• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2008
  • Volume : 3
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2008

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER KONUSUNDAKİ TEMEL HATALARI VE KAVRAM YANILGILARI
MISCONCEPTIONS AND MAIN ERRORS OF SECONDARY EDUCATION IN TRIANGLE SUBJECT
Ünal IÇÇ 1

Geometri, Doğru, Açı, Üçgen, Kenar, Kavram Yanılgı,
Geometry, Straight line, Angle, Triangle, Edge, Mi,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İDEAL SINIF YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI
THE IDEAL CLASSROOM MANAGEMENT BEHAVIOURS ACCORDING TO VIEWS OF TEACHER CANDIDATES PRIMARY TEACHERS
Mustafa SARITAŞ 1

Öğretmen Adayı, Sınıf Yönetimi, Etkili Sınıf Yönet,
Teacher Candidate, Classroom Management, Effectiv,

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDEŞLİKLERİN GÖRSEL MODELLERİNİ TANIMA DÜZEYLERİ
NINTH GRADE STUDENTS’ RECOGNIZING LEVELS OF THE VISUAL MODELS OF IDENTITIES
Kürsat YENİLMEZ 1

Özdeşlik, Görsel Modeller, Ortaöğretim , Matematik,
Identity, Visual Models, High Education, Teaching ,

ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİNİN KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON THE UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES
Mehmet YÜKSEL 1

Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknikleri, Öğre,
Teaching Applications, Instruction Techniques, Tea,

BİR ÖĞRENME YÖNETİMİ SİSTEMİ MODELİ ANALİZİ
ANALYSIS OF A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MODEL
Meltem Huri BATURAY 1

Öğrenme yönetimi sistemi, Değerlendirme, Kriter,
Learning Management System, Evaluation, Criteria,

İLKÖĞRETIM 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KITABINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF QUESTIONS IN THE SIXTH CLASS OF ELEMENTARY SCHOOL IN TURKISH STUDY COURSE BOOK IN TERMS OF CRITICAL THINKING
Elif Emine BALTA 1

Eleştirel Düşünme , Bloom Taksonomisi , Öğretimi Etkinlikleri, Sorular, Türkçe Ders Kitapları,
Critical Thinking , Bloom's Taxonomy, Turkish Teaching Activities, Questions , Turkish Workbooks,

FONKSİYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE HATIRDA TUTMA DÜZEYİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND RETENTION LEVEL IN THE TEACHING OF FUNCTION ISSUE
Kemal ÖZGEN 1

Probleme Dayalı Öğrenme, Matematik Eğitimi, Akadem,
Problem-Based Learning, Mathematics Education, Aca,

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING METHODS ON STUDENTS’ THE SELF-EFFICACY BELIEFS TOWARDS GEOMETRY
Berna CANTÜRK GÜNHAN 1

Matematik, Probleme Dayalı Öğrenme, Özyeterlik İna,
Mathematics, Problem Based Learning, Self-efficacy,