• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND REACTION TIME, SPEED AND BODY MASS INDEX IN TAEKWONDO ATHLETES
TAEKWONDOCULARIN BECERİ İLE SÜRAT, REAKSİYON ZAMANI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ramiz ARABACI 1 , Recep GÖRGÜLÜ 2 , Fatih Çatıkkaş 3

Taekwondo, Beceri, sürat, reaksiyon, vücut kompozisyonu,
Taekwondo, Agility, Speed, Raction, Body composition,

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNE BAKIŞI(BURSA ÖRNEĞİ)
THE PRE SCHOOL TEACHERS OPINIONS ON THE PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES (BURSA CASE STUDY)
Nimet Hasil KORKMAZ 1 , Füsun ÖZTÜRK KUTER 2

Aana okulu, Çocukluk aktiviteleri, Beden eğitimi, Ögretmen, Okul öncesi,
Preschool, Childhood activities, Physical education, Teacher, Kinder garden,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Tamer KARADEMIR 1

Beden Eğitimi Öğretmeni, İş Doyumu, Örgütsel Adalet, İşlemsel Adalet, Etkileşimsel Adalet,
Physical education teachers, Job satisfaction, Organizational justice, Procedural Justice, Interactional Justice,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA BAKIŞ AÇILARININ VE SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE UNIVERSTY STUDENTS’ PERSPECTIVES AND MOTIVATION OF PARTICIPATION TO SPORT
Yunus ARSLAN 1 , Ridvan EKMEKÇİ 2 , Bülent AGBUGA 3 , Aytül Ekmekçi 4

Beden Eğitimi , Spor, Katılım Güdüsü , Rekreasyon, Üniversite Öğrencisi,
Physical education, Sport, Participation motivation, Recreation, University student,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SPONSORLUĞU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİONS OF THE OPİNİONS OF UNİVERSİTY STUDENTS ON SPORT SPONSORSHİP
Tamer KARADEMIR 1

Sponsorluk, Futbol, Taraftar, Spor Ekonomisi, Üniversite Öğrencileri,
Sponsorship, Football, Supporter, Sports Economy, University students,

AMERİKAN FUTBOLCULARININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNİN OYNADIKLARI MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON ON SOME PHYSICAL FITNESS FEATURES IN AMERICAN FOOTBALL PLAYERS ACCORDING TO THEIR POSITIONS IN THE GAME
YUSUF KÖKLÜ 1

Fiziksel uygunluk özellikler, Somatotip, Amerikan futbolu, Amerikan futbolcular, Mevki,
Physical fitness characteristics, Somatotype, American football, American football players, Position,

AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLERİN HÜMORAL BAĞIŞIKLIĞA AKUT ETKİSİ
ACUTE EFFECT OF HUMORAL İMMUNE SYSTEM PARAMETERS ON AEROBIC AND ANAEROBİC EXERCISE
Serkan IBIS 1 , Serkan HAZAR 2 , Kadir GÖKDEMIR 3

AEROBİK EGZERSİZ, ANAEROBİK EGZERSİZ, HÜMORAL BAĞIŞIKLIK, AKUT ETKİ, SPOR,
AEROBIC EXERCSISE, ANAEROBIC EXERCISE, HUMORAL IMMÜNİTY, ACUTE EFFECT, SPORT,

SPOR KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN STRATEJİK YÖNETİMİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SPORT INSTITUTIONS AND FOUNDATIONS
Bilal ÇOBAN1 , Yunus Emre KARAKAYA 2

Strateji, Stratejik Yönetim, Spor Kuruluşları, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim Yasası,
Strategy, Strategic Management, Sport Foundations, Strategic Plan, Strategic Management Legal,

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DUYUŞSAL ÖZELLİK ve MOTOR BECERİ ERİŞİ DÜZEYİNE ETKİSİ
EFFECT OF COOPERATIVE TEACHING METHOD ON AFFECTIVE CHARECTERISTIC AND MOTOR SKILL LEVEL IN PHSICAL EDUCATION COURSE
Zeka PEHLEVAN 1

Beden eğitimi, İşbirlikli öğretim, Geleneksel öğretim yöntemleri, Duyuşsal özellik, Motor beceri,
Physical education course, Cooperative learning, Traditional teaching methods, Affective characteristic, Motor skill,

BEDEN EĞİTİMİ DERS SAATLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK KARARIN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE AFFECTS OF THE DECISION FOR DECREASING OF THE PHYSICAL EDUCATION LESSON HOURS OVER THE TEACHERS
Tamer KARADEMIR 1 , Bilal ÇOBAN2

Beden Eğitimi, Öğretmen, Ders Saati, Eğitim, Spor Tesisi,
Physical Education, Teacher, Lesson Hour, Education, Sport Facility,