• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.01.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
OY PUSULASI TASARIMININ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF BALLOT PAPER DESIGN ON VOTER CHOICE: THE CASE OF 2011 DEPUTY GENERAL ELECTIONS IN TURKEY
Hasan Güllüpunar 1 , Emre Ş. ASLAN 2 , Ersin Diker 3

Oy Pusulası, Seçim, Aday, Siyasal İletişim, Görsel İmaj,
Ballot papers, Election, Candidate, Political Communication, Visual Image,

MEDYADA HABER DİLİ VE ERDOĞAN`IN STRAZBURG KONUŞMASI
News Language in the Media and "Erdoğan`s Speech in Strasbourg"
Enderhan KARAKOC 1 , Nurcan Pınar Eke 2

Fransız Kalmak, Strazburg Konuşması, Haber Dili, Medya ve Siyaset,
Strasbourg Speech, The News Language, Media and Politics,

1844-1845 TARİHLİ_ TEMETTÜAT DEFTERİNE GÖRE ANKARA EYALETİ KONUR KAZASI (NEFS-İ KONUR) KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI
ANKARA PROVINCE KONUR COUNTYâ€â„¢S SOCIAL AND ECONOMICAL STRUCTURE ACCORDING TO 1844-1845 TEMETTÜAT NOTEBOOK
Rafet METİN 1

Ankara Eyaleti, Konur Kazası, Temettüat Defteri, Mesleki Yapılanma, Gelir,
Ankara Province, Konur County, Temettuat Notebook, Professional Structure, Revenue,

DER UMGANG DES ÜBERSETZERS MIT MEHRSPRACHIGEN TEXTEN AM BEISPIEL VON THEODOR FONTANES EFFI BRIEST
THEODOR FONTANE EFFI BRIEST ADLI ESERİ ÖRNEĞİNDE ÇEVİRMENİN ÇOK DİLLİ METİNLERLE ÇALIŞMASI
Mehmet Tahir ÖNCÜ 1

Çok Dilli Metinler, Çeviri, Çeviri Yöntemleri, Edebi Çeviri, Effi Briest,
Mehrsprachige Texte, Übersetzungsmethoden, Literarische Übersetzung, Effi Briest, Theodor Fontane,

SÜRGÜNLER MEKÂNI DÜNYA: GÖÇ, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLEŞTİRME
WORLD, THE PLACE OF EXILES: MIGRATION, MULTICULTURALISM AND OTHERING
Hüsniye Canbay Tatar 1

Göç, Göçmen, Çokkültürlülük, Kimlik, Öteki,
Migration, Immigrant, Multiculturalism, Identity, The Other,

VOTERS` LOYALTY TO A POLITICAL PARTY IN TERMS OF ORGANIZATIONAL COMMİTMENT FACTOR: A RESEARCH ON VOTERS LIVING IN BIG CITIES IN TURKEY
KURUMSAL BAĞLILIK FAKTÖRÜ BAKIMINDAN SEÇMENLERİN PARTİ BAĞLILIKLARI: TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYAN SEÇMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hasan Güllüpunar 1 , Özlem Güllüoğlu 2

Parti Bağlılığı, Siyasal İletişim, Seçim Kampanyası, Siyasal Partiler, Kurumsal Bağlılık,
Political party loyalty, political communication, political campaign, political parties, organizational commitment,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKALARINA YÖNELİK İMAJ ALGISI: NOKIA VE SAMSUNG ÖRNEĞİ
THE IMAGE PERCEPTION OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS TOWARDS CELL PHONE BRANDS:THE CASE OF NOKIA AND SAMSUNG
Ersin Diker 1 , Mehmet Nejat Özüpek 2

Marka, Marka İmajı, Cep Telefonu Kullanımı, Öğrenci, Cinsiyet,
Brand, Brand Image, Usage of Cell Phone, Student, Gender,

İSLAM HUKUKUNA GÖRE SAÇ BOYAMA
HAİR DYEİNG ACCORDİNG TO İSLAMİC LAW
Mehmet Öztürk 1

Saç Boyama, Fıkıh, Saç Boyama ve Gusül, Fıkhi Tespitler, İslam Hukuku,
Hair dyeing, Fıqh, Hair dyeing and taharah, Determinations about fıqh, İslamic law,

GREVİN İSLAM HUKUKUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE STRIKE ACCORDING TO ISLAMIC LAW
Mehmet Öztürk 1

Grev, İslam Hukuku, İşçi-İşveren Münasebetleri, Hakem Heyeti, Toplu İş Bırakma,
Strike, İslamic Law, Employer-employee relations, The arbitral tribunal, General Work stoppage,

ÇOCUKLARIN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINA KARŞI ANNELERİN KULLANDIKLARI İLETİLERİN NİTELİKSEL ANALİZİ
QUALITATIVE ANALYSIS OF MESSAGES USED BY MOTHERS AGAINST MISBEHAVIORS OF CHILDREN
Kezban Tepeli 1

İleti, Okul Öncesi Eğitim, Anne Eğitim Düzeyi, Empatik Eğilim, İletişim Becerisi,
Message, Preschool Education, Mother Education Level, Empathic Tendency, Communication Skill,