• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
ENFLASYONLA MÜCADELEDE PARA KURULU SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
IN COPING WİTH THE INFLATION, THE CURRENCY BOARD SYSTEM AND THE ANALYSIS OF FEASIBILITY IN TURKEY
Muzaffer ALBAYRAK 1 , Tayfur Bayat 2

Para Kurulu Sistemi,,Merkez Bankası,,Enflasyon,ZAMAN SERİSİ,GRANGER NEDENSELLİK,
Currency Board System,, Central Bank, Inflation, TİME SERİES, Causality Granger Test,

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SOSYAL GETİRİLERİ
SOCIAL RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Ekrem KARAYILMAZLAR 1 , Nihal YAYLA 2

Fayda-Maliyet Analizi,Yükseköğretimin Getirileri,Sosyal Getiriler,Dışsallıklar,Gelir Vergisi,
Cost-Benefit Analysis, Returns in Higher Education, Public Returns, Externalities, Income Tax,

STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN ÖRGÜTTE UYGULANAN İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ
HUMAN RESOURCES STRATEGIES APPLIED IN ORGANIZATIONS IN TERMS OF STRATEGIS MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
Ferit KÜÇÜK 1

Strateji,,stratejik planlama,,stratejik yönetim,,kaynakları stratejileri.,insan,
Strategic planning, strategic, management,, , human, resources strategies.,

CARİ İŞLEMLER İLE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM VE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INTERACTION OF THE CURRENT ACCOUNT WITH ITS DETERMINANTS AND THE EFFECTS OF INFLATION TARGETING ON CURRENT ACCOUNT BALANCE: THE CASE OF TURKEY
İsmail ÇEVİS 1

Cari İşlemler Dengesi,Enflasyon Hedeflemesi,VAR Analizi,Türkiye,Cari İşlemler Dengesi Belirleyicileri,
The Current Account Balance, Inflation Targeting, Turkiye, VAR Analysis, The Determinants of the Current Account Balance,

STRATEJİK İTTİFAK ANLAŞMALARI: TÜRK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
STRATEGIC ALLIANCE AGREEMENTS: AN EXAMİNATİON ON TURKISH BUSINESS
Arzu CAKINBERK 1

Stratejik İttifaklar,Büyüme Stratejileri,İşletme Kaynakları,Kaynak Temelli Yaklaşım,Ansoff Ürün/Pazar Matrisi,
Strategic Alliances, Growth Strategies, Firm Resources, Resource Based Approach, Ansoff’s Product/Market Matrix,