• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.01.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
HALKLA İLİŞKİLERİN PUSULASI: POLİTİKA
COMPASS OF PUBLIC RELATIONS: POLICY
Umit ARKLAN1 , Mustafa AKDAĞ 2

Halkla İlişkiler, Politika, Pusula, Halkla İlişkiler Politikaları, Yön Tayin Edici Politikalar,
Public Relations, Policy, Compass, Public Relations Policies, Guıdıng Polıcıes,

ELİF ŞAFAK'IN MAHREM ADLI ROMANINA HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
A FOLKLORISTIC APPROACH ELİF ŞAFAK'S NOVEL WHİCH NAME İS MAHREM (CONFİDENTIAL)
M.Abdulbasit SEZER 1

HALK BİLİMİ, MOTİF, ELİF ŞAFAK, MİTOLOJİ, MASAL,
FOLKLORE, MOTİF, ELİF ŞAFAK, MYTHOLOGY, TALES,

İKTİDARIN YENİDEN ÜRETİMİNDE İDEOLOJİK BİR ARAÇ OLARAK SİYASAL REKLAMCILIK
POLITICAL ADVERTISING AS A IDEOLOGICAL INSTRUMENT ON REPRODUCTION OF POWER
Göksel GÖKER 1 , Polat Sait Alpman 2

SİYASAL REKLAMCILIK, PROPAGANDA, İKTİDAR, İDEOLOJİ, YENİDEN ÜRETİM,
POLITICAL ADVERTISING, PROPAGANDA, POWER, IDEOLOGY, REPRODUCTION,

TÜRKİYE'DE GÖÇ VE TÜRK SİNEMASI: 1960-2009
MIGRATION IN TURKEY AND TURKISH CİNEMA:1960-2005
Günseli PİŞKİN 1

GOÇ, KİTLE, KİTLE KÜLTÜRÜ, POPÜLER, SİNEMA,
MIGRATION, MASS, MASS CULTURE, POPULAR, CINEMA,

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİNİN İKİ YÜZÜ:DANIŞMANLARIN TUTUMU(ADAY ÖĞRETMEN GÖZÜYLE)& DANIŞMANLARIN ÖZ YETERLİK ALGI İNANIŞLARI (KENDİLERİ HAKKINDA)
TWO SIDES OF THE COIN IN TEACHING EXPERIENCE: THE MENTORS’ ATTITUDES (FROM STUDENT TEACHERS’ EYES) & MENTORS’ SELF - EFFICACY BELIEFS (ABOUT THEMSELVES)
SAZIYE YAMAN 1

Danışman ve Danışmanlık, Öğretmen adayı, Öz yeterlik, Okul deneyimi, Uygulama Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri,
Mentor and mentoring, Preservice teachers (student teachers), Self Efficacy, Practicum, The Professional Qualities of Cooperating Teachers,

212 SAYILI YASANIN DÖNEMİN YAZILI BASININDA TEMSİLİ
THE REPRESENTATION OF ACT NUMBERED 212 IN PRINT PRESS
Hamza ÇAKIR1 , Ebru Akbaba DAVULCU 2

Yazılı Basın, 212 Sayılı Yasa, Yasal Haklar, Dokuz Patron Olayı, Gazeteci,
Print Press, Law Numbered 212, Legal Rights, Nine Bosses Incident, Journalist,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEDYAYA BAKIŞI VE MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
STUDENTS AND FACULTY OF COMMUNICATION MEDIA OUTLOOK STUDY ON USE OF MEDIA
Ayhan ERDEM 1

Medya, Medyaya Bakış, Medya Kullanımı, Kullanımlar ve Doyumlar, İletişim Fakülteleri,
Media, Media Overview, Media Usage, Uses and Gratifications, Faculties of Communication,

HABER NEDİR, NASIL BİÇİMLENDİRİLİR? GELENEKSEL VE İNTERNET GAZETELERİNDEKİ FARKLILIK VE BENZERLİKLER
WHAT IS NEWS? HOW IS IT FORMED? THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN (THE INTERNET)ONLINE AND PRINT NEWPAPERS
Aynur BOYER 1

Haber , Haberi Biçimlendirmek, İnternet Gazetesi, Geleneksel Gazete, Farklılık ve Benzerlik,
News, Forming a News, Internet (Online) Newspaper , Print Newspaper, Similarities and Differences ,

OTOMOBİL BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL YANSIMALARI
AUTOMOBILE ADDICTION AND ITS SOCIAL REFLECTIONS
Mehmet KARACA 1

Otomobil , Ulaşım, Sosyal Yaşam , Bağımlılık, Sosyal Yansıma,
Automobile, Transportation, Social Life, Addiction, Social Reflections,

ZUR VERWENDUNG DER PARTİKEL “ALS” DES DEUTSCHEN UND İHRE ENTSPRECHUNGSFORMEN İM TÜRKİSCHEN
ALMANCADAKİ “ALS” SÖZCÜĞÜNÜN KULLANIMI VE TÜRKÇEDEKİ KARŞILIKLARI
Mehmet AYGUN 1

Bağlaç, Edat, Dilsel Yapı, Karşılaştırma, Tamlama,
Konjunktion , Präposition, Sprachliche Struktur, Vergleich, Attribut ,

KULTURELLE MISSVERTÄNDNISSE IN ZIELSPRACHLICHEN KOMMUNIKATIONSSITUATOIONEN
COMMUNICATION IN TARGET CULTURE AND CRITICAL INCIDENTS
Erdinç YÜCEL 1

Foreign Language , Culture, Communication Mistakes, Real Life Environments, Daily Life,
Fremdsprache , Kultur, Critcal Incidents , Realsituationen, Alltag,

STELLENWERT UND NOTWENDIGKEIT DER NONVERBALEN ELEMENTE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
THE SIGNIFICANCE AND NECESSITY OF NON-VERBAL FACTORS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
Hasan YILMAZ 1 , Erdinç YÜCEL 2

Foreign Language Class, Target Language, Target Culture, Non-verbal Communication, Gestures and Mimics,
Fremdsprachenunterricht , Zielsprache, Zielkultur, Nonverbal, Geste und Mimik,