• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 62
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
TÜRKİYE’DEKİ FEN ÖĞRETMENLERİ NE KADAR YAPILANDIRMACI? : PISA 2006 SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TO WHAT EXTEND SCIENCE TEACHERS IN TURKEY ARE CONSTRUCTIVIST?: AN ASSESSMENT ON PISA 2006 RESULTS
Ali Günay BALIM 1 , Huriye DENİŞ ÇELİKER 2 , Didem İNEL 3 , Ertug Evrekli 4

PISA 2006 , Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, Öğretmen, Fen Öğretmenleri, Öğrenci ,
PISA 2006, PISA 2006 student questionnaire, Science teachers, Classroom teacher activities, Constructivist approach,

6. SINIFTA KÜMELER ALT ÖĞRENME ALANININ ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNİNG METHODS ON THE STUDENTS’ SUCCESS IN 6TH GRADE AT TEACHING OF SETS
Mine AKTAŞ 1

Aktif Öğrenme, Geleneksel Öğretim , Kümelerin Öğretimi , Öğrenci Başarısı, Matematik, İlköğretim Eğitimi,
Active Learning, Traditional Teaching, Student’s Success, Mathematics, Primary Education,

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETME FELSEFELERİNE ETKİSİ
THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF TEACHING COURSES ON PRESERVICE SCIENCE TECAHERS’ PHILOSOPHY ABOUT SCIENCE TEACHING
Zeha YAKAR 1 , Bilge CAN 2 , Esra Uçak 3

Öğretmen Yetiştirme Programı , Yapılandırmacı Yaklaşım, Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Öğretim Metotları, Fen Öğretme Felsefeleri ,
Teacher Education Program, Constructivist Approach, Methods of Teaching, Methods Course , Philosophy about Science Teaching ,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CARTOON USING ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS IN SOCIAL STUDIES TEACHING
zafer kuş 1

Sosyal Bilgiler, Materyal Kullanımı, Mizah, Karikatür, Akademik Başarı,
Social Studies,, Material Using, Humor, Cartoon, Academic Achievement,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARI
DEMOCRACY PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Kadir KARATEKİN 1 , zafer kuş 2 , Omer Faruk SONMEZ 3

Demokrasi, İlköğretim, Demokrasi Eğitimi, Algı, Vatandaşlık,
Democracy, Primary School, Democracy Education, Perception, Citizenship,

İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE KESİRLERİ MODELLEME BECERİLERİ
THE SKILLS OF 4TH AND 5TH CLASS STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL IN MODELLING FRACTIONS IN MATHEMATICS
Hasan TABAK 1 , Berat AHİ 2 , hafifie bozdemir 3 , Mehmet Hayri SARI 4

Kesirler, Kesirler Öğretimi, Model Çeşitleri, Matematiksel Modelleme, İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri,
Fractions, Teaching Fractions, Type of Models, Mathematical Modelling, 4th and 5th Class Students of Primary School,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK ANLAYIŞLARI
THE EPISTEMOLOGICAL UNDERSTANDING OF PRE-TEACHERS
Burhan AKPINAR 1

Epistemoloji, Öğretmen Nitelikleri, Eğitim, Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Anlayışları, Öğretmen Yetiştirme,
Epistemology, Qualities of Teacher, Education, The Epistemologic Understanding of Pre-Teachers, Teacher Education,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
DETERMINING THE HOPELESSNESS LEVELS OF TEACHING CANDIDATES CONSIDERING SOME VARIABLES
Esen ERSOY 1 , Huriye DENİŞ ÇELİKER 2

Beklenti, Eğitim Fakültesi, Kaygı, Öğretmen Adayı , Umutsuzluk,
Expectancy, Education Faculty, Anxiety, Teacher candidate, Hopelessness,

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER’ VIEWS ON PAID TEACHING SYSTEM
Mehmet TURAN1 , Eyüp BOZKURT 2

