• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.10.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL DEĞER ALGILARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEAHCERS’ SOCIAL VALUE PERCEPTIONS AND THEIR LIFE SATISFACTION
Emir Feridun ÇALIŞKAN1 , ALI FUAD YASUL2 , ABDULHAK HALIM ULAŞ3

Değerler, Değerler Eğitimi, Sosyal Değer, Yaşam Doyumu, Öğretmen Adayları,
Values, Values Education, Social Value, Life Satisfaction, Pre-Service Teachers,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YEMEK MASASI HAZIRLAMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
EFFECTIVENESS OF SIMULTANEOUS PROMPTING IN THE TEACHING OF TABLE SETTING SKILLS TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Meryem UÇAR RASMUSSEN1 , İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN 2

Yemek Masası Hazırlama Becerisi, Bağımsız Yaşam Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Eş Zamanlı İpucu İle Öğretim Yöntemi, Eğitim,
Table Setting Skills, Independend Living Skills, Daily Life Skills, Simultaneous Prompting Teaching Method, Education,

AN ANAYLSIS ON PRE-SERVICE TEACHERS’ TEACHING CONCEPTION
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUĞU ÖĞRETİM ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Erdogan TEZCİ1 , yalçın dilekli 2 , Soner YILDIRM3 , Serdan KERVAN4 , Fatmir MEHMETİ 5

Öğretmen Yetiştirme, Öğrenme, Öğretim Yaklaşımı, Öğretmen Merkezli Yaklaşım, Öğrenci Merkezl Yaklaşım,
Special Education, Students with Special Needs, Competency, Teacher, Teacher Competency,