• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Veterinary Sciences

Serial No. : 3B
ISSN No : 1308-7339
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 2 List
3 2009 4 2 1.04.2009 2 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 3 List
8 2010 5 3 1.07.2010 1 List
9 2010 5 4 1.10.2010 2 List
10 2011 6 1 1.01.2011 1 List
11 2011 6 2 1.04.2011 1 List
12 2012 7 1 1.01.2012 1 List
13 2012 7 3 1.07.2012 1 List
14 2012 7 4 1.10.2012 1 List
15 2013 8 3 1.07.2013 1 List
KÖPEKLERDE KSİLAZİN-KETAMİN-HALOTAN VE MİDAZOLAM-KETAMİN-İZOFLORAN ANESTEZİKLERİNİN İNTRAOKÜLER BASINÇ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE EFFECTS OF XYLAZINE-KETAMINE-HALOTHANE AND MIDAZOLAM-KETAMINE-ISOFLURANE ANESTHESIA ON INTRAOCULAR PRESSURE IN DOGS
Cihan GUNAY 1 , Aydın SAĞLIYAN 2

İntraoküler basınç, köpek, midazolam, izofloran, deneysel,
Intraocular pressure, dog, experimental, midazolam, isoflurane,

SELENYUMUN GLUTATYON PEROKSİDAZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF SELENIUM EFFECTS ON GLUTATHIONE PEROXIDASE
İrfan Demirbaş 1 , Ibrahim PIRINCCI 2

Selenyum, Glutatyon Peroksidaz, Kan, Karaciğer, Böbrek,
Selenium, Glutathione Peroxidase, Blood, Liver, Kidney,

ELAZIĞ BÖLGESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN KOVAN KULLANIMINDAKİ TERCİHLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER
THEIR PREFERENCE AND PROBLEMS TO BE MET IN THEIR USE OF HIVES OF BEEKEEPING ENTERPRISES IN ELAZIG REGION
İsmail SEVEN 1

Elazığ, Arıcılık, Arıcılık İşletmeleri, Arı Kovanları, Arıcı tercihleri,
Elazig, Beekeping, Beekeping enterprises, Beehives, Beekeeper preferences,

SOĞANIN FARMAKOLOJİK VE TOKSİKOLOJİK ETKİLERİ
FARMACOLOGYCAL AND TOKSYCOLOGYCAL EFFECTS OF ONYON
Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU 1

Antimikrobiyal, Farmakolojik Etki, Toksikolojik Etki, Soğan, Koruyucu Madde,
Antimicrobial, Pharmacological Effect, Toxicological Effect, Onion, Preservatives,

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF BEEKEEPING ENTERPRISES IN ELAZIG REGION
İsmail SEVEN 1

Elazığ, Arıcılık, Arıcılık İşletmeleri, Sosyo-Ekonomik Yapı, Anket,
Elazig, Beekeping, Beekeping enterprises, Socio-economic structure, Questionnaire,