• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 21
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
A AN EXAMINATION ON THE ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION OF THE STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL BRANCH TEACHER TRAINING PROGRAMS
Erdogan TEZCİ1 , Ali Rıza TERZİ 2

Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi Programları, Tutum, Öğretmen Adayı Öğrencilerin Tutumları, Orta Öğretim ,
Teacher Education, Teacher Education Programs, Attitude, Prospective Students’ Attitude, Secondary Education ,

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PERFORMANCE ASSESSMENT APPROACH TO THE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF THE STUDENTS FOR TEACHING SOCIAL STUDIES
Elvan YALÇINKAYA 1

SOSYAL BİLGİLER, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, PERFORMANS DEĞERLENDİRME, PERFORMANS GÖREVİ,
SOCIAL STUDIES, MEASUREMENT, ASSESSMENT, PERFORMANCE ASSESSMENT, PERFORMANCE TASK,

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ADAY ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI
THE PROSPECTIVE TEACHERS' KNOWLEDGE MANAGEMENT ATTITUDES WHO ARE STUDING AT EDUCATION FACULTIES
Sadik Kartal 1

Aday Öğretmen, Bilgi Yönetimi, Tutum, Öğretmen, Eğitim Fakültesi,
Prospective Teacher, Knowledge Management, Attitude, Teacher, Education Faculty,

İNGİLİZCE DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNE KATKILARI
EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCES APPROACH IN ENGLISH CLASSESS ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT LEVELS AND ATTITUDES TOWARDS LESSON
Gökhan BAS 1

İngilizce Dersi, Çoklu Zeka Kuramı, Ingilizce dersine yönelik tutum, Ingilizce dersinde başarı/erişi düzeyi, Öğrenme-ögretme süreci,
English lesson, Multiple Intelligences Theory, Attitude towards English lesson, Achievement level in English lesson, Learning-teaching process,

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLGİSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY BASED INSTRUCTION ON STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS SCIENCE
Abdurrahman ŞAHİN 1

Çoklu Zekâ Kuramı, Tutum, Fen Öğretimi , İlköğretim , Deneysel Desen ,
Multiple Intelligences Theor, Attitude, Science Teaching, Elementary Education, Experimental Design,

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE FEN OKURYAZARLIĞINA YONELİK ETKİNLİKLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF SCIENTIFIC LITERACY ACTIVITIES ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSONS
Efe Güçlüer 1 , Teoman KESERCİOĞLU 2

Fen Eğitimi , Fen Okuryazarlığı , Vücudumuzda Sistemler Ünitesi, Fen ve Teknoloji Öğretim Programı, Fen Okuryazarlığının Geliştirilmesi,
Science Education, Scientific Literacy, The unit of “Systems of Our Body”, Science and Technology Curriculum, Development of Scientific Literacy,

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE BASKIN OLAN VE OLMAYAN ZEKÂ ALANLARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
DETERMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S DOMINANT AND NON-DOMINANT TYPES OF INTELLIGENCE WITH REGARD TO “THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES”: A QUALITATIVE EVALUATION
Ramazan GÜRBÜZ 1

Çoklu Zekâ Kuramı, Zekâ Alanı, Okulöncesi Eitim, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitim,
Multiple Intelligence, Intelligence Area, Preschool Education, Preschool Education, Preschool Education,

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BDE) YAPMA TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH OF TEACHER’S ATTITUDES IN RELATION TO DO COMPUTER BASED EDUCATION
Şahin Gökçearslan 1

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), Tutum, Öğretmenler, Cinsiyet, Deneyim,
Computer Based Education (CBE), Attitude, Teacher, Gender, Experience,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDEN BEKLENTİLERİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
PROSPECTIVE TEACHERS’ EXPECTATIONS FROM TEACHING PROFESSION (CASE OF FIRAT UNIVERSITY)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , Ayse Ülkü KAN 2 , Serav Biçer 3

öğretmen adayı, beklenti, öğretmenlik mesleği, tezsiz yüksek lisans, eğitim fakültesi,
prospective teacher, expectation, teaching profession, non-thesis master’s program, education faculty,

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YAKLAŞIMLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI
PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ CONFLICT APPROACHES AND THEIR ANGER EXPRESSIONS
Türkan ARGON 1 , Abdurrahman AÇIKGÖZ 2

Çatışma Yaklaşımı , İlköğretim Okulu, Öfke , Öfke İfade Tarzı, Yönetici,
Conflict approach, Anger, Anger expression style, Primary school, Administrator,

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ CONCEPTIONS REGARDYNG ASTRONOMICAL PHENOMENA
İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİ OLAYLARINA İLİŞKİN FİKİRLERİ
Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1 , Asuman KÜÇÜKÖZER 2 , Kemal YURUMEZOGLU 3 , Mehmet Emin Korkusuz 4

Fen Eğitimi, Astronomi Olayları, Ylköğretim öğrencilerinin fikirleri, Kavram Yanılgıları, Fizik Eğitimi,
Science education, Astronomical phenomena, Primary school students’ conceptions, Misconceptions, Physics ducation,

