• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 35
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
8. ve 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜMELER KONUSUNDAKİ TEMEL HATALARININ BELİRLENMESİ
MAIN ERRORS OF STUDENTS IN SETS SUBJECT: AN EXAMPLE OF 8TH and 9TH GRADE STUDENTS
Hülya GÜR 1

Kümeler Konusu,Kavram Yanılgısı,Hata,Zorluklar,Öğrenci Hataları,
Set Subject, Error, Misconceptions, OBSTACLES, STUDENTS' ERROR,

ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ’NİN (ÖYÖHÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
RELIABILITY AND VALIDITY OF SELF-DIRECTED LEARNING READINESS SCALE (SDLRS)
Ersin Şahin 1 , Münire ERDEN 2

Özyönetimli Öğrenme,Özyönetimli Öğrenmeye,Hazırbulunuşluk,Güvenirlik,Geçerlik,
Self-Directed Learning, Self-Directed Learning, Readines, Reliability, Validity,

BİLGİSAYAR KULLANIMI ETİĞİ VE SAĞLIĞI EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE DRAMA YÖNTEMİ İLE VERİLMESİ
EDUCATING PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON COMPUTER USAGE ETHICS AND HEALTH BY THE DRAMA METHOD
Gökçen ÖZBEK 1 , Meltem Huri BATURAY 2

Drama,Bilgisayar Eğitimi,Etik,Sağlık,Öğrenci,
Drama, Computer Education, Ethics, Health, Student,

YATILI VE GÜNDÜZLÜ İŞİTME ENGELLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONCEPTS OF PUPILS ATTENDING BOARDING&DAILY SCHOOL FOR THE HEARING HANDICAPPED AND THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT
Hülya KARTAL 1

İŞİTME ENGELİ,BENLİK KAVRAMI,AKADEMİK BAŞARI,YATILI,GÜNDÜZLÜ,
HEARING HANDICAPPED, SELF-CONCEPT, ACADEMIC ACHIEVEMENT, BOARDING SCHOOL, DAILY SCHOOL,

BİLGİSAYAR YARDIMLI DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW FOR COMPUTER ASSISTED ASSESMENT
Erhan SENGEL 1

Değerlendirme,Bilgisayar Destekli Değerlendirme,Bilgisayar Temelli Test,Bilgisayarla Test,Bilgisayar Destekli Eğitim,
Assessment, Computer Assisted Assessment, Computer Based Testing, Computerized Assessment, Computer Assisted instruction,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZLEMLERİYLE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
THE OBSERVATION OF TEACHER CANDIDATE RELATED SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER’S PROFICIENCY
Muammer BAHŞİ 1 , Mehmet TURAN2 , Ömer YILAYAZ 3

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ,ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ,ÖĞRETMEN ADAYLARI,FEN EĞİTİMİ,EĞİTİM FAKÜLTESİ,
SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS, TEACHER'S PROFICIENCY, TEACHER CANDIDATE, SCIENCE EDUCATION, EDUCATION FACULTY,

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
Necla ŞAHİN FIRAT 1

İnsan Hakları,Demokrasi,Demokrasi Eğitimi,İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi,İnsan Hakları Eğitimi,
Human Rights, Democracy, Human Rights Education, Democracy Education, Human Rights and Democracy Education,

ADIYAMAN İLİ HALKININ YURT DIŞINA GÖÇ ETME İSTEĞİ VE GÖÇTEN BEKLENTİLERİ
PUBLIC OF ADIYAMAN PROVİNCE’S WILLINGNESS AND EXPECTATIONS ABOUT MIGRATION ABROAD
Kamile GULUM 1

Küreselleşme,Avrupa Birliği,Göç,Coğrafya,Adıyaman Halkı,
Globalization, European Union, Immigration, Geography, Adiyaman Public,

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ, OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARDA YAŞANAN KRİZ DURUMLARINDA KULLANDIKLARI BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE SCHOOL COUNSELORS’ OPINIONS RELATED TO THE COPING METHODS OF SCHOOL ADMINISTRATORS WITH CRISIS SITUATIONS IN SCHOOLS
Bahar Mete Otlu 1

