• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2021
  • Volume : 16
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.04.2021

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
MİMARİ MİRAS YAPILARINA ÖNERİLEN YENİ İŞLEVLERİN KULLANICI KATILIMLI SEÇİM SONUÇLARININ BELLEK AKTARIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUAĞAÇ RUM OKULU ÖRNEĞİ
EVALUATION OF USER PARTICIPATED SELECTION RESULTS OF NEW FUNCTIONS SUGGESTED FOR ARCHITECTURAL HERITAGE BUILDING IN THE CONTEXT OF MEMORY TRANSFER: THE EXAMPLE OF ULUAĞAÇ GREEK SCHOOL
ilknur ACAR ATA1 , MEHMET EMIN BAŞAR2

Bellek Aktarımı, Yeniden İşlevlendirme, Mimari Miras, Kullanıcı Katılımı, Dijitalleştirme,
Memory Transfer, Architectural Heritage, Re-Functioning, User Participation, Digitization,

A MODEL SUGGESTION ON THE INFLUENCE OF PUBLIC AWARENESS AND SUPPORT OF TOURISM SECTOR
Lale GÜREMEN1

Mustafapaşa “Sinasos”, Tourism, Local Awareness, Local Support for Tourism, Structural Equation Model,

AMASYA KENTİ HATUNİYE MAHALLESİ VE NERGİS (HELKIS) MAHALLESİ ÖRNEĞİNDE KENTSEL DONATI TASARIMI SÜRECİ
AN URBAN FURNITURE DESIGN PROCESS IN THE EXAMPLE of HATUNİYE NEIGHBORHOOD AND NERGIS (HELKIS) NEIGHBORHOOD
Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU1 , Gizem BÜYÜKGÜNER2

Kentsel Tasarım Problemi, Kentsel Donatı Elemanı, Kentsel Donatı Tasarımı Süreci, Turizm Koridoru, Amasya,
Urban Design Problem, Urban Furniture Elements, Urban Furniture Design Process, Tourism Corridor, Amasya,

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR SAHASI VE TRİBÜNÜNÜN MİMARİ TASARIM SÜRECİ
ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS OF KIRKLARELİ UNIVERSITY SPORTS FIELD AND TRIBUNE
Soner YELER1

Spor, Spor Sahası, Tribün, Mimari Tasarım, Kırklareli Üniversitesi,
Sport, Sports Field, Tribune,, Architectural Design, Kırklareli University,