ASENKRON TARTIŞMA FORUMLARINI İÇEREN WEB TABANLI ORTAMLARDAKİ İNGİLİZCE ÖĞRENME AKTİVİTERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING ACTIVITIES IN WEB-BASED ENVIRONMENTS INCLUDING ASYNCHRONOUS DISCUSSION FORUMS
Özcan ÖZYURT 1 , Hacer ÖZYURT 2

Bilgisayar Ortamlı Haberleşme, Asenkron Tartışma Ortamları, İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi, Sosyal Destek Ağı, İnformal Öğrenme Ortamları,
Computer Mediated Communication, Asynchronous Discussion Forums, English Learning and Teaching, Social Support Network, Informal Learning Environments,

İZMİR’DEKİ LİSE KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU
STATUS STUDY ABOUT THE HIGH SCHOOL LIBRARIES IN IZMIR
Idris SAHIN 1

Kütüphane, Okul kütüphanesi, Kütüphaneci, Lise, Bilgi kaynakları,
Library, School library, Librarian, High school, Information sources,

TÜRKİYE MEB VE ONTARIO (KANADA) EYALETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF TURKISH MINISTRY OF EDUCATION AND CANADIAN ONTARIO STATE BY COMPARING SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM
Fatma TASKIN EKICI 1 , Hüseyin EŞ. 2 , Mustafa SARIKAYA 3 , Erhan Ekici 4

Fen ve Teknoloji, Öğretim Programı, Program Geliştirme, Öğrenme alanı, Kazanımlar,
Science and Technology, Curriculum Framework, Curriculum Development, Learning Environment, Acquisition,

MEB HİZMETİÇİ EĞİTİCİLERİNİN EĞİTİM UYGULAMALARININ OLUŞTURMACILIK VE DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE GÖRE YORUMLANMASI
THE INTERPRETATION OF IN-SERVICE TRAINING EDUCATORS’ EDUCATIONAL APPLICATIONS ACCORDING TO CONSTRUCTIVISM AND DIRECT INSTRUCTION MODEL
Yusuf Gürcan ÜLTANIR 1 , Cenk AKAY 2

Olusturmacilik, Dogrudan Ögretim, Andragoji, Yetiskin Egitimi, Hizmet-içi Egitim,
Constructivism, Direct Instruction Model, Adult Education, Andragogy, In-service Training,

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİYE AİT GÖRÜŞLERİ
PRIMARY SCHOOL STUDENTS' VIEWS ON SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Nedim ALEV 1 , Nevzat YIGIT 2

Bilimsel Bilgi , Bilimin Doğası, İlköğretim Öğrencileri , Görüş, Fen,
Scientific Knowledge , Nature of Science , Primary Students,, View , Science,

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ÖLÇMEDE İÇERİK SEÇİMİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF THE ITEM’S CONTENTS AT ASSESSMENT OF THE SCIENCE PROCESS SKILLS
Burak Kağan TEMİZ 1

Bilimsel Süreç Becerileri, Ölçme ve Değerlendirme, Ölçmede İçerik Seçimi, Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi,
Science Process Skills, Measurement and Assessment, Content Selection at Assessment, Physics Education, Science Education,

SİLİNDİR KONUSUNDA ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLER HAKKINDA İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING 7th GRADE STUDENTS’ VIEWS TOWARDS ACTIVITIES DEVELOPED ACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE SUBJECT OF CYLINDER
Hakan ÇATLIOGLU 1 , Tamer KUTLUCA 2

MATEMATİK, ÇOKLU ZEKA KURAMI, SİLİNDİR, ÖĞRENCİ, GÖRÜŞ,
MATHEMATİCS, Multiple Intelligence Theories, Cylinder, STUDENT, View,

DEMOKRATİK YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING DEMOCRATIC CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT SCALE
Erdal BAY 1 , Halil İbrahim Kaya 2 , Kerim GUNDOGDU 3

Yapılandırmacılık, Öğrenme Ortamı, Demokratik Ortam, Ölçek Geliştirme, Öğretmen Yetiştirme,
Constructivism , Learning Environment , Democratic Environment, Scale Development, Teacher Training,

DİZGELİ ÖĞRETİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF SYSTEMATIC TEACHING ON STUDENT TEACHERS DEMOCRATIC ATTITUDES
Burcu DUMAN 1 , Çetin SEMERCİ2

Dizgeli öğretim, Demokratik tutum, Öğretmen adayları, BÖTE, Eğitim Psikolojisi,
Systematic teaching, Democratic attitude, Student teachers, CEIT, Educational Physcology,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMU VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF LECTURERS' JOB SATISFACTION AND JOB STRESS LEVEL
Mustafa SARITAŞ 1

İş Doyumu , İş Stresi, Öğretim Elemanı, Üniversite, Eğitim Ortamı,
Job Satisfaction , Job Stress, Lecturer, University , Instruction Environment,