• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
TÜRK VE UKRAYNA BOKS MİLLİ TAKIMININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARASION OF THE SOME PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS OF TURKISH AND UKRAINE BOXING NATIONAL TEAM
Yüksel SAVUCU 1 , Yonca BİÇER 2 , Vedat ÇINAR 3 , ragip pala 4

Boks, Milli Takım, Fiziksel Uygunluk, Aerobik, Anaerobik,
Boxing, Physical Fitness, National Team, Aerobic, Anaerobic,

ELİT BAYAN BOKSÖR VE HENTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON SOME PHYSICAL PARAMETERS OF ELITE FEMALE BOXING AND HANDBALL PLAYERS
Vedat ÇINAR 1 , Yahya POLAT 2 , Yüksel SAVUCU 3 , mustafa sahin 4

Hentbol, Boks, Bayan, Reaksiyon Zamanı, Fiziksel Parametreler,
Handball, Boxing, Female, Physical Parameters, Reaction Time,

ELİT BAYAN BOKSÖR VE HENTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON SOME PHYSICAL PARAMETERS OF ELITE FEMALE BOXING AND HANDBALL PLAYERS
Yüksel SAVUCU 1 , Vedat ÇINAR 2 , Yahya POLAT 3

Hentbol, Bayan, Boks, Fiziksel Parametreler, Reaksiyon Zamanı,
Handball, Female, Boxing, Physical Parameters, Reaction Time,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF BURNOUT STATUS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WITH SOME VARIABLES
Bekir Mendes 1 , Mahmut Açak 2 , Tamer KARADEMIR 3

Beden Eğitimi Öğretmeni, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı, Tükenmişlik Sendromu,
Physical Education Teacher, Emotional Exhaustion, Desensitization, Personal Achievement, Burnout Syndrome,

FARKLI BRANŞLARDAKİ ÜNİVERSİTELİ SPORCULARIN ERGOJENİK YARDIMCILAR KONUSUNDAKİ BİLGİ VE YARARLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE İNVESTİGATION OF THE KNOWLEDGE AND THE APPLICATION LEVELS UNİVERSTY ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES ABOUT ERGOGENIC AİDS
Recep KÜRKÇÜ 1

Farklı spor branşları,, Ergojenik Yardımcılar., Öğrenci, Üniversite, BİLGİ,
Different Sport Branches,, Ergogenic Aids, Students, Unıversty, knowledge,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI
BASİC PSYCHOLOGİCAL NEEDS OF PRESERVİCE PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER
Hüseyin ÜNLÜ 1

Beden Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Beden Eğitimi Öğretmen Adayı, Psikolojik İhtiyaçlar, Temel Psikolojik İhtiyaçlar,
Physical Education, Physical Education Teacher, Preservice Physical Educator, Psychological Needs, Basic Psychological Needs,

9-11 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE YOĞUNLUĞU VE SAĞLIK İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION of THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS and THE DENSITY of PHYSICAL ACTIVITY AMONG THE 9-11 YEARS OLD BOYS
Kürsat KARACABEY 1

Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk, Erkek Çocuk, MET, .,
Physical activity, physical fitness, boy, MET, .,

TENİSÇİLER İLE VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS OF VOLLEYBAL PLAYERS AND TENNIS PLAYERS
Kemal GÖRAL 1 , Özcan SAYGIN 2 , Kürsat KARACABEY 3

Tenis, Voleybol, Fiziksel Uygunluk, Performans, Üniversite Öğrencisi,
Tennis, Volleyball, Physical Fitness, Performance, University Student,