• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 43
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
ECDL YETERLİLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN BİLGİSAYARDA YAZI YAZMA BECERİSİ KAZANDIRMA YETERLİLİĞİ
ACCORDING TO SKILLS OF ECDL, THE ADEQUACY OF BRINGING SKILLS OF THE WRITING ON THE COMPUTER OF INFORMATION TECHNOLOGY LESSON
Ayse Derya ISIK 1

Bilişim Teknolojisi Dersi, ECDL Sertifika Programı, Bilgisayarda Yazı Yazma Becerisi, Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı, Kazanımlar,
Information Technology Lesson, ECDL Certificate Program, Skills of the Writing on the Computer, Information Technology Lesson Training Program, Gains,

GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT THE REASONS FOR CHOOSING THE TEACHING PROFESSION
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Fatih AYDIN 1

Coğrafya Öğretmeni , Coğrafya Öğretmen Adayları , Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi, Tercih,
Geography Teacher, Geography Teacher Candidates, Teaching Profession, Teacher Education, Preference,

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLİK ALGILARINI YORDAYICI OLARAK BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR
SUBMISSIVE BEHAVIORS AS A PREDICTOR OF PRESERVICE TEACHERS’ SELF-PERCEPTION
Çiğdem BERBER ÇELİK 1 , Hatice ODACI 2

Kendilik Algısı, Boyun Eğici Davranışlar, Cinsiyet, Algılanan Aile Tutumu, Aile Biçimi,
Self-Perception, Submissive Behaviors, Gender, Perceived Parents’ Attitudes, Family Style,

TEACHERS’ INTRINSIC AND EXTRINSIC MOTIVATION AS PREDICTORS OF STUDENT ENGAGEMENT: AN APPLICATION OF SELF-DETERMINATION THEORY
ÖĞRETMENIN İÇSEL VE DIŞSAL GÜDÜLENMESININ ÖĞRENCI KATILIMINA ETKISI: BIR ÖZ-BELIRLEME KURAMI UYGULAMASI
Kamile DEMIR 1

Öz-Belirleme Kuramı, İçsel Güdülenme, Dışsal Güdülenme, Öğrenci Katılımı, Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Self-Determination Theory, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Student engagement, Structural equation modelling,

ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ ÖZYETERLİLİK ALGILARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI SORUMLULUK ALGILARI
PRESERVICE TEACHER’S SELF EFFICACY AND RESPONSIBILITY FOR STUDENT ACHIEVEMENT PERCEPTIONS
Hülya GÜVENÇ 1

Öğretmen Akademik Başarı Sorumluluk Algısı , Cinsiyet, Öğretmen Yeterlilik Algısı , Öğretmen, Eğitim,
Teachers’ Perceptions Responsibility for Student Achievement, Teacher’s Efficacy, Teacher , Gender, Education,

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZI BİÇİMLERİNE (DİK TEMEL YAZI VE BİTİŞİK EĞİK YAZI)GÖRE OKUMA DÜZEYLERİ
FIRST CLASS STUDENTS’ READING LEVELS ACCORDİNG TO THE HANDWRITING STYLES (MANUSCRIPT HANDWRITING AND CURSIVE HANDWRITING)
Derya ARSLAN 1 , Alper Aytaç 2 , Havva Ilgın 3

Bitişik Eğik Yazı , Dik Temel Yazı, Okuma Becerileri, El Yazısı, Okuma,
Cursive Handwriting, Manuscript Handwriting, Reading Abilities, Handwriting , Reading,

DALGA FONKSİYONU, OLASILIK KAVRAMI VE BELİRSİZLİK İLKESİNİN ÖĞRETİMİNDE HİBRİT MODELİN ETKİSİ
EFFECTS OF HYBRID MODEL ON INSTRUCTING WAVE FUNCTION, CONCEPT OF PROBABILITY AND UNCERTAINTY PRINCIPLE
Erdogan Özdemir 1 , Mustafa Erol 2

Kuantum Fiziği Öğretimi, Schrödinger Dalgası, Belirsizlik İlkesi, Kavram Yanılgısı, Hibrit Öğretim,
Instructing Quantum Physics, Schrödingers’ Wave, Uncertainty Principle, Misconceptions, Hybrid Teaching,

LİSELERİN OKUL STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN STRATEJİK AMAÇLARA VE HEDEFLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
STRATEGIC OBJECTİVES AND TARGETS ON HIGH SCHOOLS’ STRATEGIC PLANS; THEIR ACHİEVEMENT LEVELS
Habib Özgan1 , Ayla YALÇIN 2

