• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 103
  • Published Date : 1.01.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
YEDİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE SEVENTH GRADE MATHEMATICS CURRICULUM BASED ON TEACHERS’ OPINIONS
tevfik avcu 1 , Kürsat YENİLMEZ 2

İlköğretim , Matematik Öğretmeni, Matematik Öğretimi , Program Değerlendirme , Matematik Dersi Öğretim Programı,
Primary Education , Mathematics Teacher , Teaching Mathematics, Evaluation of Curriculum , Mathematics Curriculum,

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ VIEWS ABOUT NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Oktay ASLAN 1

Fen Eğitimi, Bilimsel Okuryazarlık, Bilimin Doğası, Bilimsel Bilginin Doğası, Öğretmen Görüşleri,
Science Education, Scientific Literacy, Nature of Science, Nature of Scientific Knowledge, Teacher’s View,

İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ “YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK” ÜNİTESİ KAZANIMLARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF TEACHERS’ OPINION RELATED TO THE ACQUISITION OF THE UNIT, “ELECTRICITY IN OUR LIFE”, IN PRIMARY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM
Hüseyin EŞ. 1 , Mustafa SARIKAYA 2

Fen Eğitimi , Öğretmen Görüşleri , Kazanımlar, Öğretim Programı, Program Geliştirme,
Science Education , Teachers Opinions, Acquisitions, , Curriculum, Curriculum Development,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY AND RELIABILITY OF ATTITUDES TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE
Ayse Derya ISIK 1 , Enver Tahir RIZA 2

Bilişim Teknolojileri Dersi, İlköğretim Ö?rencileri, Tutum Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik,
Information Technologies Course, Elementary Students, Attitude Scale, Validity, Reliability,

COOPERATING TEACHERS’ AWARENESS ABOUT THEIR ROLE DURING THE TEACHING PRACTICE COURSE: THE TURKISH CONTEXT
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ SÜRECİNDEKİ ROLLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI: TÜRKİYE BAĞLAMI
Esim GURSOY 1 , Ebru A. DAMAR 2

Öğretmen eğitimi, Uygulama öğretmeni, Öğretmenlik uygulaması, Staj, Uygulama öğretim elemanı,
Teacher education, Cooperating teacher, Teaching practice, Practicum, Teacher trainer,

ÖĞRENCİLERİN SES KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BİLGİ DÜZEYLERİ
DETERMINATION THE LEVEL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE ABOUT SOUND CONCEPT
Günay PALİÇ 1

Ses, Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri, Sesin Yayılması İle İlgili Çizimler, Fizik, Ortaöğretim,
Sound, Level of students’ knowledge, Visual presentations on sound propagation, Physics, Secondary education,

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KAZANDIRILMASI BEKLENEN DEĞERLERE İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
PARENTS’ VIEWS ON THE VALUES AIMED TO BE PROVIDED BY LIFE STUDIES COURSE
Yılmaz GEÇİT 1

Hayat Bilgisi , İlköğretim, Öğretim Programı, Değerler, Veliler,
Life studies, Elementary education, Curriculum, Values, Parents,

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİNDEKİ UYGULAMALARIN MESLEK YAŞAMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
ELEMENTARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ABOUT THE USABILITY OF VISAUL ARTS TEACHING APPLICATIONS IN PROFESSIONAL LIFE
Burçin TÜRKCAN 1

Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Görsel Sanat Kültürü, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Müze Bilinci,
Art Education, Visaul Arts Teaching, Visual Arts Culture, Formation in Visual Arts, Consciousness of Museum,

EĞİTSEL ELEŞTİRİ MODELİ İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER’S TEACHING PROFESSION COURSES PROGRAMME VIA EDUCATIONAL CRITICISM MODEL
Orhan KUMRAL 1 , Asuman Seda SARACALOGLU 2

Sınıf öğretmenliği , Öğretim Programı , Program Değerlendirme , Eğitsel Eleştiri Modeli , Durum Çalışması,
Primary School Teacher, Education Program, Program Evaluation, Educational Criticism Model, Case Study,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNDEKİ ZORLANMA DÜZEYLERİ
THE CHALLENGES THAT PROSPECTIVE TEACHERS FACE IN GAINING INFORMATION LITERACY SKILLS
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , Ümmühan ÖNER ÖNER 2

Bilgi Okuryazarlığı , Öğretmen Adayları , Eğitim Fakültesi, Bilgiye Ulaşma, Bilgiyi Değerlendirme,
Information literacy, Prospective teachers, Education faculty, Finding information, Analyzing information.,

ANASINIFINA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN OKULA UYUMLARININ SOSYAL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ASSESSMENT OF THE SCHOOL ADJUSTMENT OF 5-6 YEAR OLD KINDERGARTEN CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SKILLS
Hülya GÜLAY 1

Okula uyum, Sosyal beceriler, Okulu sevme, İşbirlikli katılım, Okuldan kaçınma,
School adjustment, Social skills, School liking, Cooperative participation, School avoidance,

ÇOKLU ZEK KURAMI’NA DAYALI ÖĞRETİMİN ERİŞİ, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND RETENTION
Şendil CAN 1 , DERYA GÖK ALTUN 2 , Mansur HARMANDAR 3

Çoklu Zekâ Kuramı, Fen Bilgisi, Tutum, Kalıcılık Düzeyi, Ö?retim Yöntemi,
Multiple Intelligence Theory, Science, Attitude, Retention Level, Teaching Method,

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE LEARNING STYLES THAT THE TEACHER CANDIDATES OF INONU UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHING HAVE ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
şule fırat durdukoca 1 , Sebahattin Arıbaş 2

Öğrenme Stilleri, Kolb Deneyimsel Öğrenme Kuramı, Eğitim, İlköğretim, Öğretmen Adayları,
Learning Style , Kolb’s Experiences Learning Theory, Education, Primary, Teacher Candidates,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNİN DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE STATE AND EVELUATION OF MUSIC EDUCATION PROCESS IN CLASSROOM TEACHING
Hasan ARAPGİRLİOĞLU 1 , Betül KARAGÖZ 2

