• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
SOSYAL AĞ DESTEKLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFCT OF SOCIAL NETWORK SUPPORTED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION ON THE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIVEMENT
Özge Kelleci Öztürk 1 , Erkan Tetik 2

Sosyal Ağ,Facebook,Bilişim,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Web,
Social Networking Sites, Facebook, Information, Communication Technology Education,, Web,

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDEKİ ÇALGI EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİNDE BEKLENTİLER
EXPECTATİONS IN STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVE AT INSTRUMENT TRAINING AT MUSIC EDUCATION DEPARTMENT
Demet Girgin 1

Müzik Eğitimi,Müzik Öğretmeni Adayı,Müzik Bölümü Öğretim Elemanı,Çalgı Eğitimi,Beklenti,
Music Education, Prospective Music Teachers, Teaching Staff of Music Department, Instrument Education, Expectation,

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE TOPLUMSAL İŞARETLERİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER-BASED INSTRUCTION IN TEACHING COMMUNITY SIGNS TO STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Nuray Öncül 1 , Şerife Yücesoy Özkan 2

Zihin Yetersizliği,Bilgisayar Destekli Öğretim,Davranışlar Arası Çoklu Yoklama Modeli,Akran Öğretimi,Toplumsal İşaretler,
Intellectual Disability, Computer-Based Instruction, Multiple Probe Design across Behavior, Peer Tutoring, Community Signs,

4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN İNSAN RESİM ÇİZİMLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE SOSYO-EKONOMİK DURUM DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF 4-5 YEAR-OLD CHILDREN’S HUMAN FIGURE DRAWINGS ACCORDING TO AGE, GENDER AND SOCIO-ECONOMIC STATUS VARIABLES
Gülçin Güven 1

İnsan Resmi,Çizim,Yaş,Cinsiyet,Sosyo-Ekonomik Durum,
Human Figure, Drawing, Age, Gender, Socio-Economic Status,

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK YETENEKLERİNE İLİŞKİN ÖZGÜVENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE DIFFERENT VARIABLES OF CLASSROOM AND MUSIC TEACHER TRAINEES’S SELF-ESTEEM RELATING TO MUSICAL TALENT
DENİZ BESTE ÇEVİK 1 , Hülya GÜR 2

Müzik Yeteneği,Müzik Öğretmen Adayları,Sınıf Öğretmen Adayları,Müzik Eğitimi,Özgüven Ölçeği,
Musical Talent, Music Education, Pre-Service Music Teachers, Pre-Service Class Teachers, Self-Confidence Scale.,

E=mc2 PARADİGMASI VE ÖĞRETİMİ
THE PARADIGM OF E= mc2 AND ITS INSTRUCTION
Ali YILDIZ1

Einstein,Durgunluk Enerjisi,Göreli Toplam Enerji,Paradigma,Öğretim,
Einstein, Rest Energy, Relative Total Energy, Paradigm, Instruction,