• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.01.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÖNERİLER
PROBLEMS DURING VALUE EDUCATION WITHIN SOCIAL STUDIES COURSE AND RELEVANT SUGGESTIONS
Esma KAPAN1 , Nazlı GÖKÇE2

Sosyal Bilgiler, Değerler, Ortaöğretim, Öğrenciler, Öğretmen Görüşleri,
Social Studies, Values, Secondary Education, Students, Teachers’ Opinions,

GENEL KİMYA III LABORATUARINDA UYGULANAN KISA SINAVLARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISI VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF QUIZZES ON SCIENCE TEACHER CANDIDATES' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND OPINIONS IN GENERAL CHEMISTRY III LABORATORY
Sibel KILINÇ ALPAT1 , Erdi ALTUN2

Kimya, Kısa Sınav, Başarı, Görüş, Laboratuar ,
Chemistry, Quizzes, Achievement, Opinions, Laboratory,

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS AND ACTUAL RELATIONS IN PRE-SCHOOL CHILDREN
Büşra ŞEN1 , Saide ÖZBEY 2

Okul Öncesi Eğitim, Akran İlişkileri, Duygusal Zekâ, Empati, Duygular,
Pre-school Education, Peer Relations, Emotional Intelligence, Empath, Emotions,

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STİLLERİ, ÖZYETERLİK VE İŞ DOYUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING TEACHING STYLES, SELF-EFFICACY BELIEVES AND JOB SATISFACTION OF TEACHERS
Asuman Seda SARACALOGLU 1 , Çigdem Aldan KARADEMİR2 , Beste Dinçer 3 , Nurhak Cem DEDEBALİ4

Öğretme Stili, İş Doyumu, Özyeterlik, Öğretmen, Öğretmen Eğitimi,
Teaching Style, Job Satisfaction, Self-Efficacy Beliefs, Teacher, Teacher Education,