• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.01.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
EKONOMİK GELİŞME VE GİRİŞİMCİLİK: İNOVATİF GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ DEĞER YARATIMINDA ROLÜ
ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP: THE ROLE OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ON NEW VALUE CREATION
Özge Gökbulut Özdemir1

Ekonomik Gelişme, Girişimcilik, Yenilik, İnovatif Girişimcilik, Yeniliğin Değeri,
Economic Development, Entrepreneurship, Innovation, Innovative Entrepreneurship, Value of Innovation,

OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN KAYNAK BAĞIMLILIĞINI YÖNETME STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEASURING THE EFFECTIVENESS OF THE RESOURCE DEPENDENCE MANAGING STRATEGIES APPLIED IN HOTEL MANAGEMENTS
Aziz Gökhan ÖZKOÇ 1 , Orhan BATMAN 2

Bağımlılık , Kaynak Bağımlılığı Kuramı, Otel İşletmeleri, Stratejik Yönetim, Örgüt Kuramı,
Dependence, Resource Dependence Theory, Hotel Managements, Strategic Management, Organizational Theory,

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE EKONOMİ DERSİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF THE COURSE OF ECONOMICS IN ENGINEERING AND ARCHITECTURE FACULT
Ethem Tarhan 1

Zorunlu Ders, Seçmeli Ders, Yaşam Boyu Öğrenme, Bologna Süreci, Program Çıktıları,
Compulsory Course, Optional/Selective Course, Lifelong Learning, Bologna Process, Program Outcomes,