• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 14
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
THE EVALUATION OF BOUTIQUE HOTELS IN SPATIAL TERMS: ALACATI EXAMPLE
BUTİK OTELLERİN MEKANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALAÇATI ÖRNEĞİ
ESRA AKSOY 1

Butik Oteller, İç Mekan Tasarlama İlkeleri, , Alaçatı’daki Butik Oteller, Alaçatı’nin Kentsel ve Mimari Özelliği , Alaçatı,
Boutique Hotels , Indoor Design Principles, Urban and Architectural Feature of Alacati, Boutique Hotels in Alacati, Alacati,

ESKİŞEHİR GELENEKSEL TAŞBAŞI ÇARŞISI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
EXAMINE OF ESKISEHIR TASBASI TRADITIONAL MARKET PLACE IN TERMS OF SUSTAINABILITY
Güler KOCA 1 , Rana Karasözen 2

Osmanly kenti, Geleneksel çarşı, Sürdürülebilirlik, Eskişehir, Taşbaşı,
Ottoman towns, Traditional market place, Sustainability, Eskisehir, Tasbasi,

KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE BEDEN DİLİ KAVRAMI VE ROLÜ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
A THEORETICAL STUDY ON THE CONCEPT AND ROLE OF BODY LANGUAGE IN THE PROCESS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION
Ahmet GUNES 1

İletişim , İletişim Tarihi, Kişilerarası İletişim, Beden Dili , Beden Dilinin Özellikleri,
Communication, History of Communication, Interpersonal Communication, Body Language , Characteristics of Body Language,

MARDİN SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ KORUMA VE ONARIM ÖNERİLERİ
CONSERVATION AND RESTORATION RECOMMENDATIONS MARDIN SURP KEVORK ARMENIAN CHURCH
Emine DAĞTEKİN 1 , Semra Hillez 2

Mardin, Ermeni, Surp Kevork, Kilise, Strüktürel Çatlak,
Mardin, Armenian, Surp Kevork Armenian Church, Church, Structural Cracks,

AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE MEDIA VIEWING HABITS OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN WHO TOOK MEDIA LITERACY COURSES¬¬
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ ALAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İZLEME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Hamza ÇAKIR1 , Mustafa KOÇER 2 , Hakan AYDIN 3

Medya, Medya Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, İlköğretim Öğrencileri, Medya İzleme Alışkanlıkları,
Media, Media Literacy, Media Literacy Education, Schoolchildren, Media Viewing Habits,

KRİZ YÖNETİMİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNE ETKİSİ/KATKISI
CRISIS MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE EFFECT/CONTRIBUTION Of CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CRISIS MANAGEMENT PROCESS
Mustafa AKDAĞ 1 , Umit ARKLAN2

Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz Yönetim Süreci, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk,
Crisis, Crisis Management, Crisis Management Process, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility,

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)
THE LEVEL OF GAIN FROM RELIGIOUS CULTURE AND MORALS KNOWLEDGE CURRICULUM IN SECONDARY SCHOOLS (CASE STUDY OF VAN PROVINCE)
Akif Akto 1

Eğitim-Öğretim, Ortaöğretim, Öğretim Programı, Din Öğretimi Programı, Gerçekleşme Düzeyi,
Education-Instruction, Secondary Education, Curriculum, Religious Education, Level of Realization,

MEVLEVI SEMA RITUAL OUTFITS AND THEIR MYSTICAL MEANINGS
MEVLEVİ SEMA AYİNİ GİYİMLERİ VE MİSTİK ANLAMLARI
Nurgül KILINC 1

Mevlana, Mevlevilik, Sema ayini, Mevlevi giyimi, Semazen giyimi,
Rumi, Mevlevi Order, Sema ritual, Mevlevi costumes, Whirling dervish’s costumes,

KAYBOLAN BİR KUTLAMA RİTÜELİ VE BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KARTPOSTAL
THE DISAPPEARANCE OF A CELEBRATION RITUAL AND POSTCARDS AS A MEDIUM OF COMMUNICATION
Suat SUNGUR 1

Kartpostal , Yazılı Kültür, Kutlama Ritüeli, E-Kart/ E-Mail, SMS,
Postcard , Written Culture, Celebration Ritual , E-Card/E-Mail, SMS,

EDİP CANSEVER’İN ŞİİR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
EDIP CANSEVER’S OPINIONS ABOUT POETRY
Ferhat KORKMAZ 1

Edip Cansever, İkinci Yeni, Şiir,, Poetika, Poetic ,
Edip Cansever, İkinci Yeni , Movement, Poetry, Poetics ,

TÜRK ANAYASACILIK TARİHİNDE ANAYASAL KURUCU İKTİDAR (BULGARİSTAN BÜYÜK ULUSAL MECLİSİ ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYET MECLİSİ ÖNERİSİ)
CONSTITUTIONAL CONSTITUENT POWER IN TURKISH CONSTITUTIONALISM HISTORY (BULGARIAN GRAND NATIONAL ASSEMBLY SAMPLE AND TURKISH REPUBLICAN ASSEMBLY MODEL)
Bedrettin ÖZMEN 1 , Hakan ÖZDEMiR 2

Kurucu iktidar, Büyük Ulusal Meclis , Türkiye Cumhuriyet Meclisi, Anayasa, Yeni Anayasa’nın Kabulü,
Constituent Power, Grand National Assembly, Turkish Republican Assembly, Constitution, Adoption of New Turkish Constitution,

TARİHİ KENTSEL VE MİMARİ MEKÂNLARIN GELİŞİNDE ROL ALAN ETKENLERİN İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF THE FACTS ON THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL URBAN AND ARCHITECTURAL PLACES
Sabit OYMAEL1 , Hatice KIRAN ÇAKIR2 , Yasemin Fidan 3 , Cevdet Emin EKINCI4

Tarihi Mekan , Kent, Kentsel Doku , Disiplinler Arası Çalışma, Mimari Mekan,
Historic Places , City-Urban, Urban Pattern, Interdisciplinary Studies, Architectural Place ,

AİLE VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN THE FAMILY AND SOCIAL CAPITAL
Sevim ATİLA DEMİR 1

Sosyal Sermaye, Aile, Toplumsal Alışveriş Perspektifi, Ekolojik Perspektif, Toplumsal Değişme,
Social Capital, Family, Social Transaction Perspective, Ecological Perspective, Social Change,

TÜRKİYE YAZILI BASININDA ALEVİLERİN TEMSİLİ: 7. ALEVİ ÇALIŞTAYI HABERLERİNİN SÖYLEMİ
REPRESENTATION OF THE ALEVI’S IN THE TURKISH PRESS: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE 7TH WORKSHOP OF ALEVI
Tezcan Özkan Kutlu 1 , Onur Bekiroglu 2

7. Alevi Çalıştayı , Alevi Kimliği, Biz-Onlar, Öteki, Haber Söylemi,
7th Workshop of Alevi, Alevi identity, Us-them, Other, News discourse,