• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ BİLEŞENLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: WAGNER YA DA KEYNES?
COMPONENTS OF GOVERNMENT EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY: WAGNER OR KEYNES?
Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE 1 , Nihal YAYLA 2

Kamu Harcamaları, Büyüme, VAR ve Granger Nedensellik, Wagner Teoremi, Keynesyen Yaklaşım,
Government Expenditures, Growth, VAR and Granger Causality, Wagner Theory, Keynesian Theory,

TÜRKİYE’DE HİSSE SENETLERİ PİYASASI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE ARDL YAKLAŞIMI
AN ARDL APPROACH TO STOCK MARKET AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY
Nihal YAYLA 1 , Reşat CEYLAN 2 , İsmail ÇEVİS 3

Hisse Senetleri Piyasası, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, ARDL, BIST,
Stock Exchange Market, Economic Growth, Co-Integration, ARDL, BIST,

ODTÜ ve KTÜ MİMARLIK BÖLÜMLERİ MEKAN ORGANİZASYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1950-1970)
AN EXAMINATION OF THE SPACE ORGANIZATIONS IN METU AND KTU ARCHITECTURE DEPARTMENTS (1950-1970)
Bahar KÜÇÜK KARAKAŞ1 , Sümeyye Aybike TÜRK2

1950-1970 Süreci, Mimarlık, Mimarlık Bölümleri, Mekan Organizasyonu, Türkiye,
1950-1970 Period, The Architecture, The Departments of Architecture, Space Organisation, Turkey,

KOBİ’LER İÇİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE FİRMALARIN RİSK YÖNETİMİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON ENTERPRİSE RISK MANAGEMENT FOR SME'S AND THE AWARENESS OF RISK MANAGEMENT IN COMPANIES
Hakan SARITAŞ 1 , Yusuf KAYA2

Kurumsal Risk Yönetimi, , KOBİ, Risk Yönetimi, Ortalama Popülasyon Panel Veri Modeli, Risk,
Enterprise Risk Management, SMEs, Risk Management, Population Averaged,, Risk,

TURIST ÇEKICILIKLERI VE TURIST AKIŞI ARASINDAKI ILIŞKILERIN MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞA DAYALI OLARAK INCELENMESI
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN TOURIST ATTRACTIONS AND TOURIST FLOW BASED ON SPATIAL DEPENDENCY
Deniz KARAGÖZ1 , Yeliz MERT KANTAR2 , Semra GÜNAY AKTAŞ3 , Hakan SEZEREL4

Turist Akışı, Turist Çekicilikleri, Mekansal Otokorelasyon, Mekansal Bağımlılık, Mekansal Hata Modeli,
Tourist Flow, Tourist Attraction, Spatial Autocorrelation, Spatial Dependency, Spatial Error Model,