Kriz,Krize Müdahale,Okul Psikolojik Danışmanı,Okul Yöneticileri,Başaçıkma Stratejileri,
Crisis, Crisis Intervention, School Counselor, School Administrators, Coping Methods,

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN FENE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD SCIENCE
Dilek Erduran AVCI 1

Beyin Temelli Öğrenme,Tutum,Fen Eğitimi,İş,Enerji,
Brain-Based Learning, Attitude, Science Education,, Work, Energy,

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI
ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS COMPUTERS
Erhan SENGEL 1

Bilgisayar Eğitimi,Öğrenci Tutumları,Bilgisayara Karşı Tutum,Bilgisayar Tutum Ölçeği,Okul Konumu,
Computer Education, Students’ Attitude, Attitude Towards Computer, Computer Attitude Scale, Gender School Location,

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN WEB TABANLI BİR UYGULAMA: SÜRÜCÜ EĞİTİMİ
A WEB BASED APPLICATION FOR DİSTANCE EDUCATION: DRIVER TRAINING
Özel SEBETCI 1

Uzaktan Eğitim,Web Tabanlı Eğitim,Trafik Eğitimi,Sürücü Eğitimi,Trafik Kazası,
Distant Education, Web Based Education, Traffic Education, Driver Education, Traffic Accident,

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINI AZALTMADA MÜZİKLE TERAPİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF MUSIC THERAPY TO REDUCTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ EXAMINATION ANXIETY
Fahri SEZER 1

Müzik,Müzikle Terapi,Sınav Kaygısı,Lise,Lise Öğrencisi,
Music, Music Therapy, Examination Anxiety, High School, High School Student,

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE EVALUATION OF NEW PRIMARY EDUCATION PROGRAMME BY THE TEACHERS WHO TEACH IN MULTIGRADE CLASSES
Alpaslan GÖZLER 1

Birleştirilmiş Sınıf,Öğretmen,İlköğretim Programı,Müfredat,Yeni İlköğretim Programı,
Multigrade Class, Teacher, Primary Education Programme, Curriculum, New Primary Education Programe,

OKULUN ÖGELERİNE VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ LEVEL OF AGRESSION ACCORDING TO SCHOOL’ ELEMENTS AND SOMEVARIABLES
FULYA YÜKSEL-SAHIN 1

Saldırganlık,Okul,Okulun Ögeleri,İlköğretim,Öğrenci,
Aggression, Elements of School, Elementary Education, Education, School,

ÇOCUK EĞİTİMİ ÜZERİNE İDEALİST BİR ROMAN: EMİLE
AN IDEALIST NOVEL ON CHILD EDUCATION: EMİLE
selim emiroglu 1

EMİLE,EĞİTİM,ÇOCUK EĞİTİMİ,ÖĞRENME,ROMAN,
EMLE, EDUCATION, CHİLD EDUCATION, LEARNİNG, NOVEL,

TELEVİZYONUN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA ETKİLERİ: AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ VE TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF TELEVISION ON THE EARLY CHILDHOOD CHILDREN: A STUDY ON THE FAMILY ASSESMENT DEVICE AND TELEVISION VIEWING TIME
Ayse Dilek ÖGRETIR 1

Televizyon,Aile Değerlendirme Ölçeği,TV izleme süreleri,Erken Çocukluk,Şiddet,
Television, Family Assessment Device, TV viewing time, Early Child, Violence,

OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN BEŞ-ALTI YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA SINIF İÇİNDE GÖZLENEN SALDIRGAN DAVRANIŞLAR VE ÖĞRETMENDEN KAYNAKLANAN NEDENLERİ
THE OBSERVED AGGRESSIVE BEHAVIOURS IN CLASS AND THEIR REASONS IN FIVE-SIX YEARS AGE CHILDREN WHO HAVE PRESCHOOL EDUCATION AND CAUSES THAT STEM FROM TEACHER
Meral TANER DERMAN 1

Saldırgan davranışlar, okulöncesi eğitim, , ,,
Aggressive behaviours, preschool education, , ,,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PORTFOLYO UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS RELATED TO PORTFOLIO FILES
Esra Uçak 1

