• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 13
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARININ ÖNÜNDEKİ SOSYAL, SİYASAL VE EKONOMİK ENGELLER
SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMICAL OBSTACLES CONFRONTED BY TRADE UNION IN TURKEY
Ensar YILMAZ 1

Sendika , Sendikasızlaşma, Sendikasızlaştırma , İşçi Sendikaları, Sendikal Hareket,
Trade Union , Deunionize, Deunionization , Labor Unions, Trade Union Movemen,

İHSAN OKTAY ANAR’IN KİTAB-ÜL HİYEL ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON THE NOVEL OF İHSAN OKTAY ANAR “KİTAB-ÜL HİYEL”
Mehmet Bakır ŞENGÜL 1

Tema, Şahıs Kadrosu, Mizah Unsurları, Zaman, Dil ve Anlatım,
Theme, Characters, Humour Elements, Time, Language And Expression,

ZİYA GÖKALP’TE SİYASET-TOPLUM İLİŞKİSİ
POLITICS AND SOCIETY ON ZIYA GOKALP
Ensar YILMAZ 1

Ziya Gökalp, Siyaset, Devlet, Seçkinler, Toplum,
Ziya Gökalp, Politics, State, Elite, Society,

TÜRK DİLİ MESELELERİ KARŞISINDA HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
TURKISH LANGUAGE ISSUES BY HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Hüseyin DOGRAMACIOGLU 1

Halit Ziya Uşaklygil, Türk dili meseleleri, Çözüm önerileri, İmlâ, Telaffuz,
Halit Ziya Uşaklygil, Turkish language issues, Solution offers, Spelling, Pronunciation,

HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER: KAYSERİ’DEKİ ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
PUBLIC RELATIONS IN HOSPITALS: A STUDY ON PAY HOSPITALS IN KAYSERİ
Metin IŞIK1 , Özden Konur 2

Halkla İlişkiler, Özel Hastane, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Hizmet Politikası, Kayseri,
Public Relations, Pay Hospital, Public Relations in Hospitals, Service Policy, Kayseri,

YEREL SEÇİMLERDE ADAY MERKEZLİ SİYASAL REKLAMLAR (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)
CANDIDATE POLITICAL ADS IN LOCAL ELECTIONS (SAMPLE OF ELAZIG)
Göksel GÖKER 1 , ADEM DOĞAN 2

Siyasal Reklam , Aday Merkezli Reklam, Yerel Seçimler, Elazığ, Göstergebilim,
Political Advertising , Candidate Advertising, Local Elections, Elazığ , Semiotic,

TEAM ANALYSIS
TAKIM ANALİZİ
Orhan ERDEM 1 , SEDAT POLAT 2

Takım, Takım Oluşturmak, Takym Yönetimi, Takımlarda Farklılıklar, Takımda İletişim,
Team, Team Building, Team Management, Diversity in Teams, Communication Within a Team,

PEYAMİ SAFA’NIN ROMAN KARAKTERLERİNİN PSİKOLOJİK ÇIKMAZLARI
THE PSYCHOLOGICAL DILEMMAS OF THE NOVEL CHARACTERS OF PEYAMI SAFA
Nurullah ULUTAŞ 1

Peyami Safa, Roman, Türk Edebiyatı, Psikoloji, Psikolojik Roman,
Peyami Safa, Novel, Turkish Literature, Psychology, Psychological Novel,

KADIN DERNEKLERİ GÖZÜYLE KADIN VE ŞİDDET: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
WOMEN AND VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF ASSOCIATIONS OF WOMEN: AFYONKARAHİSAR CASE
Huriye TEKIN ONUR 1

Kadın Dernekleri, Şiddet , CEDAW, Geleneksel Cinsiyet Rolleri, Sivil Toplum,
Women Associations , Violence, CEDAW, Traditional Gender Roles, Civil Society,

DİL, KÜLTÜR VE EĞİTİM İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE, CULTURE, AND EDUCATION
Erdogan KARTAL 1

Dil, Kültür, Eğitim, Toplum, İlişki,
Language, Culture, Education, Relationship, Society,

AHMET ARİF’İN ŞİİRLERİNDE HALK KÜLTÜRÜNDEN YANSIMALAR
REFLECTIONS FROM POPULAR CULTURE IN AHMET ARİF’S POEMS
Rezan KARAKAŞ 1

Folklor, Edebi eser, Şiir, İmaj, Çağrışım,
Folklore, Literary work, Poem, Image, Association,

ELEŞTİREL BİR BAKIŞLA İNSAN HAKLARI “EVRENSEL” BEYANNAMESİ
CRITICAL REVIEW OF THE “UNIVERSAL” DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Levent Uzun 1

İnsan, Hak, İnsan hakları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Evrensel,
Human, Right, Human rights, The Universal Declaration of Human Rights, Universal,

REDEWENDUNGEN MIT FARBENNAMEN IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN
ALMANCA VE TÜRKÇE’DE RENK İSİMLERİ TAŞIYAN DEYİMLER
Mehmet AYGUN 1

Deyim, Renk, Sembol, Anlam, Yananlam,
Redewendung , Farbe, Symbol, Bedeutung, Nebenbedeutung,