• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.01.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ANNE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE ÇOCUKLARIN CİNSİYET KALIPYARGILARI İLE OYUN VE OYUNCAK TERCİHLERİ
PLAY AND TOYS PLAYED BY CHILDREN ACCORDING TO MOTHER’S EDUCATIONAL LEVEL WITH SEX ROLE STEREOTYPES
Pinar Bagçeli KAHRAMAN1 , Handan Asude BAŞAL2

Anne Eğitim Düzeyi , Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kalıpyargısı, Oyun, Oyuncak,
Mother’s Educational Level , Gender, Sex Stereotypes, Game, Toy,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE KIZLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE NEDENLERİ
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST GIRLS AND ITS CAUSES: AN INVESTIGATION FROM THE POINT OF UNIVERSITY STUDENTS
Gülay GÜNAY 1

Şiddet, Aile içi şiddet, Kızlara yönelik şiddet, Aile içi şiddet nedenleri, Üniversite öğrencileri,
Violence, Domestic violence, Violence against girls, Causes of domestic violence, University students,

SATIŞ YÖNETİMİNDE CİNSİYET VE İŞ TATMİNİ
GENDER AND JOB SATISFACTION IN SALES MANAGEMENT
Serap ÇABUK 1 , Ceyda Keleş 2

Satış yönetimi, Satış gücü, Cinsiyet, Kadın Satışçılar, İş tatmini,
Sales management, Salesforce, Gender, Saleswomen, Job satisfaction,

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULAMA YÖNTEMLERİ: TÜKETİCİLERİN ÖDEME SİSTEMLERİNİ KULLANMA VE TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
CARD PAYMENT SYSTEMS AND THEIR APPLICATION METHODS IN TURKEY: A STUDY ON CONSUMER’S USAGE AND PREFENCES OF THE PAYMENT SYSTEMS
Cem AYDEN 1 , Ozcan DEMİR 2

Kartlı Sistemler , İhraççı Banka, Kabulcü Banka, Takas Komisyonu, Kredi Kartı,
Card Systems , Issuer Bank, Acquiring Bank, Interchange Fee, Credit Card ,

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALAN BİR DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ: GERÇEĞE UYGUN DEĞER
A VALUATION MEASUREMENT TAKING PART IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS: FAIR VALUE
Said Alpagut ŞENEL 1

Muhasebe, Finansal Tablolar, Türkiye Muhasebe Standartları, Değerleme, Gerçeğe Uygun Değer,
Accounting, Financial Statements, Turkysh Accounting Standards, Valuation, Fair Value,

SİMAV İLÇESİNDE EL DOKUMASI HALICILIK
CARPET WEAVING IN SYMAV COUNTY
Sema TAGİ 1 , Mustafa ARLI 2

Simav, El sanatı, Halıcılık, El dokuması halı, Simav Halısı,
Simav, Handicrafts, Carpet İndustry, Hand Woven Carpet , Carpet,

KURUM BAKIMI ALTINDAKİ ÇOCUKLARI ANLAMAK VE ONLARLA ÇALIŞMAK: BAĞLANMA TEORİSİNDEN BİR BAKIŞ
UNDERSTANDING AND WORKING WITH THE CHILDREN UNDER THE RESIDENTIAL CARE: A VIEW OF ATTACHMENT THEORY
Özge ÖZGÜR 1

Korunmaya muhtaç çocuklar, Sosyal hizmet alanında çalışanlar, Kurum bakımı, Bağlanma teorisi, Bağlanma odaklı uygulama,
Children in need of protection, Social services professionals, Residential care, Attachment theory, Attachment-focused practice.,

AGEISM: COLLEGE STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT OLDER PEOPLE
YAŞLI AYRIMCILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA İLİŞKİN ALGILARI
Yasemin ÖZKAN 1 , Ayşe Sezen SERPEN 2

Yaşlı Ayrımcılığı , Algılar, Tutumlar, Yaşlılar , Toplumsal Cinsiyet,
Ageism, Elderly, Attitudes, Perceptions, Gender.,

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PERAKENDECİ İŞLETMELERİN ÇEVRENİN KORUNMASINDAKİ ROLÜ
ROLE OF RETAIL COMPANIES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TERMS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Mevlüt Türk 1 , Ayda GOK 2

Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Perakendecilik, Perakendecinin Sosyal Sorumluluğu , Pazarlamacının Sosyal Sorumluluğu, Perakendecilik Karışımı,
Corporate Social Responsibility, Social Responsibility of Marketers, Retailing, Social Responsibility of Retailers, Retailing Mix,