• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ENFLASYONLA MÜCADELEDE PARA KURULU SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
IN COPING WİTH THE INFLATION, THE CURRENCY BOARD SYSTEM AND THE ANALYSIS OF FEASIBILITY IN TURKEY
Muzaffer ALBAYRAK 1 , Tayfur Bayat 2

Para Kurulu Sistemi,, Merkez Bankası,, Enflasyon, ZAMAN SERİSİ, GRANGER NEDENSELLİK,
Currency Board System,, Central Bank, Inflation, TİME SERİES, Causality Granger Test,

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SOSYAL GETİRİLERİ
SOCIAL RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Ekrem KARAYILMAZLAR 1 , Nihal YAYLA 2

Fayda-Maliyet Analizi, Yükseköğretimin Getirileri, Sosyal Getiriler, Dışsallıklar, Gelir Vergisi,
Cost-Benefit Analysis, Returns in Higher Education, Public Returns, Externalities, Income Tax,

STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN ÖRGÜTTE UYGULANAN İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ
HUMAN RESOURCES STRATEGIES APPLIED IN ORGANIZATIONS IN TERMS OF STRATEGIS MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
Ferit KÜÇÜK 1

Strateji,, stratejik planlama,, stratejik yönetim,, kaynakları stratejileri., insan,
Strategic planning, strategic, management,, , human, resources strategies.,

CARİ İŞLEMLER İLE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM VE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INTERACTION OF THE CURRENT ACCOUNT WITH ITS DETERMINANTS AND THE EFFECTS OF INFLATION TARGETING ON CURRENT ACCOUNT BALANCE: THE CASE OF TURKEY
İsmail ÇEVİS 1

Cari İşlemler Dengesi, Enflasyon Hedeflemesi, VAR Analizi, Türkiye, Cari İşlemler Dengesi Belirleyicileri,
The Current Account Balance, Inflation Targeting, Turkiye, VAR Analysis, The Determinants of the Current Account Balance,

STRATEJİK İTTİFAK ANLAŞMALARI: TÜRK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
STRATEGIC ALLIANCE AGREEMENTS: AN EXAMİNATİON ON TURKISH BUSINESS
Arzu CAKINBERK 1

Stratejik İttifaklar, Büyüme Stratejileri, İşletme Kaynakları, Kaynak Temelli Yaklaşım, Ansoff Ürün/Pazar Matrisi,
Strategic Alliances, Growth Strategies, Firm Resources, Resource Based Approach, Ansoff’s Product/Market Matrix,