Öğretmenlik Mesleği , Ücretli Öğretmenlik , Sınıf Öğretmeni, Okul, Öğrenci,
Teaching accupation, Paid teaching, Primary school teacher, Teacher, Education,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
THE LEVEL OF SOCIAL STUDIES TEACHERS’ USING MEASUREMENT AND ASSESSMENT TECHNIQUES
Elvan YALÇINKAYA 1

Sosyal Bilgiler , Ölçme, Değerlendirme, Geleneksel Değerlendirme , Alternatif Değerlendirme,
Social Studies, Measurement, Assessment, Traditional Assessment, Alternative Assessment,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ORTAM DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE CONSTRUCTIVIST ENVIRONMENT REGULATION ABILITIES OF CLASSROOM TEACHERS
Hakan TURAN 1 , Münire ERDEN 2

Öğretmen eğitimi, Sınıf öğretmeni, Öğretmen özellikleri, Yapylandyrmacılık, Yapılandırmacı ortam,
Teacher Education, Classroom teacher, Teacher characteristics, Constructivism, COnstructivist environment,

ORTA ÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF COĞRAFYA DERSİNDE ÇOKLU ZEKA DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ TUTUMU VE KALICILIĞA ETKİSİ
EFFECTS OF THE MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE RETENTION AND ATTITUDE OF THE STUDENTS IN GEOGRAPHY LESSON OF NINETH GRADE IN SECONDARY EDUCATION
Abdulkadir UZUNÖZ 1

Ortaöğretim, Coğrafya Dersi, Çoklu Zeka, Tutum, Kalıcılık,
Secondary Education, Geography Lesson, Multiple Intelligence, Attitude, Retention,

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE DURUMLARI ÜZERİNE MÜZİKLE TERAPİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF MUSIC THERAPY TO ANGER OF HIGH SCHOOL STUDENTS’
Fahri SEZER 1

Müzik, Müzikle terapi, Öfke, Lise, Lise öğrencisi,
Music, Music therapy, Anger, High school, High school student,

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE COMPUTER TEACHERS’ VIEWS ON USABILITY OF COMPUTER ANIMATIONS IN EDUCATION
Salih Birsçi 1 , Hasan KARAL 2

Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Öğrenme, Bilgisayar Animasyonu, Bilgisayar Öğretmeni Adayı, Görüş,
Education Technology, Computer Based Learning, Computer Animation, Pre-service Computer Teacher, View,

PARTITIONING STRATEGIES OF FOURTH AND FIFTH GRADE STUDENTS
DÖRT VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PAYLAŞTIRMA STRATEJİLERİ
Yeliz YAZGAN 1

Kesirler , Matematik Öğretimi , Eş Paylaştırma, Paylaştırma Stratejileri, Matematik Eğitimi,
Fractions, Equal Sharing, Partitioning Strategies , Sharing Strategies , Mathematics Education,

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARIYLA YENİ OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİNE ULAŞILMA DERECESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL ATTITUDES AND THE REACHING LEVELS TOWARDS THE GOALS AND AIMS OF NEW PRESCHOOL TEACHING PROGRAM
YAVUZ ERİŞEN 1

Öğretmen Tutumları, Okul Öncesi Eğitim, Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı, Program Değerlendirme, Program Geliştirme,
Teacher Attitudes, Preschool Education, New Preschool Education Program, Curriculum Evaluation, Program Development,

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E EĞİTİM SİSTEMİNİN FİNANSMANINI SAĞLAMA DÜŞÜNCE, ÖNERİ VE UYGULAMALARI (1860-1930)
THE THOUGHTS, SUGGESTIONS AND APPLICATIONS FINANCING THE PROVISION OF EDUCATIONAL SYSTEM FROM TANZIMAT TO REPUBLIC (1860-1930)
Mustafa GÜNDÜZ 1

Tanzimat , II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet , İktisat Tarihi, Eğitim Tarihi, Eğitim ve Ekonomi,
Tanzimat, Second Constitution and Republic , Economic History , History of Education, Education and Economy,

HİKÂYE ANLATIM METODU İLE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH STORYTELLING
SİBEL ARIOĞUL 1 , TARIK UZUN 2