Lisans Müzik Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Müzik Programı, Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi Programı,
Undergraduate Music Education, Classroom Teaching Music Syllabus, Music, Music Education, Music Traininig Programme,

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ LEVEL OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Türkan ARGON 1

İlköğretim okulu, Öğretmen, Örgütsel sosyalleşme, Motivasyon, Bağlılık,
Primary School, Teacher, Organizational Socialization, Motivation, Commitment,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENİLMİŞ GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE LEARNED REQUIREMENTS OF TEACHER CANDIDATES
Türkan ARGON 1 , Selma Kaya 2 , Meriç TUNCEL 3

Öğretmen Adayı, Başarı Gereksinimi, Bağlanma Gereksinimi, Özerklik Gereksinimi, Güç Gereksinimi,
Teacher Candidate, Success Requirement, Commitment Requirement, Autonomy Requirement, Power Requirement,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKUL FORMATÖRÜ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:(DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ)
VIEWS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY FORMATIVE TEACHERS ON THE COMPUTER LABS:(A CASE IN DENYZLY)
Abdurrahman Tanrıöğen 1 , Adem ÖZEL 2

Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgi Teknolojisi Sıvıfı, Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni, Bilgisayar Eğitimi,
Computer, Computer Assisted Education, Information Technology Class, Information Technology Formative Teachers, Computer Training,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR-İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE AİLE FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPUTER-INTERNET ADDICTION AND FAMILY FUNCTIONS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Emre Balkan 1

Aile fonksiyonu, Bilgisayar, İnternet, Bilgisayar Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı,
Family functions, Computer, Internet, Computer addiction, Internet addiction,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SOSYAL KARŞILAŞTIRMALARI İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC STAFF’S SOCIAL COMPARENCE AND JOB SATISFACTION
Aslı M. Korkmaz 1 , Emre Balkan 2

Mesleki Doyum , Sosyal Karşılaştırma, Öğretim Elemanı , Algı, Hizmet Süresi ,
Job satisfaction, Socail comparison, Academic staff, Perception, Duration of profession,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ İLKELERİNE UYMA DERECELERİ
THE LEVEL OF ADAPTATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS TO THE MATHEMATICS TEACHING PRINCIPLES
Mehmet YILDIZLAR 1

Yetişek, Öğrenme, Öğretme, Teknoloji, Eşitlik,
Curriculum, Learning, Teaching, Technology, Equality,

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KORUNUM İLE İLGİLİ YAPTIĞI ETKİNLİKLER
FIRST GRADE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’CLASSROOM ACTYVYTYES RELATED TO
Mehmet YILDIZLAR 1 , Baki YAZICIO?LU 2

Sınıf öğretmeni, Korunum, Hazırbulunuşluk, Sayı, uzunluk,, Alan, kütle, hacim,,
Classroom teacher, Conservation, Readiness, Count, length, Length, area, mass,

İLKÖĞRETİM 8. SINIF MATEMATİK DERSİNİN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM İLKELERİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECT OF INTERDISCIPLINARY APPROACH ON STUDENTS’ CRITICAL THINKING DISPOSITIONS AT 8TH GRADE MATHEMATICS LESSONS
sevgi budak coşkun 1 , sertel altun 2

Disiplinler Arası Yaklaşım, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Matematik Öğretimi, Öğretim Tasarımı, Program Geliştirme,
Interdisciplinary Approach, Critical Thinking Disposition, Mathematics Teaching, Instructional Design, Program Development,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİME DİRENÇLERİ
THE RESISTANCES TO CHANGE OF THE TEACHERS WHO WORK AT THE PRIMARY EDUCATION SCHOOLS
SEMA KULU ŞENTÜRK 1 , MUHARREM KÖKLÜ 2

Değişim, Direnç, Öğretmen, İlköğretim, Okul,
Change, Resistance, Teacher, Primary Education, School,

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLANAN LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI ÜZERİNDE AİLE FAKTÖRÜNÜN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF FAMILY FACTORS ON THE TEST ANXIETY OF SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN PREPARATION FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM
Mesut Yıldırım 1 , Eda Gözüyeşil 2

Kaygı, Sınav Kaygısı, Aile, Lise, Üniversite Giriş Sınavı,
Anxiety, Test Anxiety, Family, High School, University Entrance Exam,

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE “POWERPOINT” İLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ÖNEMİ (TURGUTLU ÖRNEĞİ)
THE IMPORTANCE OF COURSE PRESENTATIONS THROUGH POWERPOINT IN GEOGRAPHY TEACHING ACCORDING TO STUDENTS’ VIEWS (EXAMPLE OF TURGUTLU)
Fatih AYDIN 1

Coğrafya dersinde PowerPoint kullanımı, Ortaöğretim, Öğrenci Görüşleri, Coğrafya, Coğrafya Eğitimi,
Powerpoint use in Geography Lesson, Secondary Education, Students’ Views, Geography, Geography Education,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNİN VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
A STUDY ON CONFLICT RESOLUTION SKILLS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION
Rezzan GÜNDOĞDU 1 , Yasemin YAVUZER 2 , Zeynep KARATAŞ 3

Çatışma,, Çatışma çözme becerisi, kaygK, Durumluk-sürekli kaygı, Eğitim fakültesi,
Conflict, Conflict resolution, Anxiety, State-trait anxiety, Educational faculty,

YARATICILIK VE ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARINDA YARATICILIĞA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR
RESEARCHES ABOUT CREATIVITY and CREATIVITY IN NATIONAL EDUCATION PROGRAM
Zeynep AYDIN 1

Yaratıcılık, Eğitim, Yaratıcılıkve Eğitim, Yaratyıcı Düşünce, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi,
Creativity, Education, Creativity and Education, Creative Thinking, Torrance Test of Creative Thinking,