Mükemmeliyetçilik, Stratejik Plan , Orta Öğretim, Stratejik Amaçlar, Nvivo 8,
Perfectionism, Strategic Planning , High Schools, , Strategic Objectives, , Nvivo 8,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SPEKTROFOTOMETRİ VE C VİTAMİNİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYi YETERLİKLERİ VE SPEKTROFOTOMETRELERİN EĞİTİMDE KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE KNOWLEDGE LEVEL COMPETENCES OF SCIENCE PRESERVICE TEACHERS IN SPECTROPHOTOMETRY AND VITAMIN C, AND THEIR VIEWS INTENDED TO THE USAGE OF SPECTROPHOTOMETERS IN EDUCATION
HİLAL KÜÇÜK 1

SpektrofotometrY, C vitamini, Öğretim Teknolojileri, Spektrofotometre, Fen Eğitimi,
Spectrophotometry, Vitamin C, Teaching Technologies, Spectrophotometer, Science Education,

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF CAREER GUIDANCE SERVICES GIVEN IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS ACCORDING TO SOME VARIABLES
Mustafa KUTLU 1 , Abdullah atli 2

Rehberlik , Mesleki Danışma , Mesleki Rehberlik , Psikolojik Danışma, Ortaöğretim ,
Guidance and Career Guidance , Career Counseling, Counseling , Primary School, Secondary School,

ORTAÖĞRETIM ÖĞRENCILERININ MATEMATIK HAKKINDAKI İNANÇLARINI BELIRLEMEYE YÖNELIK MATEMATIK İNANÇ ÖLÇEĞI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
THE MATHEMATICS BELIEF SCALE FOR DETERMINITION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’BELIEFS; RELIABILITY AND VALIDITY ANALYSIS
Mehmet Ali Kandemir 1 , Hülya GÜR 2

Matematik Hakkındaki Inançlar , Güvenirlik, Matematik Eğitimi, Ortaöğretim, Geçerlik ,
Beliefs About Mathematics , Reliability, Mathematics Education, High School, Validity,

HOW CAN SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEIVE CHEMICAL EQUILIBRIUM?
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ KİMYASAL DENGE KONUSUNU NASIL ALGILAMAKTADIRLAR?
Gülten ŞENDUR 1 , Mustafa TOPRAK 2 , Esin ŞAHİN PEKMEZ 3

Kimyasal Denge, Kimya Öğretimi, Kavram, Kavram Yanılgısı, Le Chatelier Prensibi,
Chemical Equilibrium, Chemistry Teaching, Concept, Misconception, Le Chatelier’s Principle,

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN YAŞADIKLARI BÖLGE VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ BAŞARILARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF STUDENTS’ LEARNING STYLES DEPENDING ON THE REGION THEY LIVE AND THEIR SOCIAL STUDIES ACHIEVEMENT
Gizem Bengiç 1 , Osman GÜMÜŞÇÜ 2 , Abdurrahman ŞAHİN 3

Öğrenme Stili , Başarı , Sosyal Bilgiler, İlköğretim, Öğrenci,
Learning style, Achievement, Social studies, Elementary education, Education,

6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN OYUN ARKADAŞI TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF SOCIAL SKILLS OF SIX AGE CHILDREN ON PLAYMATE PREFERENCE
Zeynep Topcu 1 , ECE ŞİRİN 2 , Gözde BAYDEMİR 3 , Berrin AKMAN 4 , Alev Çelik Arslan 5 , Seda Şahin 6

Okul Öncesi , Sosyal Beceriler, Akran İlişkisi, Oyun, Altı Yaş ,
Preschool, Social Skills, Peer Relation , Play, Six Year,

KAYNAŞTIRMA UYGULAMASININ YAPILDIĞI SINIFLARDA NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
BEHAVIORAL ATTITUDES OF NORMAL-PROGRESS STUDENTS TOWARDS THE INTEGRATION PROCESS OF RETARDED STUDENTS IN TO A GENERAL EDUCATION CLASSROOM
Ayten IFLAZOGLU SABAN 1 , füsun ünal 2

Cinsiyet , Kaynaştırma Eğitimi, Sosyo-Ekonomik Düzey, Tutum , Zihinsel Engelli Öğrenci,
Gender , Attitude , Integration Education, Socioeconomic Level Attitude , Students With Mental Retardation,

