoeta umbla, Length-Weight Relationship, Solhan Creek, Age, von Bertalanffy Growth Parameters,

ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ'NDE YAŞAYAN Garra rufa (HECKEL, 1843)'NIN MORFOMETRİK VE MERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE MORPHOMETRIC AND MERISTIC CHARACTERISTICS OF Garra rufa (HECKEL, 1843) LIVING IN OZLUCE DAM LAKE
Mustafa DÜŞÜKCAN1 , Mücahit EROĞLU 2 , Mehmet Zülfü ÇOBAN 3

Garra rufa, Özlüce Baraj Gölü, Morfometrik, Meristik, Cyprinidae,
Garra rufa, Özlüce Dam Lake, Morphometric, Meristic, Cyprinidae,

İSKENDERUN LİMANI VE ÇEVRESİNDEKİ Brachidontes pharaonis (Fischer P., 1870) (BIVALVIA: MYTILIDAE) FASİYESİNDEKİ DEKAPOD KRUSTASEA TÜRLERİNİN MEVSİMSEL DAĞILIMI
SEASONAL DISTRIBUTION OF DECAPOD CRUSTACEAN SPECIES ASSOCIATED WITH Brachidontes pharaonis (Fischer P., 1870) (BIVALVIA: MYTILIDAE) FACIES OF ISKENDERUN HARBOUR AND ITS VICINITY
Ebru KAYI İLDAY1 , Tahir ÖZCAN2

Dekapod, Midye fasiesi, Brachidontes pharaonis, iskenderun Körfezi, Levant Denizi,
Decapod, Mussel Bed, Brachidontes pharaonis, İskenderun Bay, Levantine Sea,

ERBİL (IRAK) İLİNDE BULUNAN BAZI GÖLETLERİN ZOOPLANKTONU
ZOOPLANKTON OF SOME PONDS IN ERBIL (IRAQ)
Hilal BULUT1 , Rzgar Farooq RASHİD2 , Serap SALER 3

Zooplankton, Rotifera, Cladocera, Copepoda, Erbil,
Zooplankton, Rotifera, Cladocera, Copepoda, Erbil,

DİCLE NEHRİ`NDE YAŞAYAN Acanthobrama marmid Heckel, 1843 POPÜLASYONUN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE KONDİSYON FAKTÖRÜ
LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP AND CONDITION FACTOR OF Acanthobrama marmid HECKEL, 1843 POPULATION IN THE TIGRIS RIVER
Ramazan BOZKURT1 , A. Yusuf YÜKSEL2 , Muhammed Yaşar Dörtbudak 3 , Hamza YALÇIN4 , Gülnaz ÖZCAN5

Boy-Ağırlık İlişkisi, Kondisyon Faktörü, Pullar, Acanthobrama marmid, Dicle Nehri,
Length-Weight Relationship, Condition Factor, Scales, Acanthobrama marmid, Tigris River,