ÖN VE SON-LABORATUVAR TARTIŞMASI EKLENMİŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ARAŞTIRMANIN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ
Effect of Guided-Inquiry with Pre- and Post-Laboratory Discussion on Development of Science Process Skills
Gülşen Bağcı Kılıç 1 , Esra YARDIMCI 2 , Duygu METIN 3

Fen laboratuvarı, Ön ve Son Laboratuvar Tartışması, Bilimsel Süreç Becerileri, Yönlendirilmiş Araştırma, Sınıf Öğretmeni Adayları,
Science laboratory, Pre -and post-laboratory discussion, Scientific process skills, Guided-inquiry, Pre-service teachers,

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ: İRLANDA, LİTVANYA VE TÜRKİYE İNCELEMESİ
TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: IRELAND, LITHUANIA AND TURKEY ANALYSIS
Mustafa OZMUSUL 1

Mesleki gelişim, Öğretmen, İrlanda, Litvanya, Türkiye,
Professional development, Teacher, Ireland, Lithuania, Turkey,

MATEMATİK DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÜRÜN DOSYASI KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF PORTFOLIOS USED IN THE PROCESS OF ASSESSMENT OF MATHEMATICS LESSON ON STUDENTS’ SELF REGULATION SKILLS
Nihal KARAKAŞ 1 , sertel altun 2

Matematik Öğretimi , Ürün Dosyası, Öz Düzenleme Becerileri, Alternatif Değerlendirme , Değerlendirme,
Mathematics Education , Portfolio, Self Regulation Skills, Alternative Assessment, Assessment,

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF COMMUNITY SERVICE PRACTICES COURSE ACCORDING TO RROSPECTİVE TEACHERS’ OPINION
Işıl TANRISEVER 1 , Tugba YANPAR YELKEN 2

Öğretmen adayı, Topluma hizmet uygulamaları, Öğretmen yetiştirme, Öğrenme kazanımları, Sorunlar,
Prospective teacher, Community service practice, Teacher training, Learning outcomes, Problems,

SES ÇAĞRIŞIMLI BÜTÜNLEŞİK KELİME YÖNTEMİ
SOUND ASSOCIATIVE INTEGRATED WORD METHOD
Kısmet Deliveli 1

Okuma-Yazma Öğretimi , Dilin Yapısal Özellikleri, Ses Çağrışımlı Bütünleşik Kelime Yöntemi , Okuma Yazma Yöntemleri, Okuma Yazma Öğretiminde Sorunlar,
Literacy Teaching, Structural Characteristics of Language, Sound Associative Integrated Word Method, Reading and Writing Methods, Reading-Writing Problems,

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ OKULLARDAKİ SOSYAL ADALET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL PRİNCİPALS ON SOCIAL JUSTICE IN SCHOOLS
Muhammed TURHAN 1 , Vehbi ÇELİK 2

Etik Liderlik , Sosyal Adalet, Okullarda Sosyal Adalet , Genel ve Mesleki Liseler, Okul Yöneticileri,
Ethical Leadership , Social Justice, Social Justice in Schools, High and Vocational Schools, School Principals,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES AND BEHAVIOUR THROUGH MATHEMATICS COURSE
Veli TAPTAŞ 1 , Metin ELKATMIŞ 2

Sınıf öğretmeni, Matematik dersi, Demokrasi, Tutum ve davranış, İncelenme,
Classroom teachers, Mathematics Course, Democracy, Attitude and behaviour, Examination,

KÖY VE İLÇE MERKEZİNDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AİLEYLE İŞBİRLİĞİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN PERFORMANSINA ETKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ (DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ)
THE PROBLEMS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS WORKING IN VILLAGES AND COUNTRY CONCERNING FAMILY CO-OPERATION AND THEIR OPINIONS ABOUT THE IMPACTS OF THESE PROBLEMS ON THEIR PERFORMANCE (AS IN DENIZLI)
Ali Riza ERDEM1

Sınıf Öğretmeni, Aileyle İşbirliği, Sorun, Performans, Etki,
Primary School Teachers, Cooperation With Family, Problem, Performance,, Effect,

KÖY ENSTİTÜLERİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALATATIVE STUDY INTO THE PROFENCIENCY OF GRADUATES OF VILLAGE INSTITUTES IN TEACHING PROFESSION
Ali Riza ERDEM1

Köy Enstitüleri, Köy Enstitüleri Mezunları, Nitel Araştırrma, Öğretmen Yeterlilikleri, Görüş,
Village institutes, Graduates of village institutes, Qualitative study, Proficiency in teaching, Point of view,

BASAMAK DEĞERİ KAVRAMININ ÖĞRETİM DURUMLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE TEACHING PROCESS OF PLACE VALUE CONCEPT
Selahattin ARSLAN 1 , Cemalettin YILDIZ 2 , Ilyas YAVUZ 3

Basamak Değeri, Doküman İncelemesi, Öğretmen Görüşleri, Öğrenci Zorluğu, Ders Kitabı,
Place Value, Analysis of Documents, Student Difficulties, Teacher Views, Textbook,

TÜRKİYE’DE FEN EĞİTİMİNDE YENİ EĞİLİMLER: 2008 YILI ÖRNEĞİ
TRENDS OF SCIENCE EDUCATION IN TURKEY: SAMPLE OF THE YEAR 2008
Mustafa ERGUN 1 , esra çelik 2

Fen Eğitimi , Fen Eğitiminde Eğilimler, Tez İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Doktora,
Science Education , Trends of Science Education, Examining Thesis, Master, Phd,

GÖRME ENGELLİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMINDAKİ DURUMLARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
VISUALLY HANDICAPPED TURKISH TEACHERS’ VIEWS INTENTED FOR THEIR STATUS IN INSTRUCTIONAL ENVIRONMENT
Abdullah ŞAHİN 1 , Oğuzhan Sevim 2 , serkan cigdem 3 , Gülnur AYDIN 4

Öğretmen, Türkçe Öğretmeni, Görme Engelli Öğretmen, Öğretim Ortamları, Engelli Teknolojisi,
Teacher, Turkish Teacher, Visually Impaired Teachers, Teaching Milieu, Technology for the Impaired,