OKUL MÜDÜRLERİ DENGE TUTUM ÖLÇEĞİ (OMDTÖ) ARACININ GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
SCHOOL PRINCIPALS BALANCE ATTITUDE SCALE (SPBAS) TOOL DEVELOPMENT, VALIDITY, AND RELIABILITY STUDY
Nail YILDIRIM 1

Denge, Okul müdürleri, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik,
Balance, School Principals, Scale, Validity, Reliability,

DANIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN EMPATİK BECERİSİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF COUNSELING SKILLS EDUCATION ON EMPATHIC SKILLS OF COUNSELORS
Ebru İKİZ 1 , rengin karaca 2

Empati, Empatik Beceri, Danışma Becerileri Eğitimi, Psikolojik Danışman, Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
Empathy, Empathic Skill, Counseling Skills Training , Counselor, Psychological Counseling and Guidance,

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING DEPRESSIN LEVELS OF SENIOR HIGH-SCHOOL STUDENTS’
Mehmet MURAT 1 , Mürşide Emiroğlu 2 , Recep BİNDAK 3

Depresyon , YGS, Lise Son Sınıf Öğrencileri, Ergen , Sınav,
Depression, , YGS, Senior High-School Students, Adolescent, Exam,

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA BİR DERS ARAŞTIRMASI UYGULAMASI
A LESSON STUDY IMPLEMENTATION WITH PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS
İbrahim BUDAK 1 , Ayfer BUDAK2 , IŞIL BOZKURT 3 , BÜLENT KAYGIN 4

Ders Araştırma Çalışması , Öğretmen Eğitimi, Matematik Eğitimi, Öğretmenlik Bilgisi, Profesyonel Gelişim,
Lesson Study , Teacher Education, Mathematics Education, Teacher Knowledge, Professional Development,

TEDBİRSİZ DAVRANIŞIN BELİRLEYİCİLERİ
DETERMINANTS OF IMPRUDENT BEHAVIOUR
Ayşe AYPAY 1 , Selahiddin Ogulmus 2

Tedbirsiz Davranış , Riskli Davranış,, Hesaplanmış Risk, Davranış Eğilimi, Tedbirsizlik,
Imprudent behaviour, Risky behaviour, Calculated Risk, Behavioral tendency, Imprudance,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIĞI SINIF YÖNETİM MODELLERİ
CLASSROOM MANAGEMENT MODELS USED BY CLASSROOM TEACHERS
Emine Babaoğlan 1

Sınıf Öğretmeni , Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Modelleri, Sınıf, Öğretmen,
Classroom Teacher , Classroom Management , Models of Classroom Management, Classroom , Teacher,

TÜRKÇE DERSİNDE KAYNAK KİŞİ OLARAK ÂŞIKLARDAN YARARLANMA
UTILIZING ASIKS AS A REFERENCE PERSON DURING THE COURSE TURKISH
Serdarhan Musa TASKAYA 1 , Osman Taşkaya 2

Türkçe Dersi , Türkçe Öğretimi, Kaynak Kişi Yöntemi, Âşıklar, Şiir Öğretimi,
The Course Turkish , Turkish Instruction, Reference Person Method, Asiks, Poem Teaching,

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA DAYALI COĞRAFYA ÖĞRETİMİ: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
TEACH OF GEOGRAPHY BASED ON CONCEPTUAL CHANCE APPROACH; AN EXAMPLE OF İMPLEMENTATİON
Abdulkadir UZUNÖZ 1 , Yavuz AKBAŞ 2

Coğrafya Eğitimi, Kavram Yanılgısı, Kavramsal Değişim, Kavramsal Değişim Metinleri, Coğrafya,
Geography Education, Miconceptions, Conceptual Change, Conceptual Change Text, Geography ,

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN UYGULADIKLARI ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING ACTIVITIES WHICH ARE PERFORMED BY TEACHERS IN TEACHING SOCIAL STUDIES TO THE FIFTH GRADE STUDENTS TO IMPROVE THEIR CRITICIAL THINKING SKILLS
Ahmet Doğanay 1 , Rojda Yağcı 2

İlköğretim Programı , Sosyal Bilgiler, Düşünme, Eleştirel Düşünme, Etkinlik,
Primary School Curriculum , Social Studies , Thinking, Critical Thinking, Activity,

ÇOCUK YUVASI VE YETİŞTİRME YURTLARINDAKİ GRUP SORUMLULARININ EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE EMPATY LEVELS OF THE RESPONSIBLE PERSONS IN GROUPS AT NURSERIES AND CHILDREN’S HOME
Kazım BİBER 1 , Türker Sezer 2