Hikâye Anlatımı , Klasik Halk Hikâyeleri , Yabancı Dil Öğretimi , Üç Aşamalı Motivasyon Modeli, İlköğterim Öğrencileri,
Story-telling , Classical Folk Takes, Foreign Language Teaching , Three Stages of Motivational Model , Primary Education Students,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS ENCOUNTERED BY CLASSROOM TEACHERS IN VISUAL ARTS TEACHING COURSE
Abdullah Adıgüzel 1 , Necla TOSMUR 2

Görsel Sanatlar, Sınıf Öğretmeni, Öğretim, Ders, Sanat,
Visual arts, Classroom teacher, Teaching, Course, Art,

OKUMA BOZUKLUĞU OLAN BİR ÖĞRENCİNİN OKUMA VE YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
A CASE STUDY ABOUT THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS OF A DYSLEXIC STUDENT
Hayati AKYOL 1

Disleksi , Akıcılık , Bireysel Okuma Programı , Hece Öğretimi, Okuma,
Dyslexia , Fluency, Individualised Reading Programme , Syllable Teaching, Reading,

ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
STUDENTS’ AIMS OF INTERNET USAGE: A CROSS-AGE STUDY
Tuncay ÖZSEVGEÇ 1 , Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ 2 , Hava İPEK 3 , Salih ÇEPNİ 4

İnternet, İnternet Kullanımı, İnternetin Etkileri, İnternet Okuryazarlığı, Kesitsel Çalışma,
Internet, Internet Usage, Effects of the Internet, Internet Literacy, Cross-age,

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE BEHAVIORS OF THE TEACHERS AND THE STUDENTS WITH AND WITHOUT DISABILITIES IN INCLUSIVE CLASSROOMS
SELMA AKALIN 1

Öğretimsel Değişkenler , Öğretmen-Öğrenci Davranışı, Çevresel-Davranışsal Değerlendirme, Kaynaştırma, İlköğretim,
Instructional variables, Teacher-student behavior, Eco-behavioral assessment, Mainstreaming, Primary School,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “SEÇİLMİŞ” KİŞİSEL YÖNELİMLERİ
SELECTED “PERSONAL” TENDENCIES OF CLASS-ROOM TEACHERS
Elif Esmer 1

Kişilik, Düşünme Teknikleri , Öğretmen Nitelikleri , Sınıf Öğretmeni, Eğilim,
Personality , Thinking Techniques , Teacher Quality, Class-Room Teacher, Tendency ,

KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER
PROBLEMS OF THE TEACHERS WORKING IN RURAL AREAS DURING THE PERIOD OF TEACHING FIRST -TIME READING AND WRITING
Ayfer ŞAHİN 1

İlk Okuma ve Yazma , Ses Temelli Cümle Yöntemi, Kırsal Yerleşim Yeri, Okuma, Yazma,
First Reading and Writing Instruction, Sound Based Sentence Method, Rural Settlements, Reading, Writing,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MATEMATİK DERSLERİNDE WEBQUEST KULLANIMI: BİR VİDEO ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
USING WEBQUESTS IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOLS: A VIDEOCASE STUDY
Cumali ÖKSÜZ 1 , Sanem UÇA 2

WebQuest, Video örnek olay, Matematik Öğretimi, Teknoloji Entegrasyonu, Proje Tabanlı Öğrenme,
WebQuest, Videocase, Mathematics Teaching, Technology Integration, Project-Based Learning,

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN BİR İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİSİNİN KAYNAŞTIRMA SINIFINDAKİ SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE SOCIAL ADAPTATION SKILLS WHO IS A THIRD-GRADE STUDENT IN AN INCLUSIVE CLASS OF A PRIMARY SCHOOL AND LEARNING DIFFICULTY
Aybala ÇAYIR 1 , Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD 2

Öğrenme Güçlüğü, Sosyal Uyum Becerileri, Kaynaştırma, Özel Eğitim, İlköğretim,
Learning Difficulty, Social Adaptation Skills, Inclusive, Private Education, Primary Education,

İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDAKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF FOURTH AND FIFTH GRADE PRIMARY TEACHERS’EFFICACY IN MATHEMATICS TEACHING THROUGH DIFFERENT FACTORS
Ahmet KUCUK 1 , Barış DEMİR 2 , Tuğba Baran 3

Sınıf Öğretmeni, Matematik Öğretimi , Yeterlilik , İlköğretim Matematik, Öğretmen Özellikleri,
Primary Teachers, Teaching Mathematics, Efficacy, Primary Mathematics, Teacher Background,

EĞİTİM SİSTEMİMİZİN YETİŞTİRMEK İSTEDİĞİ İNSAN TİPİ AÇISINDAN EĞİTİM DENETİMİMİZİN İRDELENMESİ
DEPICTION OF OUR EDUCATIONAL INSPECTION IN TERMS OF THE INDIVIDUAL TYPE WHICH OUR EDUCATION SYSTEM AIMS TO CREATE
Ali Riza ERDEM1 , Ruhi SARPKAYA 2

Eğitim Sistemi , Amaçlar, İnsan Tipi , Eğitim Denetimi , Değerlendirme,
Education System , Aims, Individual Type, , Educational Inspection, Evaluation ,

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SANAL EĞİTİM UYGULAMASI: SANAL EĞİTİMİN BAŞARIYA ETKİSİ
APPLICATION OF VIRTUAL TRAINING IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION: ITS EFFECT ON THE PERFORMANCE OF STUDENTS
YAVUZ ERİŞEN 1 , Mehmet ŞAHİN 2

Uzaktan Eğitim, Sanal Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim,
Distant Education, Virtual Education, Vocational Training, Technical Education, Vocational and Technical Training,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AVRUPA BİRLİĞİ’NE İLİŞKİN TUTUMLARI
THE ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT EUROPEAN UNION
Serdarhan Musa TASKAYA 1 , Emre ÜNAL 2 , Sait AKBASLI 3

AB (Avrupa Birliği), Türkiye, AB’ye İlişkin Tutum, Sınıf Öğretmeni, Aday,
EU (European Unity), Turkey, Attitude about EU, Pre-Service Teachers, Applicant,

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARI VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF AN ENVIRONMENTAL EDUCATION ON ENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND ENVIRONMENTAL ATTITUDE IN THE STUDENT OF CLASSROOM SCHOOL TEACHERS
Seçil ERÖKTEN 1 , Nazmi DURKAN 2

Çevre Eğitimi , Çevreye Karşı Tutum, Çevre Bilinci, Çevreyi Koruma, Çevre Sorunları,
Environmental education, Environmental attitude, the conscious of environmental, Environmental conservation, Environmental problems,

BİR SORUNUN SÖYLEDİKLERİ: FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ KONUSUNDA BİR ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI
WHAT A QUESTION TELLS: A CASE STUDY ABOUT FUNCTIONS AND GRAPHICS
SEHER MANDACI ŞAHİN 1

Yaygın Yanlışlar , Kavram Yanılgısı , Denklem , Fonksiyonlar, Fonksiyon Grafiği,
Common Mistakes, Misconceptions , Equation , Functions , Graphics of Functions,

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNDEKİ “PORTFOLYO” UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)
SOCIAL SCIENCES HIGH SCHOOL STUDENTS’ VIEWS TOWARDS “PORTFOLIO” APPLICATIONS IN GEOGRAPHY LESSONS (İSTANBUL CASE
Fatih AYDIN 1

Coğrafya , Portfolyo , Coğrafya Dersinde Portfolyo , Ortaöğretim , Öğrenci Görüşleri,
Geography , Portfolio, Portfolio in Geography Lesson, Secondary Education,, Students’ Views,

İLKÖĞRETİM 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF GRAMMAR ACTIVITIES IN THE 5TH GRADE PRIMARY EDUCATION STUDENTS TURKISH LESSON EXERCISE BOOKS
Yasemin AKÖZ 1 , Pınar Bulut 2

Türkçe Dersi, Öğrenci Çalışma Kitabı, Kazanım, Dilbilgisi, Etkinlik,
Turkish Lesson, Students Exercise Book, Acquisition, Grammar, Activity,

