• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 35
  • Published Date : 1.04.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SÜREÇLERİYLE BÜTÜNLEŞİK BİR E-ÖĞRENME TASARIM MODELİ
AN E-LEARNING DESIGN MODEL INTEGRATED WITH INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE PROCESSES
Murat Paşa UYSAL 1

E-Öğrenme, COBIT, ITIL,
E-learning, COBIT, ITIL,

SOSYAL AĞ SİTELERİNİN EĞİTSEL ORTAMLARDAKİ İŞLEVSELLİĞİ
FUNCTIONALITY OF SOCIAL NETWORKS IN EDUCATIONAL SETTINGS
Fatma ÖZMEN 1 , Cemal AKÜZÜM 2 , Meltem Sünkür 3

Sosyal ağ siteleri, Eğitim, Yönetici, Öğretmen, İşlevsellik,
Social networks, Education, Administrator, Teacher, Functionality,

ÖĞRENCİ KILAVUZU: ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLER ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE NASIL KULLANILABİLİR
A LEARNER GUIDE: HOW CAN ONLINE TECHNOLOGIES BE USED BASED ON LEARNING STYLES
Zehra ÖZDİLEK 1 , Şehnaz Baltacı Göktalay2 , Adem Uzun 3

Fen eğitimi, karma eğitim, Felder-Silverman öğrenme stilleri modeli,
science education, blended learning, Felder-Silverman learning style model,

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DYNED SİSTEMİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MOTİVASYONLARI
ATTITUDES AND MOTIVATION OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS CONCERNING THE DYNED SYSTEM IN SECONDARY SCHOOLS
Erhan SENGEL 1 , Semiral Öncü 2 , Şehnaz Baltacı Göktalay3

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, DynEd, Motivasyon, Tutum, İngilizce Öğretmeni,
CALL, DynEd, Motivation, Attitude, English Teacher,

AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ
ELEMANTARY STUDENTS USE OF SMART BOARD THE EFFECT OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 1 , Gamze Kırılmazkaya 2 , Gonca KEÇECİ3

Akıllı Tahta, Tutum, Başarı, Isının Yayılması, Fen ve Teknoloji,
Smart Board, Attitude, Achievement, Heat Diffusion, Science and Technology,

VİDEO DERSLERİN ÖĞRENENLERİN TÜREV BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF VIDEO LECTURES ON STUDENTS` DERIVATIVE ACHIEVEMENT
ÖMER ŞİMŞEK 1 , Yüksel Deniz ARIKAN 2

Web destekli matematik, akan videolar, grafik tablet,
Web enhanced mathematics, streaming videos, graphical tablet,

TÜRKİYE DEVLET ÜNİVERSİTESİ WEB SİTELERİNİN GEZİNİM KOLAYLAŞTIRICILARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING WEBSITES OF TURKISH STATE UNIVERSITIES IN TERMS OF NAVIGATION FACILITATORS
Özden Şahin İzmirli 1 , Onur Dönmez 2 , Işıl Kabakçı Yurdakul3

Gezinim kolaylaştırıcıları, Üniversite web siteleri, Web sitesi inceleme, Hiper ortam, Doğrusal olmayan gezinim,
Navigation facilitators, University websites, Website evaluation, Hypermedia, Non-linear navigation,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PRIMARY SCHOOL TEACHERSâ€â„¢ VIEWS ON THE TEACHING OF INFORMATION TECHNOLOGY COURSE
Gülten Ökten 1 , Mehmet Barış HORZUM 2

Bilişim teknolojileri dersi, Sınıf öğretmeni, Bilişim teknolojileri öğretmeni, Teknolojik yeterlik, Nitel araştırma,
Information technology course, Primary school teacher, Computer technology teacher, Technological competence, Qualitative research,

PARAMETRESİZ HAREKET PROBLEMLERİNİN BİLGİSAYARLI ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
PROPOSING A MODEL FOR COMPUTED ANALYZING OF THE MOTION PROBLEMS WITHOUT PARAMETER
Kürşat Ali Erümit 1 , Hasan KARAL 2 , Vasif V. Nabiyev 3

Problem Çözme, Hareket Problemleri, Graf Modeli, Matematik Eğitimi, Uzman Sistemler,
Problem Solving, Motion Problems, Graph Model, Mathematics Education, Expert Systems,

