• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ÜNİVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİSYENLİĞE MESLEK OLARAK BAKIŞI: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
VIEW OF THE UNDERGRADUATES TOWARDS ACADEMICIAN AS A CAREER: A COMPARATIVE RESEARCH IN FACULTY OF ECONOMIS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AND FACULTY OF EDUCATION
Mustafa HOTAMIŞLI 1 , Aslı KARCI 2 , Hurmet Çetinel 3 , Feride Çetinkaya 4

Akademisyenliğe BakıŞ , Meslek, Akademisyenlik Mesleği, Akademisyen, Üniversite Öğrencileri,
View to Academician, Profession, Academician Job, Academics, Undergraduates,

BARTIN İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE LABOUR MARKET OF BARTIN CITY
Abdullah TAKIM 1

İşgücü , İşsizlik, Bartın İşgücü Piyasası , Bartın İli İstihdam Yapısı, Sosyo-Ekonomik Sorunlar,
Labour , Unemployment, Bartın Labour Market , Bartın City Employment Structure, Social-Economics Problems,

15–18 YAŞ GRUBU ERGENLERDE GİYSİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING THE DRESS CHOICE OF ADOLESCENTS AMONG 15-18 AGE GROUP
Raziye PEKŞEN AKÇA 1

ERGENLİK, GİYSİ, GİYİM STİLİ, GİYSİ SEÇİMİ, MARKA TERCİHİ,
ADOLESCENCE, DRESS, DRESSING STYLE, DRESS CHOICE, BRAND PREFERENCE,

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİNIN TAMAMLAYICI UNSURLARI
COMPLEMENTARY ITEMS OF THE ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURS
Ahmet YATKIN1 , Mehmet ÖLMEZ 2

Girişim , Girişimci, Girişimcilik, Girişimsel Süreç, Risk,
Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Process, Risk,

THE EFFECTS OF FACTORS OF INTERNAL MARKETING ON COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN FOUR AND FIVE STAR HOTELS LOCATED IN CAPPADOCIA
KAPADOKYA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE İÇSEL PAZARLAMA FAKTÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ
Suzan ÇOBAN 1 , Nilüfer ŞAHİN PERÇİN 2

İçsel Pazarlama , Örgütsel Bağlılık, İç Müşteri Tatmini , İnsan Kaynakları Yönetimi, Otel Yönetimi,
Internal Marketing, Organizational Commitment, Internal Customer Satisfaction, Human Resources Management, Hotel Administration,

ÇOCUK HAKLARI: HAKLARLA ÇELİŞEN ÇOCUK YOKSULLUĞU
CHILD POVERTY: CHILDREN'S RIGHTS CONFLICTING POVERTY
Yasemin ÖZKAN 1 , Eda PURUTÇUOĞLU 2

Yoksulluk , Çocuk Yoksulluğu, Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Sosyal Güvence,
Poverty , Child Poverty, Child Rights, Convention on the Rights of the Child, Social Security,

ÖRGÜTLERDE MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİK OLGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATIONSHPS BETWEEN MOBBING AND BURNOUT IN ORGANIZATIONS
Berrin Filizöz 1 , Ferda Alper Ay 2

Mobbing, Psikolojik Taciz, Tükenmişlik Sendromu, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma,
Mobbing, Psychological Harrasment, Burnout Syndrom, Emotional Exhaustion, Depersonalization,

THEORY OF URBANITY AND ITS EFFECT ON HOUSING DEVELOPMENT AND HOUSING
THEORIE DER URBANISIERUNG UND DESSEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE WOHNUNGSPOLITIK UND WOHNEN
Jarmila Vidova 1

Wirtschaft, Bankwesen, Wohnungspolitik , Finanzielle Mittel, Einen Wirksamen Wettbewerb,
Economy, Urbanization, Effective Competition, Housing Policy, Urbanity Theory ,

KENT KİMLİĞİ VE ESTETİĞİ YÖNÜYLE KENTSEL DONATI ELEMANLARININ AMASYA KENTİ ÖZELİNDE ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ABOUT URBAN FURNITURE IN THE ASPECT OF URBAN IDENTITY AND AESTHETICS WITHIN THE EXAMPLE OF AMASYA PROVINCE
Lale GÜREMEN1

Atatürk ve Ziya Paşa Bulvarı, Kent Kimliği, Kent Estetiği, Kentsel Dış Mekan, Kent Donatı Elemanları,
Amasya Atatürk Boulevard And Ziya Pa?a Boulevard, Urban Identity, Urban Aesthetic, Urban Outdoor, Urban Furniture,

ÖRGÜTSEL DÜZLEMDE HAYATBOYU VE ORTAKLAŞA ÖĞRENME: ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARA BAKIŞ VE BİR UYGULAMA
LIFELONG AND COLLABORATIONAL LEARNING ON THE ORGANIZATIONAL PLANE: OVERVIEW OF LEARNING ORGANIZATIONS AND A CASE STUDY
Orhan ADIGÜZEL 1 , Umut Can ÖZTÜRK 2

Öğrenme, Öğrenen Organizasyon, Sürdürülebilir öğrenme, Örgütsel Öğrenme, Ortaklaşa Öğrenme,
Learning, Learning Organization, Sustainable Learning, Organizational Learning, Collective Learning,