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Gökhan BAS 1 , Atila YILDIRIM 2

Liderlik, Öğretim Liderliği, İlköğretim Okulları, Okul Müdürü, Okul Yönetimi,
Leadership, Instructional Leadership, Elementary Schools, School Principal, School Administration,

EĞİTİMDE MİLLÎLİK VE MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
NATIONALITY IN EDUCATION AND A REVIEW ON THE JOURNAL OF NATIONAL TRAINING AND EDUCATION OF SOCIETY
Mustafa GÜNDÜZ 1 , Musa BARDAK2

Eğitimde Millîlik, Türk Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, II. Meşrutiyet, Millî Tâlim ve Tevriye Cemiyeti Mecmuası,
Nationality in education , History of Turkish Education, Educational sociology, Second Constitutional Period , Journal of National Training and Education of Society,

GENEL LİSE VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI (ELBİSTAN ÖRNEĞİ)
GENERAL HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GEOGRAPHY (AN EXAMPLE OF ELBİSTAN)
Fatih AYDIN 1 , sevda coşkun 2 , bekir taştan 3

Tutum , Coğrafya, Coğrafyaya İlişkin Tutum , Genel Lise, Meslek Lisesi,
Attitude, Geography , Attitudes Towards Geography , General High School, Vocational High School,

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE FIRSATLAR
CHALLENGES AND DRIVERS IN FRONT OF THE GEOGRAPHY CURRICULUM IN TURKEY
Eyüp ARTVİNLİ 1

Coğrafya Öğretim Programı , Coğrafya Dersi, Coğrafya Öğretmeni , Öğretmen Eğitimi , Uygulanabilirlik,
Geography Curriculum, Geography Lesson, Geography Teacher, Teacher Training, Practicability,

KUKLALARIN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE ÖĞRENCİ KATILIMINA VE ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF PUPPETS TO THE STUDENT LEARNING AND PARTICIPATION TO SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Sengül S. ANAGUN 1

Fen-Teknoloji, Kuklalar, Etkileşim, Öğrenme, 5-E,
Science and Technology Course, Puppets, Social Ynteraction, Constructivism, Learning,

MATEMATİKSEL BİLGİNİN DOĞASINA YÖNELİK BİR İNANÇ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
DEVELOPMENT OF A BELIEF SCALE TOWARD THE NATURE OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE
Suphi Önder BÜTÜNER 1 , Adnan BAKİ 2

Matematik Felsefesi, Mutlakçılık, Yarı Deneyselcilik, Matematiüin Doğası, Ölçek,
Philosophy of Mathematics, Absolutism, Fallibilism, Nature of Mathematics, Scale,

OLAY TEMELLİ ÖĞRENMEDE ÇÖZÜMLEME (ANALİZ) TEKNİĞİ VE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASINA BİR ÖRNEK: FIRTINALAR
ANALYSIS TECHNIQUE AT CASE BASED LEARNING AND A SAMPLE STUDY: “STORMS”, IN THE TEACHING OF GEOGRAPHY
Mücahit COŞKUN 1 , Fatih AYDIN 2

Coğrafya Eğitimi, Yapılandırmacılık, Olay Temelli Öğrenme, Çözümleme Tekniği, Fırtınalar,
Geography Education, Constructivism, Case based Learning, Analysis Technique, Storms,

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF ATTITUDE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS TOWARDS READING
HASAN BAĞCI 1

Türkçe Öğretimi, Okuma, Okuma Alışkanlığı , Tutum, Öğrenci,
Turkish Teaching, Reading, Reading habit, Attitude, Student,

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ALANLARINA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
STUDYING OF SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF GEOGRAPHY TEACHERS RELATED TO THEIR FIELDS
Nadire KARADEMİR 1

Özyeterlik , Coğrafya Öğretmeni , Öğretim Stratejileri , Öğrenci Katılımını Sağlama, Sınıf Yönetimi,
Self-efficacy, Geography Teacher, Educational strategies, Ensuring the student participation, Class management,

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TEACHERS’ VIEW ON ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES USED IN SOCIAL SCIENCE LESSONS
Mehmet Suat BAL 1 , gökhan özkülekçi 2