Empati, Grup Sorumlusu, Yuva Çocukları, Sosyal Servisler, Çocuk Yuvası,
Empathy, Responsible person in group, Nursery children, Social Services, Children’s Home,

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI SORUN DAVRANIŞLARA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ
THE OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT PROBLEM BEHAVIOURS WHICH FACED IN CLASSROOM
TUĞÇE AKYOL 1 , Gözde BAYDEMİR 2 , Berrin AKMAN 3 , sevi kent kükürtcü 4 , Alev Çelik Arslan 5

Okul Öncesi Eğitim, Sorun Davranış, Öğretmen, Öğretmen Düşünceleri, Sınıf Yönetimi,
Preschool Education, Problem Behaviour, Teacher, Teacher’s Opinions, Classroom Management,

SOCIAL CONSTRUCTIVIST APPROACH: (RE) TRANSFORMATION OF “LITTLE RED RIDING HOOD” FOR WRITING COURSE
SOSYAL YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM: “KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ”IN YARATICI YAZMA DERSİNE (YENİ)’DEN UYARLANMASI
Dilek Tüfekçi Can 1

Yazma , Yabancı Dil Olarak İngilizce, İleri Düzey Öğrencisi, Yapılandırmacılık , x,
Writing, Constructivism, , , English as a Foreign Language, Advanced Learner, x, x,

MATHEMATICS TEACHER’S VIEWS ABOUT USE OF COMPUTER IN LESSONS AND SUITABILITY OF THEIR WORKPLACE
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANMA VE ÇALIŞTIKLARI ORTAMLARIN UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Recep BİNDAK 1 , Servet DEMİR 2 , Ali BOZKURT 3

Matematik Öğretimi , Bilgisayar Kullanımı, Matematik Yazılımları, Öğretmen Görüşleri , Matematik Öğretiminde Teknoloji,
Mathematics teaching, Computer integration, Mathematics software, Teachers' Views , Technology in Teaching Mathematics ,

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ 4. SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ: AKDENİZ, ANADOLU, DUMLUPINAR VE FIRAT ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ
THE LEVEL OF MOTIVATION OF TEACHER CANDIDATES AT GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES AND 4’TH YEAR IN FACULTY OF EDUCATION –AKDENIZ, ANADOLU, DUMLUPINAR VE AKDENIZ UNIVERSITY CASE-
Esra TURHAN 1 , Esmahan Ağaoğlu 2

Öğretmen Adayları , Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Yetiştirme Programları, Yönetim , Motivasyon,
Teacher candidates, Teaching profession, Teacher training programs, Management, Motivation,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS IN PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS ON PAID TEACHING
Muhammed TURHAN 1

Ücretli Öğretmenlik , Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme, Ücretli Öğretmenler, İlköğretim , Okul Yöneticileri,
Paid Teaching, Employment for tuition, Paid teachers, Primary education, School Administrators,

MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN BİR ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ
THE INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL FOR MATHEMATICS EDUCATION
Emine Özdemir 1 , Sevinç MERT UYANGÖR 2

Matematik Eğitimi, Öğretim Tasarımı, Öğretim Tasarımı Modelleri, ASSURE Modeli, Dick ve Carey Modeli,
Mathematics Education, Instructional Design, Instructional Design Models, ASSURE Model, Dick and Carey Model,

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ABOUT THE VOCABULARY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS FROM 6TH TO 8TH GRADES
Mehmet KURUDAYIOĞLU 1

Türkçe Eğitimi , Kelime Hazinesi, Kelime Sıklığı, İlköğretim, Öğrenci,
Turkish Teaching , Vocabulary, Word Frequency, Primary Education, Student,

CURRICULUM DEVELOPMENT PERIOD FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING UNDER HRD-VET PROJECT IN TURKEY
TÜRKİYE’DE İKMEP PROJESİ KAPSAMINDA MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM İÇİN PROGRAM GELİŞTİRİME SÜRECİ
Tayfun MENLİK 1 , murat kaman 2 , Erkan ALTINDİREK 3

YKMEP, Mesleki Teknik Eğitim, Program Geliğtirme, YÖK, Milli Eğitim,
HRD-VET, Vocational Education and Training, Curriculum Development, Council of Higher Education, National Education,