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TASARIMI: YÜZ YÜZE VERİLEN BİR DERSİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ
COURSE DESIGN FOR DISTANCE EDUCATION: GETTING A CLASS THOUGHT FACE TO FACE READY FOR DISTANCE EDUCATION
Dilek Doğan 1 , Hakan Tüzün 2 , Gökhan Dağhan 3 , Ayşe Altıntaş 4 , Hale Ilgaz 5 , Fatih Özdinç 6 , Halil Kayaduman 7 , Neslihan Özpala 8

Uzaktan eğitim, Ders tasarımı, Karma öğrenme, ADDIE öğretim tasarımı modeli, Uzaktan eğitimde ders tasarımı,
Distance education, Course design, Blended learning, ADDIE instructional design model, Course design for distance education,

GRUP ÇALIŞMASINDA AKRAN DEĞERLENDİRME VE BİREYSEL ÖĞRENCİ BAŞARISI
PEER EVALUATION OF TEAMWORK AND INDIVIDUAL STUDENT ACHIEVEMENT
Semiral Öncü 1 , Erhan SENGEL 2

Grup çalışması, öğrenci başarısı, öğrenci katılımı, akran değerlendirme, değerlendirme,
Teamwork, group study, student achievement, engagement, peer evaluation,

ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYON ALGISI
PERCEPTIONS OF STUDENTS ABOUT TECHNOLOGY INTEGRATION
Vesile G. Başer 1 , Neşet Mutlu 2 , Polat Şendurur 3 , Emine Şendurur 4

Teknoloji Algısı, Teknoloji Entegrasyonu, İlköğretim Öğrencileri, Bilgisayar Kullanımı, Akademik Başarı,
Technology Perception, Technology Integration, Junior High School Students, Computer Use, Academic Achievement,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKUL FORMATÖR ÖĞRETMENLERİ İÇİN İŞ DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF A JOB SATISFACTION SCALE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COORDINATORS AT SCHOOLS
Hamide SAHINKAYASI 1 , Özge Kelleci 2 , Yunis Şahinkayası 3

İş Doyumu, İş Doyum Ölçeği, BT Formatör Öğretmeni, Okul, Öğretmen,
Job Satisfaction, Job Satisfaction Scale, ICT Coordinator, School, Teacher,

ÖĞRETİM STRATEJILERİ VE ÖĞRENME BİÇİMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE EFFECT OF TEACHING STRATEGIES AND LEARNING STYLES TO STUDENTS’ SUCCESS
Necmettin Fırat Özkan 1 , Berna Ulutaş 2

öğrenme biçimleri, öğretme biçimleri, oyunlarla öğretim,
learning styles, teaching styles, teaching with games,

ÖĞRETİMSEL VİDEOLARIN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
TEACHERS` VIEWS ON THE USE OF INSTRUCTIONAL VIDEOS IN BASIC COMPUTER COURSES
Fatma Burcu Topu 1

Eğitim, Öğretim, Öğretici, Video, Bilgisayar,
Education, Instruction, Instructor, Video, Computer,

KATILIMCILAR ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU SİSTEMİNİ KULLANMAKTAN YETERİ KADAR MEMNUNLAR MI?
ARE CANDIDATES SATISFIED ENOUGH WHILE USING ONLINE REGISTRATION TO PRIVATE APTITUDE TESTS?
Erhan SENGEL 1 , Salih Erden 2

insan bilgisayar etkileşimi, memnuniyet, sistem kullanılabilirlik ölçeği, Kullanılabilirlik, Yetenek Testi,
Human Computer Interaction, Satisfaction, System Usability Scale, Usability, Aptitude Test,

PROGRAMLAMA DİLLERİ DERSİ İÇİN HAZIRLANAN KARMA ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENTS’ VIEWS ON BLENDED LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED FOR PROGRAMMING LANGUAGES COURSE
Adem Uzun 1 , Rüçhan ÖZKILIÇ 2

Programlama dilleri, karma öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci görüşleri, Moodle,
Programming languages, blended learning, constructivism, students’ views, Moodle,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ SOSYO-BİLİMSEL KONUSUNU ONLİNE ARGÜMANTASYON YÖNTEMİ İLE ÖĞRENMESİ
ELEMANTARY SCHOOL STUDENTS LEARNING ABOUT NUCLEAR POWER PLANTS WITH THE ON-LINE SCIENTIFIC ARGUMENTATION LEARNING PROGRAM
Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 1 , Gonca KEÇECİ2 , Gamze Kırılmazkaya 3