Sosyal Bilgiler, Ölçme Değerlendirme, Sınıf Öğretmenliği, Alternatif Ölçme Değerlendirme, Yeni Müfredat ve Ölçme Değerlendirme,
Social Sciences, Assessment and Evaluation, Classroom Teachers, Alternative Assessment, New Curriculum and Assessment and Evaluation,

SOSYAL BİLGİLER DERSİ “İNSANLAR VE YÖNETİM” ÜNİTESİNDE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI
MISCONCEPTIONS FACED IN THE SECTION ABOUT “HUMANS AND GOVERNANCE” IN SOCIAL SCIENCE LESSONS
Mehmet Suat BAL 1 , AYSUN AKIŞ 2

Kavram Yanılıysı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Kavram Öğretimi, İnsanlar ve Yönetim Ünitesi, Sınıf Öğretmenliği,
Misconceptions, Social Science Teaching, Concept Teaching, The Unit of Humans and Governance, Classroom Teachers,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS GEOGRAPHY COURSE
Nazlı GÖKÇE1

Coğrafya Dersi, Tutum, Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlar, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları,
Geography Course, Attitude, Attitudes towards Geography Course, Social Studies, Teacher Candidates,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMSAL DEĞER TERCİHLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
SOCIAL VALUE PREFERENCES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES: THE SAMPLE OF GAZI UNIVERSITY, GAZI FACULTY OF EDUCATION
DEMET ŞAHİN 1

Değerler, Değer Tercihleri, Öğretmen Adayları, Toplumsal Değer, Sınıf Öğretmeni,
Values, Value Preferences, Teacher Candidates, Social Value, Primary School Teacher,

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRMELERİNİN DERLEMESİ
A COLLECTION OF EVALUATIONS ON PRIMARY MATHEMATICS CURRICULAS
İsmail Şan 1 , Sultan ŞAN 2

2005, Öğretim Programı , İlköğretim Birinci Kademe , Matematik, Değerlendirme,
2005, Curriculum, Primary, Mathematics, Evaluation,

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE MODÜLER ÖĞRETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF MODULAR TEACHING CURRICULUM IN VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , pınar erten 2

Mesleki ve teknik ortaöğretim, Modül, Modüler öğretim yaklaşımı, Bireysel öğrenme, Öğrenci,
Vocational and technical high school, Module, Modular teaching approach, Individual learning, Student,

BAŞARI ODAKLI MOTİVASYON (BOM) ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A SCALE OF ACHIEVEMENT FOCUSED MOTIVATION
Çetin SEMERCİ1

Başarı , Motivasyon, Başarı Odaklı Motivasyon, Ölçek, Eğitim Fakültesi,
Achievement,, Motivation, Achievement Focused Motivation, Scale, Faculty of Education,

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 60–72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENİN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
A STUDY ON PROBLEM BEHAVIOR OF 60-72 MONTHS CHILDREN WHO ATTENDING PUBLIC EARLY CHILDHOOD EDUCATION INSTITUTION ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TEACHERS’
Saide ÖZBEY 1 , Fatma ALİSİNANOĞLU 2

Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen , Çocuk , Problem Davranış, Erken Çocukluk,
Preschool Education, Teacher, Child, Problem Behavior, Early Childhood,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINA YÖNELİK BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS OF SECOND STEP OF PRIMARY SCHOOLS FROM THEIR SCHOOLS
Zülfü DEMİRTAŞ 1 , Gökhan KAHVECİ 2

Beklenti, Memnuniyet, Öğrenci ve İlköğretim, Öğrencilerin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri, İlköğretim,
Expectation, Satisfaction, Student, Expectation and Satisfaction Levels of Students, Primary Education,

GRASHA - REICHMANN ÖĞRENME VE ÖĞRETME STİLİ ÖLÇEKLERİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI
GRASHA - REICHMANN LEARNING AND TEACHING STYLE OF THE SCALE STUDY TURKISH ADAPTATION
Emel SARITAŞ 1 , Serhat Süral 2

