• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 2
  • Published Date : 1.10.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Life Sciences

Serial No. : 4B
ISSN No : 1308-7347
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 4 1.10.2007 1 List
2 2009 4 4 1.10.2009 1 List
3 2010 5 2 1.04.2010 1 List
4 2010 5 4 1.10.2010 2 List
5 2011 6 1 1.01.2011 1 List
6 2011 6 2 1.04.2011 1 List
7 2015 10 1 1.01.2015 1 List
8 2015 10 4 1.10.2015 1 List
9 2016 11 4 1.10.2016 1 List
10 2017 12 1 1.01.2017 3 List
11 2017 12 4 1.10.2017 4 List
12 2018 13 1 1.01.2018 1 List
13 2018 13 2 1.04.2018 2 List
14 2018 13 3 1.07.2018 1 List
15 2018 13 4 1.10.2018 1 List
16 2019 14 1 1.01.2019 3 List
17 2019 14 2 1.04.2019 3 List
18 2019 14 3 1.07.2019 2 List
19 2019 14 4 1.10.2019 3 List
20 2020 15 2 1.04.2020 1 List
21 2020 15 3 1.07.2020 3 List
22 2020 15 4 1.10.2020 2 List
23 2021 16 1 1.01.2021 2 List
24 2021 16 2 1.04.2021 1 List
25 2021 16 4 1.10.2021 2 List
26 2022 17 3 1.07.2022 1 List
DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ, KORKUSU VE DENEYİMİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
THE EFFECTS OF CHILDBIRTH EDUCATION CLASSES ON WOMEN’S BIRTH METHOD, FEAR AND EXPERIENCE: SYSTEMATIC REVIEW
Gonca BURAN1 , Zeliha OLGAÇ2 , ZEKIYE KARAÇAM3

Prenatal Eğitim, Doğuma Hazırlık Sınıfları, Doğum Deneyimi, Doğum Şekli, Doğum Korkusu,
Prenatal Education, Childbirth Education Classes, Birth Experience, Method of Birth, Fear of Birth,

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZYETERLİLİK DÜZEYLERİ İLE PSİKOMOTOR BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS' SELF-EFFICACY LEVELS AND PSYCHOMOTOR SKILLS
Leyla BARAN1 , Ülkü GÜNEŞ2 , Leyla KHORSHTD3

Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencisi, İntravenöz Katater, Özyeterlilik, Psikomotor Beceri,
Nursing, Nursing Student, Intravenous Catheter, Self-Efficacy, Psychomotor Skill,