• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.04.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
ZİHİNSEL HARİTALARIN VE DENEYİMİN DÖNÜŞÜMÜ: TOTAL RECALL
TRANSFORMATION OF COGNITIVE MAPS AND EXPERIENCE: TOTAL RECALL
Aslı FAVARO 1 , Onur Orkan AKŞİT 2

Teknoloji, Postmodern Gerçeklik, Siberpunk, Zaman ve Mekan Algısı, Bellek,
Technology, Postmodern Reality, Cyberpunk, Perception of Time and Space, Memory,

ÇÖP YIĞINLARINDA HABER ARAMAK: İNTERNET GAZETECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
LOOKING FOR NEWS IN A LOAD OF JUNK: A STUDY ON INTERNET JOURNALISM
Umur IŞIK 1 , Konur Alp KOZ2

İnternet Haberciliği, Arama Motorları, Google News, Çöp Haber, Çöp Site,
Internet Journalism, Searh Engines, Google News, Junk News, Junk Site,

SİBORG FİGÜRLERİ OLARAK SİNEMADA KADIN KAHRAMANLAR
ACTION HEROINES AS CYBORG FIGURES IN CINEMA
Onur Orkan AKŞİT 1 , Aslı FAVARO 2

Kadın Aksiyon Kahramanları, Bilim Kurgu, Siborg Figürü, Teknoloji, Beden,
Action Heroines, Science Fiction, Cyborg Figure, Technology, Body,

TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNİN İKONOGRAFİK ANALİZİ: KADININ YERİ VE TEMSİLİ
ICONOGRAPHICAL ANALYSIS OF TELEVISION MAIN NEWS BULLETIN: THE PLACE AND REPRESENTATION OF WOMEN
Vahit ILHAN 1

Televizyon Ana Haber Bülten, İkonografik Analiz, İkonolojik Analiz, Kadının Temsili, Mekan,
Television Main News Bulletin, Iconographic Analysis, Iconological Analysis, Representation of Women, Place,

TÜRK MEDYA ÇALIŞANLARININ KURUMSAL BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE TURKISH MEDIA PROFESSIONALS
Demet SOMUNCUOĞLU ÖZERBAŞ 1

Medya, Gazeteci, Kurumsal Örgütsel Bağlılık, Türk Medya Sektörü, Medya Çalışanları,
Media, Journalists, Organizational Commitment, Turkish Media Sector, Media Professionals,

REKLAM DÜNYASINDA İMGENİN GÜCÜ ´ARÇELİK VE VESTEL REKLAMLARINDA ROBOT KARAKTERLERLE YARATILAN EVREN`
THE POWER OF IMAGE IN ADVERTISING ´THE UNIVERSE CREATED BY ROBOT CHARACTERS IN ARÇELİK AND VESTEL COMMERCIALS`
Seda SUNBÜL OLGUNDENİZ 1 , Alev Fatoş PARSA 2

Reklam, İmge, Kodlar, Görsel Göstergebilim, Robot,
Advertising, Image, Codes, Visual Semiotics, Robot,

TÜRKİYE`DE ÇOCUKLARA YÖNELİK TELEVİZYON YAYINLARININ TİCARİLEŞMESİ VE ÇOCUKTELEVİZYON KANALLARI
THE COMMERCIALIZATION OF CHILDREN`S TELEVISION BROADCASTING AND CHILDREN`S TELEVISION CHANNELS IN TURKEY
Nazım ANKARALIGİL 1

Çocuk, Televizyon, Medya, Türkiye, Çocuk Televizyonları,
Children, Television, Media, Turkey, Children`s Television Channels,