Öğrenme Stili, Öğretme Stili, Bireysel Farklılıklar, Güvenirlik, Geçerlik,
Learning Style, Teaching Style, Indyvidual Differences, Reliability, Validity,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK ALGILARI
PERSEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES REGARDING PRIMARY SCHOOL TEACHING
Mehmet GÜLTEKİN 1

Meslek, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Adayı,
Profession, Teaching Profession, Teacher Education, Primary School Teaching, Teacher Candidate,

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
COMPARISON OF PERSONALITY AND SELF-ESTEEM FOR CAREER AT SELCUK UNIVERSITY FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION
Fatih BASCIFTCI 1 , Seray Özen 2 , Ahmet Doyduk 3

Benlik, Benlik Saygısı,, Mesleki Benlik Saygısı, Benlik Kavramı, Öğretmen Adayı,
Personalitiy, Self-esteem, Professional Self-esteem, Respect of Professional Self-esteem, Teacher Candidates,

ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİ
STUDENTS' LEVEL OF CREATIVITY CONSIDERING THEIR LEARNING STYLES
Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ 1 , Dr.Meltem Gökdağ Baltaoğlu2

Yaratıcılık, Akıcılık, Esneklik, Özgünlük, Öğrenme stilleri ,
Creativity, Learning Styles, Fluency, Flexibility, Orginality,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİNİ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA KULLANIM DÜZEYLERİ
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ USAGE LEVELS OF SCINCE AND TECHNOLOGY COURSE KNOWLEDGE IN THEIR DAILY LIVES
Sengül S. ANAGUN 1

Fen ve Teknoloji Dersi, Öğretim, Günlük Yaşam, Öğrenme, Yapılandırmacılık,
Science and Technology Course, Teaching, Daily Life, Learning, Constructivism,

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ TOPLUMU EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARI
INFORMATION SOCIETY ON THE TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES
Feridun MERTER 1 , Sevda KOÇ AKRAN2

Bilgi, Öğretmen, Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Öğretmeni, Eğitim,
Knowledge, Teacher, Information Society, Information Society Teacher, Education,

ÇEVRİMİÇİ DERS MATERYALLERİ VE ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS’ OPINIONS ABOUT ONLINE COURSE MATERIALS AND ONLINE EXAMINATION SYSTEM
ASLIHAN SABAN 1 , H. İbrahim ÖZER 2 , Abdullah Erdal TÜMER 3

Çevrimiçi Ders Materyalleri , Çevrimiçi Sınav Sistemi, Eğitim, Online Sınav Sistemi, Öğretim Teknolojisi,
Online Class Materials , Online Examination System, Education., Online Exam System, Instructional Technology,

THE EFFECT of ACTIVE LEARNING BASED ACTIVITIES on STUDENTS’ LEARNING LEVELS in PRIMARY SCHOOL SIXTH GRADE SCIENCE COURSE
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Meryem Nur AYDEDE 1

Aktif Öğrenme , Fen Dersi , Öğrenme Düzeyleri , Bilişsel Alan, Aktif Öğrenmeye Dayalı Fen Etkinlikleri,
Active Learning, Science Course, Learning Levels, Science Education, Teacher-centered approach,

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNLARI ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ PAYLAŞIM ALANLARINDAKİ (FORUM) İLETİLERE DAYALI BİR ÇÖZÜMLEME
AN ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TURKISH TEACHERS AND PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS BASED ON FORUM MESSAGES
Canan ASLAN 1

Türkçe öğretmenleri, Türkçe öğretmen adayları, Öğretmen sorunları, Çevrimiçi paylaşım alanı (forum), İçerik çözümlemesi,
Turkish Teachers, Prospective Turkish teachers, Teacher problems, Forums, Content analysis,

SANAT EĞİTİMİ PROBLEMİ VE ÖĞRENCİ VELİLERİ
THE PROBLEM OF ART EDUCATION AND STUDENT CURATORS
Nalan OKAN AKIN 1

Sanat, Estetik, Eğitim, Öğrenci, Görsel,
Art, Aesthetic, Education, Student, Visual,