• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL SPOR ŞUBE MÜDÜRLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, ASSERTIVENESS AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF YOUTH AND SPORT ADMINISTRATION PROVINCE SPORT OFFICE MANAGERS
Füsun ÖZTÜRK KUTER 1 , Senay KOPARAN 2

İl Spor Şube Müdürü, , Problem Çözme, Atılganlık.,
Province sport office manager, Problem Solving, As,

TÜRKİYE’DE BAYAN-ERKEK HENTBOL SÜPER LİGİNDE GÖREV YAPAN ANTRENÖRLERİN ANTRENÖR NİTELİKLERİVE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
DETERMINATION OF THE COACHING APPLICATION APPROACHES WHO DUTIES IN MALE AND FEMALE HANDBALL SUPER LEAGUE IN TURKEY
Erdal Kaynak 1 , Nevin GÜNDÜZ 2

ANTRENÖR, HENTBOL, ANTRENÖR NİTELİKLERİ, MÜSABAKA YÖNETİMİ, İLETİŞİM,
TRAINER, TRAINER QUALITY, MATCH MANAGEMENT, TEACHING APPROACH, COMMUNICATION,

FARKLI ESNETME PROTOKOLLERİNİN GENÇ FUTBOLCULARININ FİZİKSEL PERFORMANSLARINA AKUT ETKİSİ
ACUTE EFFECTS OF DIFFERENTIAL STRETCHING PROTOCOLS ON PHYSICAL PERFORMANCE IN YOUNG SOCCER PLAYERS
Ramiz ARABACI 1

esnetme, futbol, performans, beceri, hız,
stretching, soccer, performance, agility, speed,

2006-2007 MALATYA 1.AMATÖR KÜME FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLARIN SAKATLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUETİON THE İNJURY CİRCUMTANCES OF TEAMS İN I. AMATEUR LEAGUE FOOTBALL MATCHES ON 2006-2007 MALATYA
Yonca BİÇER 1

Amatör, Futbol, Spor, Yaralanmaları, Sporcu.,
Amateur, Soccer, Sports, Injuries, Sportmen,

DÜZENLİ EGZERSİZİN, KALP DAMAR HASTALIĞI OLAN KADIN HASTALARIN VÜCUT KOMPOZİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EFFECTS ON BODY COMPOSİTİON OF REGULAR EXERCİSE İN WOMAN PATİENTS THAT HAVE CARDİO-VASCULAR DİSEASE.
Yonca BİÇER 1

Koroner arter hastalıkları, Egzersiz,Vücut kompozi, Arter, Hastalıkları, Egzersiz, Vücut kompozisyonu.,
Cronary, Artery, Illness, Exercise, Body Composition.,

SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ALKOL VE SİGARA KULLANIMI: BUNUN SPORA KATILIM VE SPORA YÖNELİK GÜDÜLENME İLE İLİŞKİSİ
TOBACCO AND ALCOHOL USAGE AMONG UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING SPORTS: IT’S ASSOCIATION WITH SPORTS PARTICIPATION AND SPORT MOTIVATION
R.Timuçin GENÇER 1

Alkol ve sigara kullanımı, üniversite öğrencileri, spora katılım, sporda güdüleme, -,
alcohol and cigarette use, university students, sport participation, sport motivation, -,

SPORCU YETENEK SEÇİMİNDE SPONSORLUĞA FARKLI BİR YAKLAŞIM
A DIFFERENT APPROACH FOR SPONSORSHIP IN ATHLETE TALENT SELECTION
Tamer KARADEMIR 1 , Bilal ÇOBAN2

Sporcu yetenek seçimi, sponsorluk, sosyal sorumluluk, *, *,
Talented Sportsmen selection, sponsorship, social responsibility, *, *,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING OF NUTRITION KNOWLEDGE AND NUTRITION HABITS IN UNIVERSITY OF STUDENTS
Kürsat KARACABEY 1

Beslenme, Beden Eğitimi, Beslenme Bilgi Düzeyi, Alışkanlık, Alışkanlık, Spor,
Nutrition, Physical Education, Level of Nutrition Knowledge, Habit, Sports,

TÜRK KADINLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
STUDY ON THE PHYSICAL ACTIVITY LEVEL OF TURKISH WOMENS
Nimet Hasil KORKMAZ 1 , Ramiz ARABACI 2

FİZİKSEL AKTİVİTE, EGSERSİZ, KADIN, EKSERSİZ SEVİYESİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ANKETİ,
Physical activity, exercise, women, ACTIVITY LEVEL, IPAQ,

ANTRENÖRLÜK YETERLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN (AYÖ) PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ: TÜRK ANTRENÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF COACHING EFFICACY SCALE (CES): A STUDY ON TURKISH COACHES
R.Timuçin GENÇER 1 , Olcay KİREMİTÇİ 2 , Hayal BOYACIOGLU 3

Antrenörler, öz-yeterlilik, güvenilirlik, geçerlilik, -,
Coaches, self-efficacy, reliability, validity, -,