BELİREN YETİŞKİNLİKTE ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE İHTİYAÇ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INITIATING ROMANTIC INTIMACY AND SATISFACTION OF NEEDS AT EMERGING ADULTHOOD
Ali ERYILMAZ 1 , Leyla ERCAN 2

Beliren Yetişkinlik , Romantik Yakınlık, İlişki, İhtiyaç Doyumu, Belirleyici ,
Emerging Adulthood, Romantic Intimacy, Relationship, Satisfaction of Needs, MARKERS,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAĞIL DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS RELATED TO NORM-REFERENCED ASSESSMENT
Burcu DUMAN 1

Bağıl Değerlendirme , Mutlak Değerlendirme, Not Verme, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı,
Norm-referenced assessment, Criterion-referenced assessment, Scoring, Classroom teacher, Teacher trainee,

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AKTİF ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ USTA VE ACEMİ ÇOCUKLARIN GRUP ÇALIŞMA SÜREÇLERİ
GROUP WORKING PROCESSES OF SKILLED AND UNSKILLED CHILDREN IN ACTIVE LEARNING IN EARLY CHILDHOOD
Hale SUCUOĞLU 1 , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ 2

Aktif Öğrenme , Erken Çocukluk Dönemi, Grup Çalışma Süreçleri, Usta Çocuk, Acemi Çocuk ,
Active learning, Early childhood, Group studying processes, Skilled Childrens, Unskilled Childrens,

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAOKULLARINDA “OKUL DENEYİMİ” UYGULAMALARI: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
"SCHOOL EXPERIENCE" APPLICATIONS IN PRE-SCHOOLS: BEST PRACTICES, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN PRESCHOOL EDUCATION
Mehmet YILDIZLAR 1

Okul öncesi eğitim, Okul öncesi uygulama, Öğretmen yetiştirme, Okul deneyimi, Öğretmen adayları,
Pre school education, Pre-school application, Teacher training, School experience, Teacher candidate,

KIRSAL ALAN VE KENT MERKEZİNDE ÇALIŞAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
STUDY OF BURNOUT LEVEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS WORKING AT RURAL AND PROVINCE AREAS
Ibrahim KOCABAS 1 , MESUT DÜZTAŞ 2

Kyrsal Alan, Kent Merkezi, Okul Yöneticisi, Tükenmişlik, Mesleki Tükenmişlik,
Rural Area, Province Area, School Administrator, Burnout, Professional Burnout,

YARATICILIĞIN ÖRTÜK KURAMLARI: YARATICILIK HAKKINDA NE DÜŞÜYORSUNUZ ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI
IMPLICIT THEORIES OF CREATIVITY: THE ADAPTATION TO TURKISH CULTURE OF WHAT DO YOU THINK OF CREATIVITY SCALE
Ayhan DİKİCİ 1

Örtük Teori , Yaratıcılık , Yaratıcılık Ölçeği , Ölçek Uyarlama , Faktör Analizi,
Implicit theory, creativity, creativity scale, scale adaptation, factor analysis,

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MEVZUAT GÖREVLERİ ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS’ SELF-EFFICACY LEVELS ABOUT LEGISLATION TASKS
M. Bahaddin ACAT 1 , Osman Özyurt 2 , Engin KARADAĞ 3

İlköğretim Okulu , Müdür, Öz-Yeterlilik , Görev, Görev Tanımları,
Elementary school, Principal, Self-efficacy, Task, Task descriptions,

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM DENETİMİ İLKELERİNE VE KLİNİKSEL DENETİME YÖNELİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF TEACHERS’ ABOUT THE BEHAVIOURS OF ELEMANTARY SCHOOL SUPERVISORS ON CONTEMPORARY EDUCATIONAL SUPERVISION PRINCIPLES AND CLINICAL SUPERVISION
MUHARREM KÖKLÜ 1 , Emine Kunduz 2

İlköğretim Okulu, Öğretmen, Denetmen, Kliniksel Denetim, Çağdaş Eğitim Denetimi,
Elemantary School, Teacher, Supervisor, Clinical Supervision, Contemporary Educational Supervision,

FEN VE MATEMATİK HİBRİTASYONLU KONULARIN ÖĞRETİLMESİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A SURVEY ABOUT TEACHING OF HYBRID SUBJECTS IN SCIENCE AND MATHEMATIC AND EVALUATION OF STUDENT SUCCESS
Deniz KAYA 1 , CENK KEŞAN 2 , ÜMMÜHAN KAYA 3

İlköğretim, Fen Öğretimi, Matematik Öğretimi, Hibritleşme, Hibrite Edilmiş Öğretim,
Elementary School, Science Teaching, Mathematic Teaching, Hybrid, Hybrid Teaching,

PRE-SERVICE MATHEMATICS AND PRIMARY TEACHERS’ EXPERIENCE ABOUT THE COMPUTER SOFTWARE PROGRAMS
MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HAKKINDAKİ DENEYİMLERİ
Adem Duru 1

Bilgisayar Deneyimi, Matematik, Aday Öğretmen, Cinsiyet Farklılığı, Eğitim Programı,
Computer Experience, Mathematics, Pre-Service Teachers, Gender Difference, Education Program,

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU
PRESCHOOL PERIDOD AND ITS CURRENT STATE IN NATIONAL EDUCATIONAL COUNCIL SINCE THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC
sadet altay 1

Milli Eğitim Şurası , Okul Öncesi Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti , Milli Eğitim, Eğitim Politikası,
National Education Council , Preschool Education, Turkish Republic, National Education, Educational Policy ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE PRE-SERVICE TEACHERS AT THE FACULTY OF EDUCATION
İzzet GÖRGEN 1 , Sabahattin DENİZ 2 , Ayten KIRIS 3

Problem Çözme , Problem Çözme Becerisi, Problem Çözme Algısı , Öğretmen Adayları,, Öğretmen Eğitimi,
Problem Solving , Problem-Solving Skill, Perception of Problem Solving Skill, Pre-Service Teachers , Teacher Training,

ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO IDENTIFY THE RELATIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL CYNISM AND ORGANISATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR
serap akduman 1 , özden ölmez ceylan 2

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı , Örgütsel Sinizm, İlköğretim Okulu, İlköğretim Öğretmeni, İlişkisel Araştırma,
Organisational Citizenship Behaviour, Organisational Cynism, Primary Schools, Primary School Teachers, Correlation,

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞI İLE EMPATİK İLETİŞİM
EMPATIC COMMUNICATION FROM SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ POINT OF VIEW
Yurdagül Doğuş 1

Empati , Empatik Tepki, Empatik Tepki Düzeyi , Okul Yöneticisi, Öğretmen ,
Empathy, Empathic reaction, The level of empathic reaction,, School administrator, Teacher,

OKUL DENEYİMİ I DERSİ, UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA SONRASINDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARINDAKİ DEĞİŞİM
THE CHANGE AT TEACHER CANDIDATE'S POINT OF VIEWS RELATED TO TEACHING PROFESSION AFTER PRACTICE OF SCHOOL EXPERIENCE COURSE-I
Yücel GELİŞLİ 1

Öğretmen Eğitimi, Okul Deneyimi, Ö?retmenlik Mesleği, Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği ile İlgili Görüşler,
Teacher Training, School Experience, Profession of Teaching, Teacher, Views Over the Profession of Teaching,

ALGILANAN ANA-BABA DAVRANIŞLARI İLE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN YOUNG ADULTS’ CHILD REARING ATTITUDES AND THEIR PERCEPTION OF PARENTAL BEHAVIOUR
Fulya ATALAY YALÇIN 1

Çocuk Yetiştirme Tutumlary, Algılanan Ana-Baba Davranışları, Genç Yetişkinler, Tutum, Davranış,
Child Rearing Attitudes, Perception of Parental Behaviours, Young Adults, Attitudes, Behaviours,

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE KAYGILARI
PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS ATTITUDES AND CONCERNS TOWARDS TEACHING PROFESSION
selcan kutucu 1 , Betül Ekiz 2

Öğretmen Adayları , Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi, Tutum, Kaygı,
Pre-Service Teachers , Teaching Profession, Teacher Education, Attitude, Concern,

MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YETKİ DEVRİ
AUTHORITY TRANSFER AT TECHNICAL SECONDARY EDUCATION ASSOCIATION
Feyzi Uluğ 1 , MAHMUT KARAKAYA 2

Yetki , Yetki Devri, Okul Yönetimi , Yetki Devri Düzeyi, Eğitimde Yetki Devri,
Authority, Authority transfer, School management, Authority transfer leveL, Transfer level in education,

EĞİTSEL OYUNLARIN 5-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN KABA MOTOR GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
THE STUDY OF THE EFFECT OF EDUCATİONAL GAMES ON THE GROWTH OF STUDENTS AGED-5-6 (ERZURUM PROVİNCE CASE STUDY)
Ahmet ŞİRİNKAN 1 , Ş. Öykü ŞİRİNKAN 2

Okul öncesi, Eğitsel oyunlar, Kaba motor gelişim, Oyun, Spor,
Primary school, Educatiaonal games, Gross motor developmen, Game, Sport,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAM HARİTALARINA UYGUN BİR DERS ÖRNEĞİ: DOLAŞIM SİSTEMİ
AN EXAMPLE OF A LESSON COMPUTER-AIDED CONCEPT MAPPINGS: CIRCULATORY SYSTEM SUBJECT
Sacit KÖSE 1

Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları , Inspiration Yazılımı, Dolaşım Sistemi, Kavram Yanılgıları , Anlamlı Öğrenme,
Computer-aided concept mappings, Inspiration software, Misconceptions, Circulatory system, Meaningful learning,

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL KAYGI DÜZEYLERİ
ENVIRONMENTAL CONCERN LEVELS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Büşra Tuncay 1

Çevre Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Genel Çevresel Kaygı Düzeyi, Özel Çevresel Kaygı Düzeyi, Bilişim Teknolojisi,
Environmental Education, Teacher Education, General Environmental Concern Level, Specific Environmental Concern Level, Information Technology,

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLKÖĞRETİM OKULLARININ VE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ
THE LEVELS OF BEING PRESENT THE PRIMARY SCHOOLS AND HEADMASTERSOF THE PRIMARY SCHOOLS FOR NEW EDUCATIONAL PROGRAMS
MUHARREM KÖKLÜ 1 , Nezaket ATMACA 2

Eğitim, Program, Okul, Müdür, Hazırbulunuşluk,
Education, Program, School, Manager, Being Present,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAN ALDIKLARI PUANLAR ÖĞRENME STİLİNE, OKUL TÜRÜNE VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMAKTA MIDIR?
DO PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ LEVEL ASSESSMENT EXAMINATION POINTS VARY ACCORDING TO LEARNING STYLE, SCHOOL TYPE, AND GENDER?
sertel altun 1 , Deniz Canca 2

SBS, Öğrenme Stili, Okul, Okul Türü, Cinsiyet,
SBS, Learning Style, School, School Type, Gender,

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN 2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ETKİNLİKLER, PROJE ÖDEVLERİ VE SEVİYE BELİRLEME SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE ACTIVITIES AND PROJECT HOMEWORKS IN 2005 PRIMARY EDUCATION PROGRAM AND SBS (LEVEL ASSESMENT EXAM)
Berfu KızılaslanTunçer1

Etkinlik, Öğretmen görüşleri, İlköğreti, Seviye Belirleme Sınavı, Proje ödevleri,
Activities , Project Homeworks, SBS, Primary Education, Teacher Perceptions,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
INVESTIGATING THE STUDETS’ IDEAS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING
Aslıhan Kartal Taşoğlu 1 , Mustafa Bakaç 2

