• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.10.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
GENETIC DIVERGENCE PATTERNS OF TWO SIBLING SPECIES (MYOTIS MYOTIS, MYOTIS BLYTHII) AND MYOTIS CAPPACINII (MAMMALIA: CHIROPTERA) IN CENTRAL ANATOLIA REGION
Tuba YAĞCI1 , NURSEL AŞAN BAYDEMIR2

Genetic Differentiation, ISSR, Chiroptera, Sibling, Myotis,

DİOKSİNLER; KAYNAKLARI, GIDALARA GEÇİŞ YOLLARI VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
DIOXINS; RESOURCES, TRANSITION WAYS TO FOODS AND EFFECTS ON HUMAN HEALTH
Dilek ARSLAN ATEŞŞAHİN1

Dioksin,, İnsan Sağlığı ve Çevre, TCDD, Toksik Etki, Gıda,
Dioxin, Human Health and Environment, TCDD, Toxic Impact, Food ,

PÜLÜMÜR NEHRİ (TUNCELI, TÜRKIYE)’NDEKİ BARBUS LACERTA HECKEL, 1843’ÜN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE KONDİSYON FAKTÖRÜ
LENGTH–WEIGHT RELATIONSHIPS AND CONDITION FACTOR OF BARBUS LACERTA HECKEL, 1843 IN THE PULUMUR RIVER (TUNCELI, TURKEY)
Ebru İfakat ÖZCAN1

Barbus lacerta, Boy-ağırlık İlişkisi, Kondisyon Faktörü, Pülümür Nehri, Tunceli,
Barbus lacerta, Length-weight Relationship, Condition Factor, Pülümür River, Tunceli,

BAZI YABANCI OT TOHUMLARINDA FUNGAL ETMENLER VE BULUNMA ORANLARININ BELIRLENMESI
DETERMINATION OF FUNGAL AGENTS AND INFECTION RATES IN SOME WEED SEEDS
Havva DİNLER1 , DERYA ÖĞÜT YAVUZ2

Seteria spp., Solanum nigrum, Portulaca oleraceae, Rumex spp., Tohum Kaynaklı Funguslar,
Seteria spp, Solanum nigrum, Echinochloa crus-galli, Rumex spp, Seed-borne fungi,

MEYAN KÖKÜ EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KİTOSAN KAPLAMANIN ALABALIK (ONCORHYNCHUS MYKISS) FİLETOLARININ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF CHITOSAN COATING ENRICHED WITH LIQUORICE EXTRACT ON THE QUALITY OF TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) FILLET
Özlem EMİR ÇOBAN1 , Mehmet Zülfü ÇOBAN 2

Oncorhynchus mykiss, Kitosan Kaplama, Lipit Oksidasyon, Meyan Kökü Ekstraktı, Mikrobiyal Kalite ,
Oncorhynchus mykiss, Chitosan Coating,, Lipid Oxidation, Liquorice Extract, Microbiological Quality,

KARAKAYA BARAJ GÖLÜ (MALATYA-TÜRKİYE) BALIKÇILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE ASSESMENT OF FISHERIES IN THE KARAKAYA DAM LAKE (MALATYA-TURKEY)
Mürşide DARTAY1

Balıkçılık, Su Ürünleri Kooperatifi, Karakaya Baraj Gölü, Balıkçılık, Malatya,
Fishing, Fisheries Cooperative, Karakaya Dam Lake, Fishery, Malatya,

KARKAMIŞ BARAJ GÖLÜ (GAZİANTEP) ZOOPLANKTONU
ZOOPLANKTON OF KARKAMIS DAM LAKE (GAZIANTEP)
RIDVAN TEPE1 , Serap SALER 2 , Hilal BULUT3 , Gökhan KARAKAYA4 , AYŞEGÜL ŞAHIN5 , AHMET SESLI6

Karkamış Baraj Gölü, Zooplankton, Rotifera,, Cladocera, Copepoda,
Karkamış Dam Lake, Zooplankton, Rotifera, Cladocera, Copepoda,

KUZEYDOĞU AKDENİZDEN YAKALANAN TİRYAKİ BALIĞININ (Uranoscopus scaber L., 1758) OTOLİT BOYUTLARI-BALIK BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİLERİ
OTOLITH DIMENSIONS-FISH SIZE RELATIONSHIPS OF ATLANTIC STARGAZER (Uranoscopus scaber L., 1758) CAPTURED FROM NORTHEASTERN MEDITERRANEAN
Nuri BAŞUSTA 1

Otolit Boyutları, Uranuscopus scaber, Tiryaki Balığı, İskenderun Körfezi, Kuzeydoğu Akdeniz ,
Uranoscopus scaber, Atlantic Stargazer, Otolith Dimensions, Iskenderun Bay, North-eastern Mediterranean ,

HAZAR GÖLÜ (ELAZIĞ/TÜRKİYE) BALIKÇILARININ SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-DEMOGRAFİK YAPISI
THE STRUCTURE OF SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-DEMOGRAPHIC OF FISHERMEN IN LAKE HAZAR (ELAZIG-TURKEY)
Mürşide DARTAY1

Balıkçı, Sosyo-Ekonomik Yapı, Hazar Gölü, Elazığ, Sosyo-Demografik Yapı,
Socio-economic Structure, Fishermen, Lake Hazar, Elazığ, Socio-Demographical Structure,

LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIPS AND CONDITION FACTOR OF Umbrina cirrosa INHABITING NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Nuri BAŞUSTA 1 , Asiye BAŞUSTA 2

Lenght-weight Relationship, Condition Factor, Shi drum, Umbrina cirrosa, Mersin Bay,

THE EFFECT OF GLAZING WITH SUMAC (RHUS CORIARIA, L.) EXTRACT ON THE QUALITY OF FROZEN RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) FILLETS
EYLEM EZGI FADIOĞLU1 , Mehmet Zülfü ÇOBAN 2

Sumac, Glazing, Rainbow trout, Freezing, Quality,