Fen Bilgisi Öğretmenliği,Öğretmen Adayı,Portfolyo (Ürün Dosyaları),Değerlendirme,Görüşme,
Science Education Programme, Pre-Service Teacher, Portfolio, Evaluation, Interview,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROJELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ELEMENTERY SCHOOL TEACHERS OPINIONS ABOUT THE EUROPEAN UNION EDUCATİON PROJECTS
Eylem Yalçin Incik 1

Avrupa Birliği Eğitim Projeleri,Comenius,Öğretmen,AVRUPA BİRLİĞİ,EĞİTİM PROJELERİ,
European Union Education Projects, Comenius, Elementary School Teachers, European Union, Education Projects,

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER OPINIONS ABOUT THE APPLICATION OF SECONDARY SCHOOL SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM
Cavide DEMİRCİ 1

İlköğretim 6.ve 7.Sınıf,Fen ve Teknoloji Dersi,Öğretim Programı,Öğretmen Görüşleri,Eskişehir,
Primary 6th And 7th Grade, Science and Technology Course, Instruction Curriculum, Teacher’s Opinions, Eskişehir.,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA LABORATUARI ENDİŞELERİ (ESOGÜ ÖRNEĞİ)
CONCERNS OF TEACHING CANDIDATES OVER CHEMISTRY LABS (AN EXAMPLE OF ESOGU)
Mustafa Zafer BALBAĞ 1 , Burcu ANILAN 2 , Asli GÖRGÜLÜ 3

Kimya eğitimi,kimya laboratuarı,laboratuar endişesi,öğretmen adayı,laboratuar,
Chemistry education, chemistry laboratory, concerns over laboratories, teaching candidates, laboratory,

FEN ÖGRETIMINDE DRAMA YÖNTEMININ KULLANIM DURUMLARININ ORTAYA KONULMASI
EXPOSING WAYS OF USING DRAMA METHOD IN SCIENCE TEACHING
Nevzat YIGIT 1 , Nedim ALEV 2 , Güner Tural Dinçer 3 , Öznur AYDIN 4

Drama,Fen Ögretimi,Ilkögretim,Ögretmenlerin Görüsleri,Ögretmenlerin Uygulamalari,
Drama, Science Teaching,, Primary School, Views of Teachers, Practices of Teachers,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM KARİKATÜRÜ OLUŞTURMA BECERİLERİNİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ ABILITIES OF FORMING CONCEPT CARTOON WITH RUBRIC
Fatma SASMAZ ÖREN 1

Kavram Karikatürü,Dereceli Puanlama Anahtarı,Değerlendirme,Öğretmen Adayı,Fene Yönelik Kavram Karikatürü Oluşturma Becerisi,
Concept Cartoon , Rubric, Evaluation, Prospective Teacher, Ability of Forming Concept Cartoon Directed to Science ,

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ “EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI (2006–2011+)”NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE SCHOOL COUNSELORS’ OPINIONS RELATING TO “THE STRATEGIC PLAN OF PREVENTION AND REDUCTION OF VIOLENCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS (2006–2011+)”
Bahar Mete Otlu 1

Şiddet,Şiddetin Önlenmesi,Şiddetin Azaltılması,Okul Psikolojik Danışmanları,Eğitim Ortamları,
Violence, Violence Prevention, Violence Reduction, School Counselors, Educational Environments,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK 2006–2009 SÜRECİNDE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; ELAZIĞ ÖRNEĞİ
EVOLUVATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AIDIAS ABOUT NEW MATHEMATICS CURRICULUM AT THE PERIOD BETWEEN 2006 AND 2009: ELAZIĞ SAMPLE
Tayfun TUTAK 1

Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programı,Programın Değerlendirilmesi,İlköğretim Matematik Öğretmenliği,Matematik Öğretmenliği,Sınıf Öğretmenleri,
New Mathematic Curriculum, Evaluation of Curriculum, Primary School Mathematics Teacher, Mathematics Teacher, Primary School Teachers,