Probleme Dayalı Öğrenme , Fizik Eğitimi, Görüşme, Fizik Öğretmeni, Yaratıcılık ,
Problem Based Learning , Physics Education, Interview, Physics Teaching, Creativity,

ÖĞRENME NESNELERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN SEMANTİK WEB TABANLI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
THE SEMANTIC WEB-BASED HUMAN-COMPUTER INTERACTION FOR CLASSIFICATION OF LEARNING OBJECTS
Tuncay SEVİNDİK 1 , Zafer Cömert 2

Anlamsal Web, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Öğrenme nesnesi, Sınıflama, Üstveri,
Semantic Web, Human-Computer Interaction, Leaning object, Classification, Metadata,

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TTEACHERS’ PERCEPTIONS OF ALTERNATIVE MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES USED IN LIFE SCIENCES CLASSES
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , Figen Yıldırım 2 , alper yetkiner 3

Hayat Bilgisi Dersi, Ölçme, Değerlendirme, Performans değerlendirme, Dereceleme ölçeği,
Life sciences, Measurement, Evaluation, Performance evaluation, Rubric,

OKULÖNCESİ ALTI YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI KELİME SERVETİNİN İNCELENMESİ
ASSESSMENT OF WORD POWER OF AGE GROUP OF SIX STUDENTS IN THE PRE-SCOHOOL TIME
Melek Savaş 1 , Mehmet TURAN2

Kelime serveti, İlk okuma yazma öğretimi, Ses grubu, Okulöncesi, 6 yaş grubu,
Word Power, First grade literacy program, Sound groups, Pre school, 6 age group,

İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
IN PRIMARY LESSON OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS GUIDE BOOKS USED IN VIEWS OF THA CLASS BY TEACHER EVALUATION
Bilal ÇOBAN1 , Zeki COŞKUNER 2 , Yunus Emre KARAKAYA 3

Beden Eğitimi, İlköğretim Okulları, Öğretmen Kylavuz Kitabı, Sınıf Öğretmenleri, Yeni Öğretim Programı,
Physical Education, Elementary Schools, Teacher's Guide Book, Classroom Teachers, New Education Program,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TEACHER CANDİDATES’ ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION AND TEACHER EFFICACIES
Mesut Sağnak 1 , Ayhan DİKİCİ 2

Öğretmen, Öğretmen adayı, Öğretmenlik yeterliği, Öğretmenlik tutumu, Öğretmen yetiştirme,
Teacher, Teacher candidate, Teacher efficacy, Teaching profession attitude, Teacher training,

ÖĞRENME STİLLERİNE VE ÖĞRENME STİLLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
TEACHER VIEWS ABOUT LEARNING STYLES AND USAGE OF LEARNING STYLES IN TEACHING PROCESS: A CASE STUDY OF ADIYAMAN PROVINCE
esen turan özpolat 1 , gizem turan 2

Öğrenme Stilleri, Öğretme, Öğretmen Görüşleri, Öğrenme-Öğretme Süreci, Öğrenci,
Learning Styles, Teaching, Teacher Views, Learning- Teaching Process, Student,

MÜKEMMELİYETÇİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PERFECTIONIST PRINCIPALS ON TEACHERS
Habib Özgan1 , Fatih Bozbayındır 2 , Ayla YALÇIN 3

Mükemmeliyetçilik, Okul Müdürü, Öğretmen, Olumlu ve Olumsuz Etkiler, x,
Perfectionism, The School Principal, Teachers, Positive and Negative Effects, x,

THE INSTRUCTIONAL VALUE OF POWERPOINT PRESENTATIONS IN TEACHER EDUCATION
POWERPOİNT SUNULARININ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ ÖĞRETİMSEL DEĞERİ
Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD 1 , ASLIHAN SABAN 2 , Ahmet Saban 3

Sınıf öğretmeni adayları, Powerpoint sunuları, Nitel araştırma, Öğretme, Öğrenme,
Prospective classroom teachers, PowerPoint presentations, Qualitative research, Teaching, Learning,

BİLİŞÜSTÜ OKUMA STRATEJİLERİ KULLANIM DÜZEYİ İLE YAZILI ANLATIM BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE LEVEL OF USING METACOGNITIVE READING STRATEGIES AND WRITING SKILL
Nihat BAYAT 1

Bilişüstü , Bilişüstü Okuma Stratejileri, Yazılı Anlatım, Pragmatik ve Analitik Stratejiler, İlköğretim Öğretmen Adayları,
Metacognition , Metacognitive Reading Strategies, Pragmatic and Analytic Strategies , Writing, Novice Teachers in Primary School Education,

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
ADAPTATION OF CHILD AND ADOLESCENT SOCIAL SUPPORT SCALE TO TURKISH
İlker Cırık 1 , AYLA OKTAY 2 , Seval FER 3

Sosyal destek, Ölçek uyarlama, Dilsel eşdeğerlik, Geçerlik, Güvenirlik,
Social support, Scale adaptation, Language equivalency, Validity, Reliability,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİN SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
THE HABIT OF THE EVALUATION OF THE FREE TIME AND THE ATTITUDES TOWARD LEARNING OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
EYUP İZCİ 1 , Fatih Murathan 2

Serbest zaman, Beden eğitimi öğretmeni, Öğrenmeye ilişkin tutumlar, Serbest zaman değerlendirmesi, İlköğretim,
Free time, Physical education teachers, Attitudes towards learning, Evaluation of free time, Primary Education,

RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
ATTITUDES OF THE STUDENTS TOWARDS LEARNING ATTENDING FIRST LEVEL PRIMARY STATE AND PRIVATE SCHOOLS
EYUP İZCİ 1

Resmi ve özel ilköğretim okulları, Öğrenmeye ilişkin tutumlar, Öğrenmeye açıklık, Öğrenmeden beklentiler, Öğrenmeye ilişkin kaygılar,
State and private primary schools, Attitudes towards learning, Openness to learning, Expectations from learning, Anxiety about learning,

OKULÖNCESİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÇOCUK KİTAPLARINDA GÜNLÜK KONUŞMALARA İLİŞKİN DİL KULLANIMLARI
THE USES OF LANGUAGE REGARDING DAILY LIFE, TAKING PLACE ON THE CHILDREN’S BOOKS USED IN PRESCHOOL EDUCATION
Hülya YAZICI OKUYAN 1 , Sedat KARAGÜL 2

Dil Geliğimi, Toplumsallaşma, Okulöncesi Eğitim, Çocuk Kitapları, Günlük Konuşmalar,
Language Development, Socialization, Pre-school Education, Children’s Books, Daily Conversation,

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN GEREĞİ OLARAK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
THE PRACTICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR LIFELONG LEARNING
Zühal ÇUBUKÇU 1

Bilgi Teknolojileri , İletişim Teknolojileri, Öğretmen Adayı, Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenme,
Information Technologies, Communication Technologies, Teacher Candidate, Lifelong Learning, Learning,

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
THE ANALYZE OF PRESCHOOL TEACHERS’ OPINIONS OF SCIENCE EDUCATION AND ITS IMPLEMENTATION
serap özbek 1 , AYPERİ SIĞIRTMAÇ 2

Okulöncesi eğitim, Fen eğitimi, Fen etkinlikleri, Deney, Bilim,
Preschool Education , Science Education, Science Efficiencies , Experiment, Science ,

GÖRSEL KÜLTÜR ÇALIŞMALARININ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ SANAT ESERLERİ İNCELEME DERSİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE VISUAL CULTURE STUDIES ON THE ART WORK ANALYSIS LESSON IN FINE ARTS AND SPORTS HIGH SCHOOL
Handan BÜLBÜL 1

Görsel kültür, Görsel kültür çalışmaları, Sanat eserleri inceleme, Sanat eleştirisi, Eğitsel eleştiri,
Visual culture, Visual culture studies, Analysis of art works, Art criticism, Pedagogic criticism,

PISA 2006 SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİNE İLGİSİ
ACCORDING TO THE RESULTS OF PISA 2006 FOR STUDENTS INTERESTED IN SCIENCE
Canel EKE 1

Fen Bilimleri, Fen Bilimleri İlgisi, PISA 2006 Öğrenci Anketi, PISA 2006, Öğrenci,
Science, Interest In Science, PISA 2006 Student Questionnaire, PISA 2006, Student,

VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PARENTS' VIEWS EVALUATION OF THE SCHOOL ENVIRONMENT
Canel EKE 1

Okul Ortamı, Veli, Öğrenci, PISA 2006, Eğitim,
School Environment, Parents, Student, PISA 2006, Education,

ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ ALANINDAKİ KONULARI ÖĞRENMEDE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
STUDENTS BENEFIT FROM LEARNING OF SCIENCE SUBJECTS IN THE FIELD OF THE SOURCES
Canel EKE 1

Fen Bilimleri Konuları, Yararlanılan Kaynaklar, Öğrenci Okul, Fen Bilimlerine İlgi, PISA 2006 Öğrenci Anketi,
Science Issues, Resources Utilized, Student,School, Interested In Science, PISA 2006 Student Questionnaire,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROJE GÖREVİ, PERFORMANS GÖREVİ VE ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SOCIAL STUDIES TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROJECT TASK, PERFORMANCE TASK AND PORTFOLIO
Elvan YALÇINKAYA 1

Sosyal Bilgiler, Ölçme ve Değerlendirme, Proje Görevi, Performans Görevi, Öğrenci Ürün Dosyası,
Social Studies, Measurement and Assessment, Project Task, Performance Task, Portfolio,

THE PREDICTIVE ROLE OF ANXIETY SENSITIVITY AND SOCIAL ANXIETY ON DEPRESSION
KAYGI DUYARLIĞI VE SOSYAL KAYGININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ
Atılgan ERÖZKAN 1

Kaygı Duyarlığı, Sosyal Kaygı, Depresyon, Üniversite Öğrencileri, Eğitim,
Anxiety Sensitivity, Social Anxiety, Depression, University Students, Education,

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ TEACHING STYLE PREFERENCES AND DEMOGRAPHIC FEATURES
Lütfi ÜREDİ 1

Öğretim Stili, İlköğretim, Demografik özellikler, Kişisel model, Kolaylaştırıcı model,
Teaching style, Elementary education, Demographic features, Individual model, Facilitator model,

AN EXAMINATION OF ANGER LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nergüz BULUT SERİN 1 , Oğuz SERİN 2

Öfke, Sürekli Öfke Düzeyleri, Üniversite Öğrencileri, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Öfke Kontrol Alt Ölçekleri,
Anger, State Anger Levels, University Students, The State Trait Anger Scale, Anger Control sub-scales.,

SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE OPYONYONS OF STUDENTS ATTENDYNG NON-THESYS MASTER EDUCATYON PROGRAM
Emel SARITAŞ 1 , ümran şahin 2

Eğitim, Öğretmen, Öğretmen Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans, Sosyal Alanlar Eğitimi,
Education, Teacher, Teacher education, Training Program, Social Subjects Education,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF PRIMARY TEACHER’S OPINIONS ABOUT PLAYING METHOD IN TEACHING INITIAL READING AND WRITING ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
emine gül özenç 1

İlk Okuma-Yazma , Yazma, Oyunla Öğretim , Öğretmen Görüşleri, Değişkenler,
Initial Reading and Writing , Writing, Playing Method , Teacher’s Opinions , Variables,

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE CREATIVITY LEVEL OF 5 YEAR OLD CHILDREN
canan yıldız çiçekler 1 , elif akyuz 2 , Gözde BAYDEMİR 3 , mübeccel gönen 4 , Alev Çelik Arslan 5

Çocuk , Okul Öncesi Eğitim, Yaratıcılık , Resmi, Özel,
Children, Preschool Education, Creativity , Formal, Private,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PORTFOLYOLARIN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF TEACHERS’ PERCEPTIONS ON PORTFOLIO ASSESSMENT IN TEACHING SOCIAL STUDIES
Mehmet Karakuş 1 , Mehmet Hakan HATUK 2

