• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
ÜNİVESİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİSYENLİĞE MESLEK OLARAK BAKIŞI: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
VIEW OF THE UNDERGRADUATES TOWARDS ACADEMICIAN AS A CAREER: A COMPARATIVE RESEARCH IN FACULTY OF ECONOMIS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AND FACULTY OF EDUCATION
Mustafa HOTAMIŞLI 1 , Aslı KARCI 2 , Hurmet Çetinel 3 , Feride Çetinkaya 4

Akademisyenliğe BakıŞ ,Meslek,Akademisyenlik Mesleği,Akademisyen,Üniversite Öğrencileri,
View to Academician, Profession, Academician Job, Academics, Undergraduates,

BARTIN İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE LABOUR MARKET OF BARTIN CITY
Abdullah TAKIM 1

İşgücü ,İşsizlik,Bartın İşgücü Piyasası ,Bartın İli İstihdam Yapısı,Sosyo-Ekonomik Sorunlar,
Labour , Unemployment, Bartın Labour Market , Bartın City Employment Structure, Social-Economics Problems,

15–18 YAŞ GRUBU ERGENLERDE GİYSİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING THE DRESS CHOICE OF ADOLESCENTS AMONG 15-18 AGE GROUP
Raziye PEKŞEN AKÇA 1

ERGENLİK,GİYSİ,GİYİM STİLİ,GİYSİ SEÇİMİ,MARKA TERCİHİ,
ADOLESCENCE, DRESS, DRESSING STYLE, DRESS CHOICE, BRAND PREFERENCE,

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİNIN TAMAMLAYICI UNSURLARI
COMPLEMENTARY ITEMS OF THE ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURS
Ahmet YATKIN1 , Mehmet ÖLMEZ 2

Girişim ,Girişimci,Girişimcilik,Girişimsel Süreç,Risk,
Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Process, Risk,

THE EFFECTS OF FACTORS OF INTERNAL MARKETING ON COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN FOUR AND FIVE STAR HOTELS LOCATED IN CAPPADOCIA
KAPADOKYA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE İÇSEL PAZARLAMA FAKTÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ
Suzan ÇOBAN 1 , Nilüfer ŞAHİN PERÇİN 2

İçsel Pazarlama ,Örgütsel Bağlılık,İç Müşteri Tatmini , İnsan Kaynakları Yönetimi,Otel Yönetimi,
Internal Marketing, Organizational Commitment, Internal Customer Satisfaction, Human Resources Management, Hotel Administration,

ÇOCUK HAKLARI: HAKLARLA ÇELİŞEN ÇOCUK YOKSULLUĞU
CHILD POVERTY: CHILDREN'S RIGHTS CONFLICTING POVERTY
Yasemin ÖZKAN 1 , Eda PURUTÇUOĞLU 2

Yoksulluk ,Çocuk Yoksulluğu,Çocuk Hakları,Çocuk Hakları Sözleşmesi,Sosyal Güvence,
Poverty , Child Poverty, Child Rights, Convention on the Rights of the Child, Social Security,

ÖRGÜTLERDE MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİK OLGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATIONSHPS BETWEEN MOBBING AND BURNOUT IN ORGANIZATIONS
Berrin Filizöz 1 , Ferda Alper Ay 2

Mobbing,Psikolojik Taciz,Tükenmişlik Sendromu,Duygusal Tükenme,Duyarsızlaşma,
Mobbing, Psychological Harrasment, Burnout Syndrom, Emotional Exhaustion, Depersonalization,

THEORY OF URBANITY AND ITS EFFECT ON HOUSING DEVELOPMENT AND HOUSING
THEORIE DER URBANISIERUNG UND DESSEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE WOHNUNGSPOLITIK UND WOHNEN
Jarmila Vidova 1

Wirtschaft,Bankwesen,Wohnungspolitik ,Finanzielle Mittel,Einen Wirksamen Wettbewerb,
Economy, Urbanization, Effective Competition, Housing Policy, Urbanity Theory ,

KENT KİMLİĞİ VE ESTETİĞİ YÖNÜYLE KENTSEL DONATI ELEMANLARININ AMASYA KENTİ ÖZELİNDE ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ABOUT URBAN FURNITURE IN THE ASPECT OF URBAN IDENTITY AND AESTHETICS WITHIN THE EXAMPLE OF AMASYA PROVINCE
Lale GÜREMEN1

Atatürk ve Ziya Paşa Bulvarı,Kent Kimliği,Kent Estetiği,Kentsel Dış Mekan,Kent Donatı Elemanları,
Amasya Atatürk Boulevard And Ziya Pa?a Boulevard, Urban Identity, Urban Aesthetic, Urban Outdoor, Urban Furniture,

ÖRGÜTSEL DÜZLEMDE HAYATBOYU VE ORTAKLAŞA ÖĞRENME: ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARA BAKIŞ VE BİR UYGULAMA
LIFELONG AND COLLABORATIONAL LEARNING ON THE ORGANIZATIONAL PLANE: OVERVIEW OF LEARNING ORGANIZATIONS AND A CASE STUDY
Orhan ADIGÜZEL 1 , Umut Can ÖZTÜRK 2

Öğrenme,Öğrenen Organizasyon,Sürdürülebilir öğrenme,Örgütsel Öğrenme,Ortaklaşa Öğrenme,
Learning, Learning Organization, Sustainable Learning, Organizational Learning, Collective Learning,