MATEMATİK EĞİTİMİ VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN TEZLERİN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF THESIS MADE IN THE FIELD OF MATHEMATICS EDUCATION AND MATHEMATICS TEACHING
Gonca INCEOGLU 1

Matematik Eğitimi,Matematik Öğretimi,Lisansüstü Tez,Matematik,Eğitim,
Mathematics Education, Mathematics Teaching, MA Thesis, Mathematics, Education,

TÜRKİYE’NİN PISA 2006’DAKİ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME: FEN BİLİMLERİ YETERLİLİK DÜZEYİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
A RESEARCH ON THE SITUATION OF TURKEY IN PISA 2006: ASSESSING THE LEVEL OF SCIENCE COMPETENCY TO THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Ertug Evrekli 1

PISA,TIMSS,Bilgisayar,Fen Yeterlilik Düzeyi,Türkiye,
PISA, TIMSS, Computer, Science Competency Level, Turkey,

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON LEARNING LEVELS OF GEOGARPYH CONCEPTS AND MISCONCEPT IN THE 5TH GRADE STUDENTS
Kamile GULUM 1

Geography,,Geogarphical Concepts,Conception Learning,Misconception,SOSYAL BİLGİLER,
Geography, Geographical Concepts, Conception Learning,, Misconception, Adıyaman,

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARI
FOREIGN LANGUAGE ANXIETY OF THE STUDENTS IN INÖNÜ UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
Gülten Genç 1

Yabancı Dil Sınıf Kaygısı,Sınav Kaygısı,,Dil Öğrenme Kaygısı,Yabancı Dil,YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI,
Foreign Language Classroom Anxiety, Test Anxiety,, Language Learning Anxiety, Foreign Language, FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY,

DÜZEY DERSLİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARILARI VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BETWEEN CLASS ABILITY GROUPING ON SCIENCE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SELF ESTEEM OF SIXTH CLASS STUDENTS
Çigdem Aldan KARADEMİR1

Düzey Derslikleri,Düzey Kümeleri,Fen Bilgisi,Akademik Başarı,Benlik Saygısı,
Between Class Ability Grouping,, Ability Grouping, Science, Academic Achievement, Self Esteem,

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMLI SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
FAMILY INVOLVED SOCIAL SKILLS INSTRUCTION ON PRESCHOOL EDUCATION
Deniz Ekinci VURAL 1

Erken Çocukluk Dönemi,Okul Öncesi Eğitim,Aile Katılımı,Sosyal Beceri Eğitimi,Sosyal-Duygusal Gelişim,
Early Childhood Period, Preschool Instruction, Parents Involvement, Social Skills Instruction, Social Emotional Development,

OKUL ÇOCUKLARININ ZORBALIK DAVRANIŞLARINI BESLEMEDE AİLE VE KÜLTÜRÜN ROLÜ: OKUL MÜDÜRLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
THE ROLE OF FAMILY AND CULTURE IN FOSTERING BULLYING BEHAVIORS OF SCHOOLCHILDREN: FROM THE PERSPECTIVES OF SCHOOL PRINCIPALS AND COUNSELING TEACHERS
Gülten Genç 1

Okul zorbalığı,Zorbalık ve Kültür,Okul Güvenliği,Okul,Öğrenci,
School Bullying, Bullying and Culture, School Safety, School, Student,

ARAMA MOTORLARI OPTİMİZASYONU VE GENEL KULLANIMI
THE SEARCH ENGINES OPTIMIZATION AND GENERAL USE
Tuncay SEVİNDİK 1

Arama motoru,Optimizasyon,Web,Meta,Title,
Search Engine, Optimization, Web, Meta, Title,

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN ORGANİZASYON BAĞLILIĞI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY EDUCATION INSPECTORS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND VOCATIONAL BURNOUT AND INTENT TO LEAVE
Soner POLAT 1

İlköğretim Müfettişi,Denetim,Örgütsel Bağlılık,Mesleki Tükenmişlik,İşten Ayrılma Niyeti,
Primary Education İnspector, İnspection, Organizational Commitment, Occupational Burnout, İntend to Leave,