Sosyo-bilimsel Konu, Nükleer Santraller, Çevrim-içi Argümantasyon, Moodle, Fen Eğitimi,
Socio-scientific Issues, Nuclear Power Plants, On-Line Argumentation, Moodle, Science Education,

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF SOCIAL SKILLS OF ELEMENTARY SCIENCE AND CLASS TEACHERS CANDIDATES
Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 1 , Rasit zengin 2

Öğretmen Adayı , Sosyal Beceri, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayı, Sınıf öğretmenliği, İlköğretim,
Teacher candidate, social skills, SCIENCE EDUCATION, PRIMARY EDUCATIN, PRIMARY SCHOOL EDUCATION,

FEN VE TEKNOLOJY DERSY Ö?RETYM PROGRAMINDAKY ÇEVRE KAZANIMLARININ YNCELENMESY
INVESTIGATION OF THE ENVIRONMENT ACQUISITIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE EDUCATION PROGRAM
Dilek Erduran AVCI 1 , Sevda Öz 2

ÇEVRE, ÇEVRE E?YTYMY, YLKÖ?RETYM FEN VE TEKNOLOJY DERSY PROGRAMI, Ö?renci Kazanymlary, Ö?RENME ALANI,
Environment, Environmental Education, Science and Technology Education Program, Student Acquisitions, Learning Domain,

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL VIEW TO PROBLEM SOLVING SKILLS OF EDUCATIONAL FACULTY FIRST GRADE STUDENTS
Asuman Seda SARACALOGLU 1 , Ahmet Kanmaz 2

Eğitim Fakültesi, Problem Çözme, Problem Çözme Envanteri, x, x,
Educational Faculty, Proble Solvinf, Problem Solving Inventory, x, x,

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE DERS MATERYALLERİNİN SUNUMU
ESTABLISHING A STUDENT MODEL IN INDIVIDUALIZED TEACHING SYSTEMS AND PRESENTING COURSE MATERIALS
Ferhat BAHÇECİ 1 , Mehmet GÜROL 2

Bireyselleştirilmiş Öğrenme, Öğrenci Modeli, Zeki Öğretim Sistemi, Ders Materyalleri, Web Tabanlı Öğretim,
Individualized Learning, Student Model, Intelligent Tutoring System, Course Materials, Web-Based Education,

RESİM (GÖRSEL SANATLAR), MÜZİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN BİREYSEL GELİŞİM VE SOSYALLEŞME AÇISINDAN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION, MUSIC AND ART (VISUAL ART) COURSES IN TERMS OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT AND SOCIALISATION
Recep ÖZKAN 1

Bireysel Gelişim, Sosyalleşme, Beden Eğitimi, Resim, Müzik Dersleri,
Individual Development, Socialisation, Courses of Physical Education, Music, Art,

GÖRSEL DESTEKLİ DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF LISTENING TEXTS WITH VISUAL SUPPORT ON COMPREHENSION
Nuri KARASAKALOĞLU 1 , Berker Bulut 2

Dinleme, Görsel Destekli Dinleme, Anlama, Türkçe Dersi, Dinleme Metinleri,
Listening, Listening With Visual Support, Comprehension, Turkish Course, Listening Texts,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING AND COOPERATIVE LEARNING METHODS ON STUDENTS’ SCIENCE PROCESS SKILLS AND LEARNING OUTCOMES
ÖZLEM ŞAHBAZ 1 , Hülya HAMURCU 2

Bilimsel Süreç Becerileri, Probleme Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Akademik Başarı,
Science Process Skills, Problem Based Learning, Cooperative Learning, Science and Technology Education, Academic Achievement,

V-DİYAGRAMININ NEWTON HAREKET KANUNLARININ ANLAŞILMASINA VE FİZİK LABORATUVARINA KARŞI TUTUMA ETKİSİ
EFFECTS OF VEE-DIAGRAM FOR UNDERSTANDING OF NEWTON’S LAWS OF MOTION AND ATTITUDE TOWARDS PHYSICS LABORATORY
Hasan Said TORTOP 1

V-diyagramı, Tutum, Anlama, Fen Eğitimi,
Vee diagram, Attitude, Understanding, Science Education,

OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİSİ KULLANIMININ, OKUMAYA YÖNELİK TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF USING READING COMPREHENSION STRATEGY ON ATTITUDES TOWARDS READING AND RETENTION
Ahmet Kanmaz 1 , Asuman Seda SARACALOGLU 2

Okuduğunu anlama stratejisi, okuma, tutum, Tutum, Tutum,
Reading Comprehension Strategy, Reading, Attitude, Reading, Attitude,

ÖĞRENCİLERİN BÖTE BÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN RASCH ÖLÇME MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
THE EVALUATION OF STUDENTS ON IDEAS ABOUT THE DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY (CEIT) ACCORDING TO RASCH MEASUREMENT MODEL
Çetin SEMERCİ1

BÖTE Bölümü, Program değerlendirme, Ölçme, Rasch modeli, Öğretmen yetiştirme,
CEIT Department, Curriculum evaluation, Rasch modeli, Measurement, Teacher training,

EĞİTİM ORTAMINDA BAŞARININ GİZLİ ETKENİ: ERGONOMİ
SECRET EFFECT OF SUCCESS IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: ERGONOMICS
Begüm YALÇINKAYA 1

Ergonomi, Eğitim Ortamı, Okul Binası, Öğrenci Başarısı, Öğretmen Başarısı,
Ergonomics, Educational Environment, School Building, Student Success, Teacher Success,

OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP STYLES AND SCHOOL CULTURE
Rengin Zembat 1 , atiye ADAK 2 , Türker Sezer 3 , BURCU ÖZDEMİR BECEREN 4 , Kazım BİBER 5

Okulöncesi Öğretmeni, Okul Yöneticisi, Liderlik, Okul Kültürü, Lİderlik Stili,
Preschool Teacher, School Administrator, Leadership, School Culture, Leadership Styles,

THE CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL TURKISH PRINCIPALS: THREE CASES
BAŞARILI TÜRK OKUL MÜDÜRLERININ ÖZELLIKLERI: ÜÇ ÖRNEK OLAY
Yücel Şimşek 1

Okul liderliği, Okul Müdürleri, Okul Müdürlüğü, Başarılı Okul müdürleri, Başarılı Okul müdürleri,
School leadership, Principals, Principalship, Successful principals, Successful principals,

MATEMATİKSEL GÜÇ GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI
THE PLANNING OF EDUCATION AND INSTRUCTION PROCESS WHICH FOSTERS DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL POWER
Emre Ev Çimen 1

Matematik Eğitimi, Matematiksel Güç, Eğitim Öğretim Sürecinin Planlanması, Ortam Tasarımı, Problem Çözme,
Mathematics Education, Mathematical Power, Planning of Education and Instruction Process, Learning Environment, Problem Solving,

FEN ALANINA TEKNOLOJİ ENTEGRE EDİLİYOR MU: BİR K12 DURUMU
IS TECHNOLOGY INTEGRATED INTO SCIENCE: A CASE OF K12
Derya Başer 1 , Zahide Yıldırım 2

Teknoloji Entegrasyonu, Öğretim Teknolojileri, Fen ve Teknoloji dersi, K12, Öğretmenler,
Technology Integration, Information Technologies, Science and Technology Course, K12, Teachers,

İLKÖĞRETİM 7. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA DÖRTGENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANLATIMININ İNCELENMESİ
INVESTITING PRESENTATION OF RELATIONS BETWEEN QUADRILATERALS IN THE 7th GRADE ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM, TEXTBOOKS AND STUDENTSâ€Ã¢â€ž¢ WORKBOOKS
Meral CANSIZ AKTAŞ 1 , Devrim Yaşar Aktaş 2

Dörtgenler, Hiyerarşik Sınıflama, Ders kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, İlköğretim Matematik Öğretim Programı,
Quadrilaterals, Hierarchical Classification, Textbook, Student Workbook, Elementary School Mathematics Curriculum,

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARIN ÖRGÜTSEL ÖĞRENMESİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN ORGANIZATIONAL LEARNING OF SCHOOLS
Fatma ÖZMEN 1 , Yılmaz Denktaş 2

Bilgi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Öğrenme, Öğrenen Örgütler, Okullar,
Information, Information and Communication Technologies (ICT), Learning, Learning Organizations, Schools,