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ETKİNLİKLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TTEACHERS’ VIEWS ON THE APPLICABILITY OF LEARNING ACTIVITIES IN UNIFIED CLASSES
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , Elif Cüro 2 , Hasan Hüseyin Kılınç 3

İlköğretim , Birleştirilmiş Sınıf, Etkinlik, Sınıf Öğretmeni, Öğrenci,
Primary education, Unified classes, Learning activity, Classroom teacher, Student,

KULÜP ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN DANIŞMAN ÖĞRETMEN VE KULÜP TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİLERİN ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF ADVISORS AND SOCIAL CLUB REPRESENTATIVE STUDENTS ON THE LEVEL OF REALIZATION OF SOCIAL CLUB ACTIVITIES PERFORMED
Necmi GÖKYER 1 , Muhammed Zincirli 2

Öğrenci Kulübü , İlköğretim Okulu , Danışman Öğretmen, Sosyal Etkinlikler, Öğrenci Kulüp Temsilci,
Student Club, Primary School, Advisor teacher, Social Activities, Student Club Representative,

THE PANORAMA OF SOCIAL STUDIES EDUCATION IN TURKEY
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ GENEL DURUMU
Selahattin Kaymakcı 1 , Talip Öztürk 2

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ylköğretim, Lisans, Lisansüstü, Türkiye,
Social Studies Education, Primary, Undergraduate, Graduate, Turkey,

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON ACQUIRING COMPETENCIES IN SPECIAL FIELD
Sadet MALTEPE 1

Öğretmen Yeterlikleri, Özel Alan Yeterlikleri, Türkçe Öğretmeni Adayları, Dil Becerilerini Geliştirme, Dil Gelişimini İzleme ve Değerlendirme,
Teacher Competences, Special Field Competences, Pre-service Turkish Language Teachers, Improving Language Skills, Observing and Evaluating Language Improvement,

COMPARISON OF PERCEPTIONS OF CANDIDATE TEACHERS CONCERNING COMMUNICATION SKILLS
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Emine ERATAY 1

Öğretmen İletişimi , Öğretmen Adayı, Öğretmen Etkileşimi, Öğretmen Eğitimi, İletişim,
Teacher Communication , Candidate Teacher, Teacher Interaction, Teaching Education, Communication,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AKILLI TAHTA KULLANIMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
AN INTERACTIVE WHITEBOARD EVALUATION SURVEY FOR UNIVERSITY STUDENTS: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSES
Yalın Kılıç TÜREL 1

Akıllı Tahta , Üniversite Öğrencileri, Elektronik Tahta , Geçerlik, Güvenirlik,
Interactive Whiteboard , University Students, Electronic Whiteboard, Validity, Reliability,

THE LANDSLIDE EXAMPLE OF MULTIMEDIA APPLICATIONS IN GEOGRAPHY COURSES IN EDUCATION FACULTY
EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA DERSLERİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDAN HEYELAN ÖRNEĞİ
İlhan TURAN 1

Çoklu Ortam Uygulamaları , Etkili Öğrenim, Coğrafya Eğitimi, Öğrenci, Heyelan,
Multimedia Applications, Geography Education, Effective Learning, Student, Landslides and Floods,

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARI
PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS TOWARDS ORGANIZATIONAL CULTURE
Gülizar Güzel 1 , Ali TAŞ 2

Hizmet Bölgesi, İlköğretim Okulu, Öğretmen, Örgüt, Kültür,
Service Area, Primary School, Teacher , Organization , Culture,

SONLU VE SAYILABİLİR SONSUZ KÜMELER VE SAYILAMAYAN SONSUZ KÜMELERİN BİR MODELLEMESİ
FINITE SET AND COUNTABLE INFINITE SETS AND UNCOUNTABLE INFINITE SETS MODELLING
zuhal ünan 1 , Mevlüde DOĞAN 2

Sonlu küme, Sayylabilir küme, Sayylamayan küme, Sonsuz küme, Matematiksel modelleme,
Finite set, Countable sets, Uncountable sets, Infinite sets, Mathematical modelling,

ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİMİN ÖNEMİ, GEREKLİLİĞİ VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI
STUDENT PERCEPTIONS REGARDING THE VALUE, REQUIREMENT AND QUALITY OF FEEDBACK IN INSTRUCTION
Erol KARACA 1

Geribildirim , Öğretimde Geribildirim, Geribildirimin Önemi, Geribildirimin Gerekliliği, Geribildirimin Niteliği ,
Feedback, Feedback in Instruction, Value of Feedback, Requirement of Feedback, Quality of Feedback,