Sosyal Bilgiler, Ölçme, Değerlendirme, Portfolyo Değerlendirme, Öğretmen Görüşleri,
Social studies, Assessment, Evaluation, Portfolio assessment, Teacher perceptions,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EMPATIC SKILLS AND PERSONALITY TRAITS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS
Hülya ŞAHİN 1 , Perihan ÜNÜVAR 2

Empatik Beceri , Eysenck Kişilik Envanteri, Kişilik Özellikleri , Üniversite Öğrencileri, Cinsiyet,
Emphatic skill, Eysenck personality inventory, Personality traits, University students, Gender,

RELATION BETWEEN SECONDARY SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILLS AND THEIR UNDERGRADUATE GRADUATION POINTS
ORTAÖĞRETIM FEN, MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE LİSANS MEZUNİYET BAŞARI PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bülent Alcı 1

Eğitim, Akademik başarı, Problem çözme becerisi, Pedagoji, Ortaöğretim fen ve matematik alan öğretmenliği,
Education, Graduation points, Problem solving skills, Pedagogy, Secondary school science and Mathematics education,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME: RADYOAKTİVİTE ÖRNEĞİ
PROBLEM BASED LEARNING: RADIOACTIVITY
Aslıhan Kartal Taşoğlu 1 , Mustafa Bakaç 2

Probleme Dayalı Öğrenme, Radyoaktivite Öğretimi, Başarı, Fizik Eğitimi,, Aktif Öğrenme,
Problem Based Learning , Radioactivity Teaching, Achievement, Physics Education, Active Learning ,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “FEN” VE “FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ” KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARI
METAPHORS USED BY ELEMENTARY SCIENCE TEACHER CANDIDATES TO DESCRIBE “SCIENCE” AND “ELEMENTARY SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER”
Özlem AFACAN 1

Fen, Aday öğretmenler, Metafor, “Fen” kavramına yönelik metaforlar, Fen ve teknoloji ö?retmeni kavramı metaforu,
Science, Teacher candidates, Metaphor, Metaphors on the concept of “science”, Metaphors on the “elementary science teacher”,

LEARNING AND READING STRATEGIES OF SIXTH GRADERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH PLACEMENT TEST RESULTS
İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIĞI ÖĞRENME, OKUMA STRATEJİLERİ VE SEVİYE BELİRLEME SINAV SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Mümine Güher Özercan 1 , Aysun GÜROL 2

Öğrenme , Okuma, Öğrenme Stratejileri, Okuma Stratejileri, Seviye Belirleme Sınavı (SBS),
Learning, Strategies, Reading Strategies, Learning Strategies, Placement Test,

COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVOLOPING AN ATTITUTE SCALE FOR SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY LESSON
Abdulkadir UZUNÖZ 1

Ortaöğretim , Coğrafya Dersi, Öğrenci, Tutum, Tutum Ölçeği,
Secondary Education , Geography Lesson, Student, Attitute, Attitute Scale,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HESAPLAMA BECERİLERİ VE SAYI DUYULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CALCULATION ABILITY AND NUMBER SENSE OF PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS
Mesture Kayhan Altay 1 , Aysun UMAY 2

Sayı Duyusu, Hesaplama Becerisi , Sayılar , Sınıf Öğretmeni Adayları, Matematik Eğitimi,
Number Sense , Calculation Ability, Numbers, Prospective Elementary Teachers,, Mathematics Education,

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YAŞANMIŞ ŞİDDETİN GAZETELERDEKİ YANSIMALARI
REFLECTIONS OF TRUE LIFE VIOLENCE EVENTS IN THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS AT THE NEWSPAPERS
Mustafa KILIÇ 1 , Abdullah atli 2

Eğitimde Şiddet , Okulda Şiddet, Basın , Medya, Gazete ,
Violence in education, School violence, Press, Media, Newspaper,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE KARŞI TUTUMLARI VE BİLİMSEL İŞLEM BECERİLERİ ÜZERİNE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE CİNSİYET ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KAZAN TAŞI PROBLEMİ
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING AND SEXUALITY TO THE ATTITUDES TOWARD SCIENCE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHER: THE PROBLEM OF THE BOILER STONE
Esra BENLİ 1 , Mustafa SARIKAYA 2

Probleme Dayalı Öğrenme , Kazan Taşı, Su Sertliği, Tutum, Bilimsel İşlem Becerileri,
Problem Based Learning, The Boiler Stone, Water Hardness, Attitude, Scientific Process Skills,

PERCEPTION OF TEACHER OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PARENTS
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VELİLERİNİN ÖĞRETMEN ALGISI
Didem Çakmak 1 , Hilmi DEMİRKAYA 2 , Derya CAN 3

İlköğretim, Öğretmen, Veli, Algy, Kavram Analizi,
Primary school, Teacher, Parent, Perception, Content Analysis,

YETİŞTİRME YURTLARINDA YAŞAYAN ERGENLERDE BAĞLANMA VE KİMLİK
ATTACHMENT AND IDENTITY OF ADOLESCENTS LIVING IN ORPHANAGES
Gülçilem Şahin 1 , Abdullah Sürücü 2

Bağlanma , Bağlanma Stilleri, Kimlik Statüleri, Yetiştirme Yurtları, Ergenlik ,
Attachment , Attachment Styles, Identity Statuses, Orphanages, Adolescent,

RELATIONSHIPS AMONG LIFE SATISFACTION, ANXIETY AND AUTOMATIC THOUGHTS OF CANDIDATE TEACHERS
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM DOYUMU, KAYGI VE OTOMATİK DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Nergüz BULUT SERİN 1 , Nazife Aydinoğlu 2

Yaşam doyumu, Kaygı, Otomatik düşünme, Öğretmen adayı, Üniversite öğencisi,
Life satisfaction, Anxiety, Automatic thoughts, Candidate teacher, University student,