• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TO STUDENTS SUCCESS IN THE LESSON “MUSICAL HEARING, READİING AND DICTATE”
Zeki NACAKÇI 1

Müzik , Müziksel Yazma, İşbirlikçi Öğrenme , Müziksel İşitme, Öğretim Yöntemi,
Music , Musical Dictate, Cooperative Learning , Musical Hearing, Training Method ,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN “BİLGİSAYAR” DERSİNİN İŞLEVSELLİĞİ
FUNCTIONALTY OF “COMPUTER” LESSON WHICH IS CONTAINED IN MUSİC TEACHER TRAINING PROGRAMME
Zeki NACAKÇI 1 , Esra DALKIRAN2

Bilgisayar , Müzik Eğitimi , Program Analizi, Müzik Yazılımları, Müzik Öğretmenliği,
Computer , Music Education , Program Analyze, Music Software, Music Teaching,

BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİNİN UYGULANMA DURUMU
THE APPLICATION OF PERCEPTUAL LEARNING STYLES IN BEGINNING PIANO EDUCATION
Ezgi Babacan 1 , Z. Seçkin Gökbudak 2

Piyano Eğitimi, Piyano Öğretimi, Öğrenme Stilleri, Algısal Öğrenme, Öğretim Etkinlikleri,
Piano Education, Piano Teaching, Learning Styles, Perceptual Learning, Teaching Effectiveness,

OTİSTİK ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ
MUSIC TRAINING FOR AUTISTIC CHILDREN
OĞUZ ÖNAL 1 , Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE 2

Otizm ve Müzik, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Müzik Eğitimi, Müzik ve Özel Eğitim, Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Müzik Eğitimi, Otistik Çocuklarda Müzik Eğitimi,
Autism , Autistic Children , Music Education for Autistic Children , Music and Health, Music and Autism,

FLÜT ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİL TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN EXAMINATION OF THE TONGUE TECHNIQUES USED IN THE FLUTE CURRICULUM
Hazan KURTASLAN YILDIRIM1 , M.Salih ERGAN 2

Çalgı Eğitimi , Flüt Eğitimi, Flüt Öğretim Programı , Dil Teknikleri, Flüt Öğretim Yöntemleri,
Instrument Training , Flute Training, Flute Teaching Programmer, Tongue Techniques, Flute Teaching Methods,

MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİ ve MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİKSEL BEĞENİLERİ: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ
MUSICAL INCLINATION FOR THE STUDENTS OF MUSIC TEACHING DEPARTMENT AND MUSIC TEACHERS
Burcu Uslu 1 , Feyzan GOHER VURAL 2

Müzik ve Beğeni , Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretmeni Adayı , Müziksel Beğeni, Müziksel Alışkanlıklar,
Music, Inclination , Music Teacher , Next Music Teachers, Musical Inclination, Musical Habits,

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6.SINIF KAZANIM İFADELERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
ANALYSING THE EXPRESSIONS OF ACQUISITIONS 6.th CLASS IN PRIMARY MUSIC LESSON TEACHING CURRICULUM
Özlem AKIN 1

Müzik Dersi, Öğretim Programı, Program Çözümleme, Kazanım, İlköğretim,
Music Lesson, Teaching Curriculum, Analysing Curriculum, Acquisition, Primary School,

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ ÖĞRENME ALANI VE KAZANIM BOYUTLARINA İLİŞKİN ELEŞTİRİSEL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH TO LEARNING AREA AND ACQUISITION DIMENSIONS OF TEACHER’S GUIDE BOOK FOR 6TH GRADE MUSIC COURSE
Damla BULUT 1

Müzik Eğitimi, Müzik Dersi, Öğretmen Kılavuz Kitabı, Öğrenme Alanı, Kazanım,
Musical Education , Music Course, Acquisition, Teacher’s Guide Book, Learning Area,

5-6 YAŞ GRUBU ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN RİTMİK BELLEK, RİTMİK ALGILAMA VE UYGULAMA BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
EVALUATION OF RHYTHMIC MEMORIES, RHYTHMIC SENSE, RHYTHMIC PRACTICE ABILITIES OF 5-6 YEARS OLD GROUPS PRESCHOOL STUDENTS
Esra DALKIRAN1

Okulöncesi Ritim Eğitimi, Ritmik Bellek, Ritmik Algı, Ritmik Uygulama, Müzik Eğitimi,
Rhythmic Education in Preschool, Rhythmic Memorie, Rhythmic Sense, Rhythmic Practice, Music Education,

BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİR OKUL ŞARKILARI, TÜRKÜLER VE TEKERLEMELER
THE USE OF CHILDREN SONGS, FOLK SONGS AND NURSERY RHYMES IN BEGINNERS’ VIOLIN EDUCATION
gülbahar akpınar 1 , Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE 2

Keman Eğitimi, Başlangıç Keman Eğitimi, 6-12 Yaş Grubu Keman Eğitimi, Tekerleme, Türkü ve Okul Şarkısı,
Learning the Violin , , Violin Education for the Age Group of 6-12, Nursery Rhymes, Folk Songs, School Songs,

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ALAN DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION FOR VOCATIONAL ANXIETY LEVEL OF TEACHER CANDIDATES OF DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION IN THE SENSE OF GENDER AND FIELD VARIABLES
Ebru TEMİZ1

Mesleki Kaygı , Güzel Sanatlar , Müzik, Öğretmen Adayı, Öğretmenlik,
Vocational Anxiety , Music,, Fine Arts, Teacher Candidate, Teaching,

ORTA ANADOLU BÖLGESİ BAĞLAMA SESLEYİCİLİĞİNE DAİR TAVIRLAR BAĞLAMINDA EŞRİTİMLİ YAPILARIN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF ISORHYTHMIC PATTERNS CONCERNING THE STYLES OF THE BAĞLAMA PLAYING IN THE MIDDLE ANATOLIAN REGION
Can Karahan 1

Gelenek , Orta Anadolu, Bağlama , Tavır (Üslûp), Eşritim ,
Tradition , Middle Anatolia , Bağlama , Style, Isorhythm/Homorhythm,